Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!TTL: Onko vähemmän enemmän tulevaisuuden työmarkkinoilla?

23.10.2012

Suomessa meneillään oleva demografinen kehitys luo tilanteen, jossa pienenevä aktiiviväestö vastaa yhä suuremmasta passiiviväestöstä. Tehdyn työn tuottavuutta onkin pystyttävä lisäämään ja työhön osallistumisen astetta on saatava nousemaan.

-Työntekoa on ajateltava uudella tavalla, esittää Työterveyslaitoksen pääjohtaja Harri Vainio Työterveyspäivien avausseminaarissa 23.10.2012.

Elämme eläköitymisen ennätysvuotta: 77 000 suomalaista jää eläkkeelle vuonna 2012. Eläkkeelle jää paitsi hyväkuntoisia, myös työhaluisia ihmisiä. Vanhuuseläkkeellä olevien lisäksi monet muutkin työelämän ulkopuolella olevat ovat halukkaita tekemään työtä.

- Kysymys kuuluu, onko työstä tulossa herrojen herkku, jota vain pitkälle koulutetut ja täysissä voimissa olevat saavat tehdä? Olisiko ansiotyö jaettavissa niin, että siitä riittäisi kaikille, kullekin kykyjensä ja taitojensa mukaisesti, pohtii Työterveyslaitoksen pääjohtaja Harri Vainio.

Jotta selviämme ikääntymisen haasteesta, meidän on pystyttävä pitämään kokonaistyöpanos samalla tasolla, vaikka työikäisten määrä vähenee. Tavoitteen saavuttamiseksi työntekoa on ajateltava uudella tavalla.

Työtuntien vähentäminen lisää tehokkuutta

- Olemme professori Guy Ahosen kanssa spekuloineet, että kokonaistyöpanos säilyisi muuttumattomana tai jopa lisääntyisi, jos työn liiallista kuormitusta vähennettäisiin siellä, missä se aiheuttaa työstä poissaoloja, uupumusta ja työn tuottavuuden laskua. Samalla ne, joilla on työhalua ja työkykyä, mutta jotka ovat nyt syystä tai toisesta työelämän ulkopuolella, saisivat mahdollisuuden, kertoo Vainio.

Ansiotyön vähentäminen työaikaa lyhentämällä toisi tasapainoa itsensä toteuttamisen (mitä haluat tehdä?) ja sosiaalisten velvollisuuksien (mitä pitää tehdä?) välille. Esimerkiksi brittiläisen ajatushautomo nef:n julkaiseman 21 hours -raportin kirjoittajat esittävät, että siirtyminen lyhyempään, yksilön tarpeiden mukaisesti joustavaan työviikkoon

• parantaisi työttömien ja ylityöllistettyjen hyvinvointia
• tukisi ajankäytön hallintaa ja yksilön autonomiaa
• tasaisi sukupuolten välistä työnjakoa
• vahvistaisi vanhemmuutta
• joustavoittaisi eläkkeelle siirtymistä
• mahdollistaisi poliittista osallistumista ja
• turvaisi paremmat edellytykset erilaisille hoivatehtäville.

Työn jakautuminen paremmin tasaa elintasoeroja

Ajatus joustavuuden lisäämisestä työelämässä voidaan siirtää myös eläkeikään. Erityisesti asiantuntija-ammateissa työskentelevien elinajanodote kasvaa tasaista tahtia. 68 vuoden eläkerajasta voitaisiin luopua, jolloin halukkaat voisivat jatkaa työelämässä.

Työntekijäammateissa sen sijaan elinajan odote on huomattavasti lyhyempi. Tämän usein kuormittavaa fyysistä työtä tekevän ryhmän olisi kohtuullista päästä eläkkeelle joustavasti 63 ikävuodesta alkaen.

- Työn jakaantuminen tulevaisuudessa tasaisemmin ihmisten kesken helpottaisi myös kasvavia tulo- ja hyvinvointieroja. Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden tarve korostuu hyvinvoinnin edis-tämisessä. Kansainvälisissä vertailuissa on osoitettu, että mitä suurempaa on eriarvoisuus maan tai eri alueiden sisällä, sitä yleisempää on mm. väkivalta, liikalihavuus ja päihdeongelmat, korostaa Vainio.

Ruotsissa on vältytty kestävyysvajeelta

Siitä huolimatta, että työtä on syytä jakaa uudelleen, työuria kannattaa pidentää ja työttömyyttä vähentää. Pohjoisissa naapurimaissamme työllisten osuus on selvästi Suomea suurempi. Tämän ansiosta julkiset taloudet niin Ruotsissa kuin Tanskassakin ovat vahvat, kestävyysvajetta ei ole eikä leikkauslistoja tarvita. Suuremman työllisyyden lisäksi Ruotsissa on lyhyempi työaika kuin Suomessa. Työaikaa kannattaa lyhentää suosimalla oma-aloitteista osa-aikatyötä ja itse maksettuja vuosiloman pidennyksiä.

- Kaikkien panosta tarvitaan rakentamaan tulevaisuuden Suomea, päättää Vainio.

(Työterveyslaitos)» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi