Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Suomalainen innovaatio mittaa työpaikan tapaturmariskiä

23.1.2013

Havainnointiin perustuva Elmeri+ -menetelmä on todettu päteväksi teollisuuden tapaturmariskin mittariksi. Suomessa kymmenen vuotta sitten kehitetty Elmeri+ -menetelmä on jo laajasti käytössä teollisuudessa. Myös työsuojelutarkastajat käyttävät sitä työssään. Menetelmän pätevyys työturvallisuuden mittarina osoitetaan arvostetussa Safety Science -lehdessä maaliskuussa julkaistavassa tieteellisessä artikkelissa.

Huono Elmeri -indeksi – tapaturmariski 3-4 -kertainen

Safety Sciencen artikkelissa tutkijat osoittivat, että Elmeri+ -kierroksen tuloksena saatava turvallisuusindeksi ennustaa hyvin työpaikan tapaturmariskiä. Tämän osoittamiseksi tutkijat vertasivat metalli- ja elektroniikkateollisuudessa tehtyjen havaintojen tuloksia samojen työpaikkojen tapaturmalukuihin. Hyvä Elmeri+ -indeksi ennusti vahvasti alhaista tapaturmariskiä. Heikon indeksin työpaikat menettivät 3-4 kertaa enemmän työtunteja tapaturmien vuoksi kuin hyvän indeksin työpaikat. Tutkimuksessa oli yli sata metalli- ja elektroniikkateollisuuden työpaikkaa. Kolmen vuoden aikana työsuojelutarkastajat havainnoivat kunkin työpaikan yhteensä viisi kertaa.

Reaaliaikainen tulosmittari

Työturvallisuuden johtamiseen kaivataan työpaikoilla päteviä tulosmittareita. Tapaturmien määrään perustuvat tunnusluvut ovat aivan liian epäherkkiä, epävarmoja ja mennyttä aikaa kuvaavia mittareita. Siksi niiden rinnalla käytetään paljon niin sanottuja ennakoivia mittareita. Useimmat niistä kuvaavat kuitenkin enemmän turvallisuustoimintaa kuin toiminnan tuloksia. Esimerkkejä ovat tehtyjen riskinarviointien määrä ja koulutuksen määrä.

Elmeri+ -menetelmä mittaa, onko toiminta saanut aikaan muutoksia työympäristössä ja työskentelytavoissa. Sen etuna on myös reaaliaikaisuus, muutosta voi seurata kuukausittain tai vaikka viikoittain. 

Teknologiateollisuuden turvallisuuskilpailun välineenä

Elmeri+ -menetelmä kehitettiin 2000-luvun alussa työpaikkojen ja työsuojelutarkastajien työkaluksi.Se oli käytössä Teknologiateollisuuden turvallisuuskilpailussa, jonka alan järjestöt ja työsuojeluhallinto organisoivat kymmenen vuotta sitten. Hyviä tuloksia tuoneeseen kilpailuun osallistui neljän vuoden aikana yli 200 työpaikkaa. Nyt julkaistu tutkimus perustuu kilpailun yhteydessä kerättyyn aineistoon.

Pitkälle jalostettu tarkistuslistamenetelmä

Elmeri+ perustuu  tarkistuslistaan, jota käyttäen havainnoidaan työpaikan eri työpisteet. Kussakin työpisteessä havainnoidaan samat neljätoista työtapojen ja työympäristön turvallisuustekijää; suojainten käyttöä, järjestystä, koneturvallisuutta, ergonomiaa ja työhygieniaa. Tavanomaisesta tarkistuslistasta poiketen on tarkoin määritelty, milloin kukin asia on "kunnossa" ja milloin siinä on "korjattavaa". Lisäksi on määritelty, miten havainnoitavat työpisteet valitaan, jotta ne edustavat koko työpaikkaa. Turvallisuusindeksi lasketaan "kunnossa" -havaintojen prosenttiosuutena.  

Elmeri+ menetelmä soveltuu parhaiten teollisuustyöhön. Siitä on kehitetty erilliset versiot logistiikkatoimintoihin ja ja toimistotyöhön.

Menetelmän kehityksestä vastasi dosentti Heikki Laitinen 3T Ratkaisut Oy:stä ja sitä rahoitti Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto.

Lisätietoja: Heikki Laitinen, 3T Ratkaisut Oy,  heikki.laitinen@3tratkaisut.fi, puh: 0400 602 154

» Laitinen, H., Vuorinen, M., Simola A., Yrjänheikki E.: Observation-based proactive OHS outcome indicators - Validity of the Elmeri+ method. Safety Science 54 (2013) 69-79 (pdf)

 

 

3T Ratkaisut ja Elmeri+

3T Ratkaisut tarjoaa Elmeri+ -menetelmään liittyen:

• 3T Opetusmultimedia Elmeri+  havainnointi – käytössäsi 3T Kouluttajalisenssillä
ja 3T eOpistossa

• lomakkeet Tietoaitassa Turvallisuusuutiset.fi -sivustolla


• työpaikkakohtaista koulutusta ja käyttöönottokonsultointia


• Elmeri+ havaintotietojen ja korjaavien toimenpiteiden hallintajärjestelmä saatavissa 3T Monitoriin ja pian myös HSEQ Monitoriin

Kysy lisää: myynti@3tratkaisut.fi


Heikki Laitinen

Heikki Laitinen on 3T Ratkaisujen hallituksen puheenjohtaja. Hän on myös Lappeenrannan teknillisen yliopiston dosentti.

Laitinen on vastannut tutkijana useiden laajassa käytössä olevien menetelmien kehittämisestä. Elmerin lisäksi niitä ovat mm. rakennusalan työturvallisuuden havaintomenetelmä TR-mittari, sekä työsuojelutarkastajien käyttämät Valmeri-kysely ja Halmeri-menetelmä. Hän on toiminut asiantuntijana myös hyviä tuloksia tuottaneissa rakennusteollisuuden, teknologiateollisuuden ja elintarviketeollisuuden turvallisuuskilpailuissa.

TR-mittari ja siihen perustuva rakennusteollisuuden turvallisuuskilpailu ovat saaneet EU:n Työturvallisuusviraston hyvän käytännön kunniapalkinnon ja Työterveyslaitoksen julkaisema opaskirja on käännetty useille kielille. Laitinen on vienyt mittareiden käyttöä EU-projekteissa myös mm. Turkkiin ja Länsi-Balkanin maihin. » Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi