Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Suomaa: Lisää jämäkkyyttä

10.1.2006

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta
eli uusi valvontalaki tulee voimaan alkuvuodesta 2006, tällä tietämällä
helmikuun ensimmäisenä päivänä. Se korvaa vuodelta 1973 peräisin
olevan lain työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta
työsuojeluasioissa. Siinä on otettu huomioon myös muut valvontaa
koskevat lait, esimerkiksi hallintolaki 434/2003.

Viranomaistoiminnan osalta laki tuo valvontaan lisää jämäkkyyttä.
Tarkastuksia on tehtävä niin usein ja niin tehokkaasti kuin valvonnan
vaikuttavuuden kannalta on tarpeellista.

Tarkastaja ja työsuojeluviranomainen käyttävät toimivaltaansa tilanteen edellyttämällä tavalla. Jos säännösten vastaisesta olotilasta johtuva vaara tai haitta on vähäistä suurempi, tarkastaja antaa kirjallisen kehotuksen tilanteen korjaamiseksi. Tarkastajan on puolestaan seurattava, onko työnantaja noudattanut kehotusta määräajassa: asia ei jää leijumaan. Vähäisemmän vaaran tai haitan tapauksessa tarkastaja antaa toimintaohjeen. Jos hengen tai terveyden menettämisen vaara on välitön, tarkastaja kieltää väliaikaisesti laitteen tai työmenetelmän käyttämisen. Lisäksi tarkastaja voi antaa suositusluonteisia neuvoja työsuojelun edistämiseksi. Jos säännösten vastainen olotila ei poistu tarkastajan toimin, asia siirtyy työsuojeluviranomaisen päätettäväksi.

Työsuojelun viranomaisvalvonta on olennainen ja tärkeä työsuojelun tekijä. Pelkästään sen varaan työhyvinvointia ei kuitenkaan voida rakentaa. Vaikka työsuojelupiireissä on noin 350 tarkastajaa, jotka tekevät työpaikkatarkastuksia, päävastuu päivittäisestä työsuojelutyöstä on kuitenkin jokaisella Suomen 250 000:lla työpaikalla itsellään. Työsuojelun yhteistoiminta on olennainen osa työpaikan työsuojelutyötä.

Uudessa valvontalaissa on työsuojelun yhteistoimintaa koskeva osa. Työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä laista poikkeavalla tavalla on toki sovittu ja voidaan vastakin sopia työmarkkinoiden osapuolten sopimuksilla. Esimerkiksi työsuojeluasiamiehet perustuvat sopimuksiin.

Laissa on tähdennetty muutamia asioita. On haluttu lisätä työnantajan ja työntekijöiden vuorovaikutusta ja asioiden käsittelyä riittävän aikaisessa vaiheessa. On myös jossain määrin korostettu linjaorganisaation asemaa työsuojelun yhteistoiminnassa. Käsiteltäviä asioita ovat taas kaikki työntekijän terveyteen tai turvallisuuteen vaikuttavat asiat, jos ne johtuvat työstä, työympäristöstä tai työyhteisöstä, koskivatpa ne sitten nykytilannetta tai sen muutoksia, suunnitelmia tai selvityksiä.

Aikaisempaan verrattuna muutos on se, että vastedes jokainen esimies voi olla työsuojelun yhteistoimintahenkilö. Jos asia vaikuttaa välittömästi tietyn työntekijän turvallisuuteen tai terveyteen, se käsitellään hänen ja hänen esimiehensä kesken.

Työsuojeluvaltuutettu on edelleen työntekijöiden edustajana työsuojelun yhteistoiminnassa. Työsuojeluvaltuutetun valintaa, koulutusta ja ajankäyttöä koskeviin säännöksiin on tullut lisäyksiä, jotka parantavat hänen asemaansa. Työsuojelupäällikköä koskevaa säännöstä on selkeytetty siten, että hän on nimenomaan työnantajaa edustava yhteistoimintahenkilö. Työsuojelutoimikunnan jäseniä ovat asemansa perusteella työsuojeluvaltuutetut, kun taas työnantajan on nimettävä siihen sellainen edustajansa, jonka tehtäviin toimikunnassa käsiteltävien asioiden valmistelu kuuluu; työsuojelupäällikkö osallistuu kokouksiin silloinkin, kun hän ei ole sen jäsen.

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta valmisteltiin kolmikantaisesti. Työmarkkinaosapuolet hyväksyivät sen yksimielisesti. Sopuun kuului kuitenkin myös jatkoselvitys. Se koskee työsuojelun yhteistoimintaa yhteisellä työpaikalla. Työnantajien välisestä yhteistoiminnasta yhteisellä työpaikalla on jo säädetty työturvallisuuslaissa. Selvitettävänä on eri työnantajien ja heidän palveluksessaan olevien työntekijöiden työsuojeluyhteistoiminta.

Uusi valvontalaki kokoaa ja kiteyttää työsuojelun valvonnan ja yhteistoiminnan parhaita käytäntöjä. Siksi se ei ehkä aiheuta erityisiä eturivin mullistuksia, mutta perälaudan paikkaa on muutettu.

 

Leo Suomaa
johtaja, Sosiaali- ja terveysministeriö

 

Kuva: Kari Rissa

 
  Leo Suomaa


» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi