Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Työssä uupuminen kuluttaa elimistöä

9.8.2012

Työterveyslaitoksen ja Helsingin yliopiston yhteinen tutkimus osoitti, että vakava-asteiseen työperäiseen väsymykseen saattaa liittyä muutoksia solutasolla. Solun perintöaineksen sisältävien kromosomien päät lyhenevät jokaisen solunjakautumisen yhteydessä. Kun kromosomit ovat tarpeeksi monta kertaa lyhentyneet, ne alkavat menettää toimintaominaisuuksiaan.

Tutkimuksessa todettiin selvä ero valkosolujen kromosomien päiden pituudessa niiden työntekijöiden välillä, joilla työperäinen uupumusasteinen väsymys oli viikottaista ja niiden välillä, joilla sitä ei esiintynyt juuri lainkaan. Vastaavaa lyhenemistä tapahtuu normaalin ikääntymisen myötä. On siis mahdollista, että työssä uupuminen nopeuttaa elimistön vanhenemista.

Terveys 2000 -tutkimuksen mukaan työuupumusta esiintyi Suomessa vuosituhannen alussa vakava-asteisena noin 2,5 prosentilla ja lievänä 25 prosentilla työntekijöistä. Uupumusasteinen väsymys on työuupumuksen keskeinen piirre, joka johtaa vähitellen kielteisiin asenteisiin työtä ja omaa pystyvyyttä kohtaan. Työuupumus kehittyy vähitellen pitkittyneen työstressin seurauksena, jos tilanteeseen ei löydy rakentavaa ratkaisua. Vakavan työuupumuksen on todettu yhdistyvän sekä fyysisiin että psyykkisiin sairauksiin.

Solun kromosomien päiden pituus kertoo solun käyttöiästä

Kromosomien päät, joita kutsutaan telomeereiksi, lyhenevät jokaisen solun jakautumisen yhteydessä. Aikaisemmin telomeerien on todettu lyhenevän pitkään jatkuvan ja kuormittavan yksityiselämän tilanteen seurauksena, esimerkiksi sairaan lapsen äidillä tai omaisen lähihoitajalla. Nyt julkaistussa tutkimuksessa todettiin ensimmäistä kertaa, että psyykisten voimavarojen ehtyminen myös pitkittyneen työkuormituksen seurauksena liittyy telomeerien lyhenemiseen. Telomeerit lyhenevät myös luonnollisen ikääntymisen myötä. Jatkuva liiallinen työkuormitus voi siis kuluttaa työntekijän elimistöä niin, että solut ikäänkuin vanhenevat ennenaikaisesti.

Työkyvyn tuki auttaa havaitsemaan ongelmat ajoissa ja tarttumaan niihin

Seuraamalla ja kehittämällä työoloja voidaan huolehtia siitä, että työkuormitus ei muodostu liialliseksi. Havaitsemalla mahdolliset ongelmat ja ottamalla ne varhain puheeksi huolehditaan työkyvyn edellytysten säilymisestä. Työterveyslaitos on koonnut esimiesten avuksi Tue työkykyä -oppaan, jotta esimiehet pystyvät tukemaan työkykyä eri tilanteissa. Osa materiaalista löytyy sähköisenä »(www.ttl.fi/tuetyokykya).

Tutkimus perustui suomalaisia edustavaan Terveys 2000-aineistoon

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston molekyylineurologian tutkimusohjelman kanssa käyttäen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keräämää Terveys 2000 -aineistoa. Tähän osatutkimukseen osallistui 3 164 suomalaista vuosina 2000-2001. Telomeerien pituus mitattiin tutkittavilta otetusta verinäytteestä.

(TTL)

 » Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi