Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen: Työturvallisuus hyvässä kunnossa

5.1.2006

– Kaikissa yrityksissä pitäisi olla tavoitteena nolla tapaturmaa. Lähtökohtana olisi oltava, että työpaikalla ei satu yhtään työtapaturmaa. Meillä on selviä tutkimustuloksia siitä, että työturvallisuus ja työhyvinvointi parantavat samalla myös yritysten kilpailukykyä ja tuloksia, sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen korostaa.

   Syyskuussa maa sai uuden sosiaali- ja terveysministerin. Tuula Haatainen siirtyi hallitusrotaatiossa opetusministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriöön.
  – Minun tehtäväni on viedä loppuun tämän hallituskauden ohjelma sosiaali- ja terveysasioiden sekä työsuojelun osalta.
   Uusia merkittäviä avauksia Haatainen ei lupaa. Nyt on keskeistä viedä käynnissä olevat erilaiset hankkeet, mm. Veto-ohjelma kunnialla läpi.
   – Meidän on pidettävä huolta siitä, että työtä voidaan tehdä terveellisesti ja turvallisesti ja että ihmiset viihtyvät työelämässä entistä pitempään. Se on tärkeää sekä inhimillisesti että taloudellisesti. Edellytän, että asiat menevät eteenpäin.
   Haatainen lupaa myös yhteenvedon Vanhasen hallituksen työelämäasioiden hoidosta. Se antaa pohjan seuraavalle hallitukselle.
  – Pyrimme keräämään eväitä, minne suunnata toimintaa jatkossa. On tärkeää, että nyt käynnistynyt hyvä kehitys ei katkea. 

 

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen pitää tärkeänä, että työelämän kehittämiseen ja työturvallisuuteen liittyvät asiat ovat näkyvästi esillä hallituksen työskentelyssä.
Kuva: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Työturvallisuus parempaan päin

   Haatainen pitää maan työturvallisuustilannetta tällä hetkellä hyvänä.
  –   Voi sanoa, että viime vuosina on menty parempaan suuntaan. Kolmikantaisesti hyväksytyn työsuojelustrategian seurantaraportin mukaan vuonna 1980 työpaikkatapaturmissa kuoli 110 palkansaajaa ja vuonna 2003 enää 40. Vakavien kuolemaan johtavien tapaturmien määrä on selvästi laskenut. Meillä on nyt huipputasoa olevat työsuojelu- ja työterveyshuoltojärjestelmät kansainvälisestikin verrattuna.
    Haatainen tunnustautuu lämpimäksi kolmikantayhteistyön – työnantajien, työntekijöiden ja valtiovallan – kannattajaksi.
  – Kolmikantayhteistyöllä on saatu Suomessa työsuojelussa todella hyvää aikaan. Meillä on sopien päästy hyvin eteenpäin muun muassa työsuojelulainsäädännön kehittämisessä. 
   Monissa menestyvissä yrityksissä työturvallisuuden parantamisesta on tullut Haataisen mukaan tärkeä johtamiseen kuuluva toiminta.
  -- Usein hyvien turvallisuuskäytäntöjen takana on kuitenkin ulkomainen yritys, joka on tuonut maahamme lisää turvallisuusajattelua ja juurruttanut sen konsernin suomalaisiin työpaikkoihin. Nämä yritykset ovat vieneet asiaa eteenpäin myös siten, että ne edellyttävät kaikessa alihankinnassa hyvää turvallisuuskulttuuria.

Työn aiheuttamat henkiset ongelmat

  Perinteisten työtapaturmien ohella työelämän uusia haasteita ovat Haataisen mukaan henkisen terveyden ongelmat. Mielenterveys aiheuttaa nykyisin aiempaa enemmän työkyvyttömyyseläkkeitä
  – Meidän on kannettava huolta etenkin työssä jaksamisesta ja työviihtyvyydestä. On kuitenkin hankala aina sanoa, mitkä ongelmat johtuvat työelämästä ja mitkä muusta. Tätä aihepiiriä pitäisi tutkia lisää. Tässä on selvä tutkimushankkeen paikka, Haatainen ehdottaa.
   Haataisen toivoo, että saataisiin tarkempi selvyys etenkin siihen, mikä työn vaikutus on stressiin ja työuupumukseen. Hän kaipaa tutkimuksellista tietoa ja näyttöä myös siitä, voiko työ aiheuttaa henkisiä ammattitauteja, esimerkiksi työpaikkakiusaamistapauksissa.
   Tutkimukset Haataisen mielestä osoittavat, että ihmisten työhyvinvointi on Suomessa yleensä parantunut, koska ihmiset ilmoittavat jaksavansa nykyisin entistä paremmin. Kiire on selvästi vähentynyt.
   – Tätä hyvää kehitystä kannattaisi mielestäni tuoda esiin, koska meillä näyttää jääneen vanha levy päälle siitä, että kiire on lisääntynyt, vaikka tutkimustulokset osoittavatkin toista.

Ikääntymisen paineet

  Haatainen haluaa nostaa edeltäjänsä Sinikka Mönkäreen tapaan keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää nykyisestä 59 vuodesta.
  – Tavoitteena on, että ihmiset eivät jäisi varhennetuille eläkkeille, vaan että he jaksaisivat varsinaiseen eläkeikään asti. Uskon, että tämä on mahdollista. Viimeiset tilastot osoittavat, että suunta on oikea ja työelämässä ollaan nyt pidempään kuin aiemmin.
  Haatainen muistuttaa, että paljon on yhteiskunnassa ja työpaikoilla asenteista kiinni. 
  – Näyttää siltä, että raja, jolloin työntekijää aletaan pitää ikääntyneenä, on koko ajan laskussa. Vastustan jyrkästi, että nelikymppinen olisi jo ikääntynyt.
  Haataisen mielestä ikärasismia tulisi torjua ja näkökulmaa olisi syytä muuttaa. Pitäisi katsoa toimintakykyä, ei vain fyysistä ikää. Hän on ollut aistivinaan, että työvoimapulan vuoksi asenteet ovat alkaneet onneksi muuttua.
  – Esimerkiksi viisvitonen on päässyt työelämässä vasta tolpilleen ja alkanut jotain ymmärtää, sosiaali- ja terveysministeri kannustaa ikääntynyttä haastattelijaansa.

Globalisaatioon pelisäännöt

   Tulevaisuuden suurena uhkana, mutta myös suurena mahdollisuutena, Haatainen näkee globaalisaation, joka etenee väistämättä.
  – On tärkeä taata kussakin maassa naisten, lasten ja työntekijöiden perusoikeudet, vapaa järjestäytyminen ja turvalliset työolot. ILO:n sopimuksista on pidettävä kiinni, ministeri korostaa.
  Yrityksien on hänen mielestä noudatettava maailmanlaajuisesti hyviä eettisiä periaatteita, jotka ovat myös työnteon turvallisuuden kannalta tärkeitä.
 – Sosiaalista dumppausta ei saa tapahtua. Tarvitsemme pelisääntöjä, joihin kuuluu yhteistyö ja sosiaalinen dialogi. Tarvitsemme myös globaalia työmarkkinajärjestelmää, globaaleja työpaikkaneuvostoja, yritysten yhteiskunnallista arviointia ja mekanismeja monikansallisten yritysten valvomiseen, Haatainen korostaa.
  Mutta toisaalta globalisaatio voi tuoda mukanaan myös hyviä asioita.
 – Globalisaatio voi olla mahdollisuus parantaa ihmisten hyvinvointia, ennen kaikkien heikommassa asemassa olevien tilannetta. Kestävään kehitykseen perustuvasta globalisaatiosta kaikki hyötyvät.

 

 
Kari Rissa

Lähde: Tapaturmavakuutus 4/2005

Lue myös:
Ministeri Haatainen: Tapaturmalain kokonaisuudistus tulossa» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi