Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!TTL: Työkyvyn alenemiseen tulee puuttua varhain

28.8.2012

Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan työpaikalla tehtävällä ennakoivalla työllä saadaan hyviä tuloksia työntekijöiden työkyvyn yksilöllisessä tukemisessa. Varhaisen tuen toimintatavalla voitiin tunnistaa henkilöt, joilla oli alkavia työkykyyn liittyviä ongelmia ja tarvetta yksilölliseen työkyvyn tukemiseen. Esimiehen toiminta työkyvyn varhaisessa tukemisessa on keskeistä.

-Varhaisen tuen toimintatapa vaikuttaa positiivisesti paitsi työkykyyn vaikuttavien asioiden havaitsemiseen ja puheeksi ottamiseen myös työntekijöiden työkyvyn varhaiseen ja tarpeen mukaiseen tukemiseen, sanoo tutkija Johanna Turja Työterveyslaitoksesta.

-Lähtökohtana tulee olla yrityksen oma toimintakulttuuri. Varhaisen tuen toimintatapa tulee olla rakennettuna osaksi arjen tekemistä.

-Esimerkiksi esimiesten tulisi vaivatta saada koulutusta ja ohjeet siitä, millaisia työkyvyn alenemiseen johtavat varhaiset merkit ovat ja miten työkykyasiat voi ottaa luontevasti puheeksi. Jos työkyvyn alenemisen merkkejä on, toimintamalli ohjaa seuraaviin askeliin. Työkyvyn varhaista tukea työpaikalla voivat olla esimerkiksi työaikajärjestelyihin, työkiertoon, ammattitaidon kehittämiseen tai työkuormituksen optimointiin liittyvät väliaikaiset tai pysyvät ratkaisut. Tarvittaessa tukitoimista voidaan keskustella yhdessä työterveyshuollon kanssa.

Seuranta-aika oli kolme vuotta

Tutkimuksessa selvitettiin työkyvyn varhaisen tuen integroitumista työpaikan toimintaan sekä sen vaikutusta yksilön ohjautumiseen toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeellisia työkyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Tutkimus tehtiin kahdessa vähittäiskaupan alan organisaatiossa. Tutkimuksessa oli mukana 234 tutkimushenkilöä ja 159 verrokkia. Tiedot kerättiin kyselylomakkeilla, seuranta-aika oli 3 vuotta. Kyselyn lisäksi tutkimukseen kuului kehittämisinterventio, johon esimiehet osallistuivat. Kehittämisinterventio koostui esimiesten koulutuksesta ja kehittämistyöstä, joilla parannettiin esimiesten valmiuksia varhaisen tuen antamiseen.

Mallit rakennettiin työpaikalla

Välineinä varhaisen tuen toiminnalle olivat esimiesten yhdessä HR-henkilöstön kanssa rakentamat ketjukohtaiset varhaisen tuen mallit sekä kehityskeskustelut. Esimiesten kyky huomioida henkilöstön työkykyasiat laaja-alaisesti kehittyi samoin kuin kyky tukea työntekijöitä aikaisempaa monipuolisemmin. Varhaisten tukitoimien saatavuus yksilöllisen työkyvyn ylläpitämiseksi parani seuranta-aikana. Esimiesten taito käyttää varhaisen tuen mallia yksilöllisen työkyvyn tukemiseen kehittyi seurantajaksolla.

Johdon tuki on tärkeää

Tutkimusryhmässä koettiin yleisesti, että työkyvyn varhaiseen tukemiseen liittyvissä asioissa tapahtui myönteisiä muutoksia kolmen vuoden seuranta-aikana. Suurimmat muutokset koettiin työkykyasioiden puheeksi ottamisessa esimiehen kanssa, joka muuttui aikaisempaa helpommaksi sekä yrityksen johdon myönteisessä suhtautumisessa henkilöstön työkyvyn tukemiseen. Lisäksi keskustelun työkykyasioista koettiin lisääntyneen työyhteisössä.

Tässä tutkimuksessa saatua tietoa voidaan soveltaa työntekijöiden työkyvyn ja terveyden edistämisessä sekä työkykyongelmien ehkäisyssä. Varhaisen tuen toimintatapaa voidaan hyödyntää niin työpaikoilla, työterveyshuolloissa kuin työsuojelussakin. Työkyvyn tukeminen vaatii systemaattista ja pitkäkestoista toimintatapaa sekä johdon ja muun organisaation sitoutumista.

Hanketta rahoitti Työsuojelurahasto.

» Raportti:
Työkyvyn varhainen tuki - työntekijän työkyvyn yksilöllinen tukeminen työpaikalla. Johanna Turja, Simo Kaleva, Marketta Kivistö ja Jorma Seitsamo. Työterveyslaitos, Helsinki. 2012

(TTL)

 

 » Tutustu opetusmultimediaamme VATU - Varhaisen tuen toimintamalli

 

3T Kouluttajalisenssillä pääsy koko multimediavalikoimaamme!
(78 €/kk)

» 3T Kouluttajalisenssi

» 3T Multimediakirjasto

Valikoimamme sisältää myös mm. Tunnista stressi ja työuupumus -opetusmultimedian.

 
» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi