Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Työn tuunaaja kokee työn imua ja sitoutuu työhönsä

17.12.2012

Työn imun kokeminen on yleistä suomalaisilla työpaikoilla, eri ikäryhmät ovat yhtä sitoutuneita työhönsä eikä organisaatiomuutoskaan ole kukoistuksen este. Työn voimavarat ja mahdollisuus tuunata työtään lisäsivät työn imua ja vähensivät leipääntymistä. Näin todetaan Työterveyslaitoksen toteuttamassa Innostuksen Spiraali - Innostavat ja menestyvät työyhteisöt -hankkeessa, jossa tutkittiin 87 suomalaisen työpaikan vahvuuksia ja sitä, miten luodaan parasta työhyvinvointia, työn imua.

–Tulokset osoittavat, että työpaikan rakenteelliset ja työsuhdetta koskevat tekijät sekä henkilöstön yksilölliset taustaominaisuudet selittävät vain vähän työhyvinvoinnista ja työpaikkojen menestystekijöistä, esimerkiksi tuloksellisuudesta ja innovatiivisuudesta, kertoo hankkeen tieteellinen johtaja Jari Hakanen Työterveyslaitoksesta.

Työntekijöiden ja sitä myöten työpaikkojen kukoistuksen lähteinä toimivat erityisesti työn voimavarat ja työn tuunaaminen. Tuunatessa työntekijät tekevät itse työstään innostavampaa esimerkiksi kehittämällä osaamistaan, hankkimalla sosiaalista tukea ja palautetta työhönsä sekä lisäämällä työnsä haasteita uusien työtehtävien myötä.

Tuunaaminen lisää halua pysyä työelämässä pidempään

Työn tuunaaminen ja työn voimavaroista erityisesti työn kehittävyys ja monipuolisuus selittivät johdonmukaisesti työntekijöiden kokemaa työn imua, vähäisempää leipääntymistä työssä, sitoutumista työpaikkaan ja halukkuutta pidempään työuraan sekä työryhmien laadukasta toimintaa.

–Myös koko työporukan onnistumiseen tähtäävä palveleva johtaminen ja niinkin arkinen asia kuin ystävällisyys ja huomaavaisuus työpaikalla ovat keskeisiä kukoistuksen lähteitä, kertoo Hakanen.

Hyvinä esimerkkeinä kukoistavista työpaikoista nousivat esiin seuraavat työyhteisöt:

  • Rauhalat yhtiöt Oy:ssä erityisesti palveleva johtaminen (esimiestyö) on esimerkillistä
  • SPR:n Kontti- ja kierrätystavarataloketjussa osataan hyödyntää työn tuunaamista
  • Lasten ortopedian ja traumatologian osasto K8:lla (HUS, Lastenklinikka) koetaan työn imua hyvin usein.

Työn itsenäisyys merkittävä sitoutumistekijä yli 45-vuotiaille

Tutkimuksen mukaan kaikenikäiset työntekijät sitoutuivat työpaikkaansa ja työhönsä saman vahvuisesti. Sukupolvien välillä ei myöskään ollut merkittäviä eroja halutussa työuran pituudessa. Yli 45-vuotiaitten sitoutumista työpaikkaansa lisäsi työn riittävä itsenäisyys.

–Tulostemme valossa kärjistävä keskustelu ikäryhmien erilaisista työhön sitoutumiseen liittyvistä asenteista näyttäisi siis olevan vailla perusteita, Hakanen huomauttaa.

–Kun työuria halutaan pidentää, työn itsenäisyys on voimavara, jota kannattaa vaalia, hän jatkaa.

Työpaikat voivat olla kukoistavia organisaatiomuutoksen jälkeenkin

Tutkimuksen yksi keskeinen tulos on, että myönteisiksi ja onnistuneiksi koetuilla organisaatiomuutoksilla on myönteinen yhteys kaikkiin tutkittuihin voimavaratekijöihin, työn imuun ja työn tuunaamiseen, vähäisempään työhön leipääntymiseen sekä työpaikkojen menestystekijöihin.

–Suuretkaan muutokset eivät tulosten mukaan olleet yksioikoisesti haitallisia. Työn kehittävyys ja monipuolisuus arvioitiin suurten muutosten työpaikoilla myönteisemmin kuin muualla, korostaa Hakanen.

–On hienoa nähdä, että työn imu kannattelee, innostaa, tarttuu, luo uutta ja tuottaa. Sitä on mahdollista lisätä muun muassa työpaikan palvelevaa johtamiskulttuuria kehittämällä ja työryhmän myönteisellä vuorovaikutuksella ja uudistushakuisella toiminnalla. Lisäksi jokainen työntekijä voi pienillä arkisilla muutoksilla työssään itse tuunata omaa työtään entistä innostavammaksi, hän kannustaa.

Tietoa tutkimuksesta

Innostuksen Spiraali - Innostavat ja menestyvät työyhteisöt -hanke on ensimmäinen positiivisen työ- ja organisaatiopsykologian näkökulmasta toteutettu suomalainen tutkimus- ja kehittämishanke, joka edustaa laaja-alaisesti useita eri työpaikkoja, toimialoja ja ammattiryhmiä. Hankkeeseen on osallistunut 87 organisaatiota, noin 11 500 työntekijää sekä toista tuhatta tiimiä ja esimiestä. Työsuojelurahasto ja Valtion työsuojelurahasto ovat tukeneet hanketta.

Lue lisää

Kohti innostuksen spiraaleja. Jari Hakanen ym. Julkaisija Työterveyslaitos, 2012.

(www.tsr.fi => Hae numerolla 111091)
Innostuksen Spiraali -hankkeen verkkosivut

(Työterveyslaitos)

 » Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi