Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Työn imu ennustaa onnellisuutta ja vähäisempää masennusta

Työuupumuksella päinvastaiset vaikutukset

12.11.2012, Helsinki

Hyvinvointi työssä lisää pitkälläkin aikavälillä todennäköisyyttä olla myös muussa elämässä onnellinen ja vähemmän masentunut. Mekanismi toimii vain yhteen suuntaan: yleinen hyvinvointi ei vaikuta työhyvinvointiin. Näin todetaan Työterveyslaitoksen ja Utrechtin yliopiston yhteistyönä tekemässä tutkimuksessa, jossa seurattiin seitsemän vuoden ajan noin 2 000 henkilön työhyvinvoinnin kehittymistä ja sen seurauksia mielenterveyteen ja hyvinvointiin muilla elämänalueilla.

–Ihminen saa lisäarvoa työhyvinvoinnista. Toisin sanoen se ei ole pelkästään työpahoinvoinnin puuttumista. Työn imulla todettiin tuoreessa tutkimuksessamme olevan itsenäinen vaikutus mielenterveyteen vielä sen jälkeen, kun työuupumuksen vaikutus samoihin ilmiöihin oli otettu huomioon, sanoo dosentti, vanhempi tutkija Jari Hakanen Työterveyslaitoksesta.

Työn imu vähentää masennusriskiä ja vaikuttaa myönteisesti onnellisuuteen

Tutkimus osoitti, että työn imu – tarmokkuutta, omistautumista ja uppoutumista kuvaava hyvinvoinnin tila työssä – vähensi masennusoireiden todennäköisyyttä ja vaikutti myönteisesti onnellisuuteen. Samanaikaisesti työuupumus vaikutti päinvastoin eli lisäsi masennuksen todennäköisyyttä ja heikensi tyytyväisyyttä elämään pitkälläkin aikavälillä. Työhyvinvointi läikkyy muuhun elämään ja voi siis paitsi heikentää mielenterveyttä, myös vahvistaa sitä.

–Vaikka työ voi synnyttää pahoinvointia, tutkimuksemme mukaan työ voi myös synnyttää aitoa hyvinvointia ja onnellisuutta, Hakanen korostaa.

Vaikutusmekanismi on yksisuuntainen

Tutkimus osoitti myös, että nimenomaan työhyvinvointi vaikutti yleiseen hyvinvointiin eikä toisinpäin. Masennusoireilu ja tyytymättömyys elämään eivät vaikuttaneet työuupumuksen tai työn imun tasoon.

–Työllä on tämän perusteella merkittävä rooli työssäkäyvien hyvinvointiin kaikessa elämässä. Sen sijaan muun elämän hyvinvointiin vaikuttavat asiat, kuten elämänkriisit tai tyytyväisyys parisuhteeseen, eivät yleensä vaikuta vastaavalla tavalla työhyvinvointiimme, Hakanen erittelee.

–Kun edistetään työpaikkojen menestystä ja tähdätään pidempiin työuriin, pitäisi muistaa panostaa työn imua lisääviin työn voimavaroihin. Niitä ovat esimerkiksi riittävä itsenäisyys ja työstä saatava palaute, selkeät tavoitteet, ihmiset huomioon ottava johtajuus sekä arvostus ja ystävällinen, toisia tukeva vuorovaikutus työpaikalla, luettelee Hakanen.

(Työterveyslaitos) 

 

Tietoa tutkimuksesta:
Työterveyslaitoksen ja Utrechtin yliopiston Työ- ja organisaatiopsykologian laitoksen yhteistyössä tekemä tutkimus on toistaiseksi pisin seurantatutkimus työn imusta ja ensimmäinen sen pitkän aikavälin terveysvaikutuksista työntekijään. Pitkittäistutkimus toteutettiin seitsemän vuoden seurantatutkimuksena. Siihen osallistui 1964 suomalaista yksityisen ja julkisen sektorin hammaslääkäriä.

Lue lisää:
Hakanen, J.J. & Schaufeli, W.B. (2012). Do burnout and work engagement predict depressive symptoms and life satisfaction? A three-wave seven-year prospective study. Journal of Affective Disorders, 141, 415-424.

» Työn imu -aihealue Työterveyslaitoksen verkkosivuilla

» Testaa, koetko työn imua!


 

Työhyvinvoinnin ja mielenterveyden käsitteellinen malli:

  Työhyvinvointi Yleinen hyvinvointi ja mielenterveys
Positiivinen tila
 Työn imu  Elämään tyytyväisyys
 Negatiivinen tila  Työuupumus
 MasennusHyvinvoinnin  käsitteitä

Työn imu ('work engagement') tarkoittaa myönteistä motivaatio- ja tunnetäyttymyksen tilaa työssä. Työn imu ilmenee tarmokkuutena, omistautumisena ja nautintona työhön uppouduttaessa. Työn imu on tutkimusten perusteella myönteisessä yhteydessä muun muassa hyvään työsuoritukseen ja asiakastyytyväisyyteen, sitoutumiseen samaan työpaikkaan ja aloitteelliseen ja uudistushakuiseen toimintaan työssä.

Työuupumus kehittyy vähitellen pitkittyneen työstressin seurauksena. Sen keskeiset oireet ovat uupumusasteinen väsymys, kyynistynyt asenne työhön ja heikentynyt ammatillinen itsetunto. Onnellisuutta tutkitaan usein tyytyväisyytenä elämään, joka tarkoittaa kokonaisvaltaista arviota siitä, miten tyytyväinen ihminen kaiken kaikkiaan on elämäänsä. Tällä tavoin tutkittuna suomalaiset sijoittuvat maailman onnellisimpien kansakuntien joukkoon. Masennusta tarkasteltiin tutkimuksessa 13 oireen avulla, joita ovat muun muassa mielialan lasku, univaikeudet ja itseen ja elämään pettyminen. 

 

 » Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi