Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Työntekijä menehtyi sähköasemalla

TOT-tiedote 6/2012

Työpaikkaonnettomuustutkinnassa TOT 17/10 selvitettiin vuonna 2010 Etelä-Pohjanmaalla sattuneen sähköasentajan tapaturmaiseen kuolemaan johtaneita tekijöitä. Tutkintaryhmä antaa tutkintaraportissaan suosituksia siitä miten vastaavanlainen työtapaturma voidaan välttää
jatkossa.

Tapahtumankulku

Sähköasentaja teki jakeluasemalla kantaverkon voimajohdon uudelleen käyttöönottamiseen liittyviä mittaustöitä. Mittaustyölle oli laadittu etukäteen kytkentäsuunnitelma, jossa kuvattiin eri työvaiheet. Kantaverkkoyhtiö oli hyväksynyt suunnitelman. Sähköasentaja työskenteli mittauskohteessa yksin ja hän toimi myös mittaustyön turvallisuuden valvojana.

Sähköasentaja kysyi puhelimitse lisäneuvoja samaan aikaan toisella asemalla työskennelleeltä sähköasentajalta, jonka kanssa hän oli myös edellisenä päivänä käynyt mittalaitteen käytön ja mittaustavan etukäteen läpi.

Mittauksessa avusti toisen yrityksen työntekijä, joka oli voimajohdon toisessa päässä toisella asemalla. Sähköasentaja ja voimajohdon toisessa päässä avustanut henkilö olivat erimielisiä siitä miten mittaus tulisi suorittaa. Sähköasentaja konsultoi puhelimitse vielä häntä
mittaustavassa edellisessä päivänä häntä opastanutta sähköasentajaa. He sopivat, että mittaus suoritetaan edellisenä päivän etukäteen läpikäydyn mukaisesti.

Kantaverkon valvomon kytkentätyön johtaja avasi kauko-ohjauksella voimajohdon maadoituskytkimet ja antoi luvan töihin ryhtymisestä. Sähköasentaja sai jossakin vaiheessa työskennellessään suurjänniteiskun, jonka johdosta hän ilmeisesti menehtyi välittömästi.

Mittaustyön kestäessä sähköasentajaa yritettiin tavoittaa puhelimitse. Jakeluaseman valvontakameran kuvassa havaittiin valokaari ja maadoitukset kytkettiin kauko-ohjauksella takaisin päälle ja paikalle hälytettiin pelastuslaitos. Sähköasentaja löydettiin asemalta
menehtyneenä.

Tapaturman tutkinnassa havaittiin myöhemmin, ettei sähköasentaja ollut maadoittanut käyttämäänsä mittalaitetta ohjeiden mukaisesti.

Miten estää samanlaisien työtapaturmien sattuminen?

Kuolemaan johtanutta työtapaturmaa tutkinut asiantuntijaryhmä suosittaa vastaavien työtapaturmien välttämiseksi, että:

–Jännitemittaustyölle on laadittava kirjalliset yksiselitteiset ohjeet. Ohjeita tulee käyttää työhön opastuksessa, työn ohjauksessa sekä mittaustyön suorittamisessa.

–Mittaustyön haitta- ja vaaratekijät on selvitettävä ja tunnistettava etukäteen sekä ryhdyttävä toimenpiteisiin näiden poistamiseksi.

–Työhön osallistuvien yritysten on yhdessä selvitettävä työturvallisuuden valvonta- ja perehdyttämisvastuut sekä sovittava yhteistyöstä työturvallisuuden varmistamiseksi.

–Työnantajan on aika ajoin tehtävä pistokokeita turvallisuusmääräyksien noudattamisesta. Ajan kuluessa töitä on voitu ryhtyä tekemään turvallisuusohjeiden vastaisesti.

–Saman henkilön yhtäaikaista käyttämistä sekä sähkötyön tekemisessä että tämän työn turvallisuuden valvonnassa pitää harkita huolellisesti.

–Työhön käytettävän työvoiman ammattipätevyys, kokemus vastaavista työtehtävistä sekä tehtäväksi aiotun työn erityispiirteet ja yksilöidyt työvaiheet tulee määritellä etukäteen kirjallisesti. Työntilaajan työstä vastaava työnjohtajan pitää varmistaa, että etukäteen kirjallisesti nimetyt henkilöt soveltuvat tehtäväksi aiottuihin töihin.

» Tapaturman tutkintaraportti TOT 17/10

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä Suomessa

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä (TOT) tutkii useimmat Suomessa työpaikoilla sattuvat kuolemaan johtaneet työtapaturmat. TOT- tutkintajärjestelmä perustuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) väliseen sopimukseen. Tutkinnat aloitettiin vuonna 1985. Vuodesta 1998 lähtien tutkintaan on otettu myös yrittäjille ja itsenäisille ammatinharjoittajille yhteisellä työpaikalla sattuneet tapaukset (YTOT). Kaikki valmiit tutkintaraportit, TOT- ja YTOT-raportit, löytyvät sivulta tvl.fi/totti. Raportit ovat vapaasti hyödynnettävissä.

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) koordinoi lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen toimeenpanoa ja edistää korvausjärjestelmän yhtenäisyyttä. TVL toimii vakuutuslaitosten yhteistyöelimenä, sen jäseniä ovat kaikki Suomessa lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavat vakuutusyhtiöt sekä Valtiokonttori ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos. TVL tilastoi työtapaturmat ja ammattitaudit sekä niiden syyt ja seuraukset.

(Tapaturmavakuutuslaitosten liitto)

 


» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi