Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Suomi on työturvallisuuden mallimaa

Kerava, 4.1.2013

Työtapaturmakuolemien riskillä mitattuna Suomi on viime vuosina sijoittunut Euroopan tilastoissa kärkimaiden joukkoon. Taakse on jäänyt muun muassa Ruotsi ja muut Pohjoismaat. Euroopan ulkopuolella esimerkiksi USA, Kanada ja Australia jäävät Suomesta selvästi jälkeen. Turvallisuustekniikan tohtori Heikki Laitisen mukaan menestyksen takana on mm. työsuojelun palvelujärjelmämme.

Vielä 1960-luvulla Suomessa sattui lähes kolmesataa kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa vuodessa, nyt luku on noin kolmekymmentä. Suhteessa työntekijämäärään parannus on vielä suurempi. Jakson alussa tapauksia oli sataatuhatta työntekijää kohti yli kaksikymmentä kun se oli viime vuonna 1,2. Tapaturmavaarojen lisäksi myös ammattitautien kehitys on ollut myönteinen. Työergonomia on parantunut ja altistuminen kemiallisille ja fysikaalisille vaaroille on vähentynyt.

Menestyksen takana työsuojelun palvelujärjestelmä

Suomen menestystä voi selittää monella tekijällä. Tärkein on ehkä työmarkkinajärjestöjen yksituumaisuus työturvallisuuden kehittämisen tärkeydestä ja sen mukainen yhteinen toiminta. Tämä on näkynyt monella tasolla; sopimuksissa ja lainsäädännössä, yhteisinä rahoitus- ja koulutusinstituutteina ja mikä tärkeintä, työpaikkatason yhteistyönä. 1970 luvulla luotiin nykyinen työsuojelun palvelujärjestelmä. Perustettiin Työsuojelurahasto rahoittamaan tutkimusta ja yritysten kehitystyötä, Työturvallisuuskeskus hoitamaan koulutusta ja valistusta ja Työterveyslaitoksen kuusi alueellista palveluyksikköä.

Rakennettiin myös kattavat Työterveyshuollon palvelut osin kuntien ja osin yksityisten palveluntarjoajien varaan. Nämä ratkaisut samalla eriyttivät työsuojelun ja työterveyshuollon palvelut toisistaan. Korkeakouluihin perustettiin alan professuureja. Lainsäädäntöä valvomaan perustettiin Työsuojeluhallitus ja Työsuojelupiirit, jotka saivat myös riittävät resurssit.

Sekä yritysjohdon että työntekijäpuolen asenteet ovat muuttuneet ratkaisevasti sitten 1970-luvun. Yritysjohdolle työolojen kehittämisestä on tullut rahanhaaskuun sijaan tärkeä osa tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittämistä. Myös työntekijät ovat oppineet arvostamaan entistä enemmän turvallisia ja terveellisiä oloja ja työtapoja.

Suuri tilastoitujen tapaturmien määrä onkin vahvuus

Suomi sijoittuu häntäpäähän kaikkien tilastoitujen työtapaturmien määrässä suhteutettuna työntekijämäärään. Tätä pidetään usein virheellisesti osoituksena huonosta työturvallisuudesta. Se on kuitenkin vahvuus, meillä työtapaturmat ilmoitetaan, tutkitaan ja tilastoidaan kattavasti edistyksellisen tilasto- ja vakuutusjärjestelmästämme ansiosta. Meillä sekä työntekijän että työnantajan etu on ilmoittaa tapaturmat vakuutusyhtiöön, josta ne tulevat tilastoihin ilman eri ilmoituksia. Tämä avoin raportointikulttuuri on omiaan myös viemään kehitystä parempaan.

Muissa Pohjoismaissa ja monissa EU maissa tapaturmat korvataan yleisestä sairausvakuutuksesta, eikä taloudellista motiivia tapaturmailmoituksen tekemiseen ole. Tilastot eivät ole luotettavia, koska etenkin lievät vammautumiset jäävät ilmoittamatta. Esimerkiksi Ruotsissa noin puolet tapaturmista jää tämän vuoksi tilaston ulkopuolelle.

Työsuojelun kehittäminen on kuitenkin paradoksaalista, kun jotkin asiat saadaan kutakuinkin kuntoon, tilalle nousee aina uusia kehitystarpeita. Tärkein kehittämisen painopiste on siirtynyt psykososiaalisiin työolosuhteisiin, jotka eivät ehkä ratkeakaan vanhoilla konsteilla ja palvelurakenteilla.


(Turvallisuusuutiset.fi, Heikki Laitinen)

 

 

Artikkeli on tiivistelmä Helsingin Sanomien pääkirjoituksesta 21.12.2012, jossa Turvallisuusuutiset.fi:n päätoimittaja ja 3T:n hallituksen puheenjohtaja, turvallisuustekniikan tohtori Heikki Laitinen analysoi Suomen työsuojelun tilaa ja työsuojeluosaamistamme. Hän näkee, että suomalaista osaamista voisi enemmänkin tuotteistaa vientiin ja painopiste tulee siirtymään enemmän henkiseen hyvinvointiin.

»  Lue HS pääkirjoitus

Laitinen on pit­kään osal­lis­tu­nut työ­ym­pä­ris­tö­jen ke­hit­tä­mi­seen Suomessa ja ulkomailla, pa­ri­na vii­me vuon­na Tur­kis­sa ja Län­si-Bal­ka­nin mais­sa. Hänet palkittiin viime marraskussa ansiomitalilla työympäristön kehittämisestä.

»  Lue ansiomitalista

 

 

Kuolemaan johtavien työtapaturmien riski eräissä Euroopan maissa vuonna 2008.
Mukana eivät ole tieliikenteessä sattuneet työtapaturmat. Lähde: Eurostat/HSE» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi