Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Työ saa olla rankkaakin - 'oma juttu' työssä on tärkeä

5.4.2006, Työministeriön tiedotteet

 

Työntekijän kärkihaaveena ei ole helppo työ, paljon lomaa ja hyvät ylenemismahdollisuudet. Työ saa olla kovaakin, kunhan työskentelyn olosuhteet ovat kunnossa ja työn sisältö mielekäs. Palkansaajat haluavat työhönsä ’oman jutun’, jossa voi toteuttaa itseään ja omia ajatuksiaan sekä kokea työn omistajuutta. Organisaatiossa korkeammassa asemassa olevilla nämä ovat muita palkansaajaryhmiä useammin kunnossa, ja he ovat muita tyytyväisempiä työhönsä. Kuitenkin kaikista henkilöstöryhmistä enemmistö pitää työnsä mielekkyyttä vähintään tyydyttävänä. Nämä tiedot ilmenevat työministeriön ja Helsingin yliopiston tutkijan, VTL Juha Antilan työministeriölle tekemästä tutkimuksesta ?Työn mielekkyys ja mielettömyys?.

 

Palkansaajat antavat kouluarvosanaksi työn mielekkyydestä 7,6, eli he ovat kohtuullisen tyytyväisiä työhönsä. Julkisen sektorin, järjestöjen ja säätiöiden työntekijät kokevat työnsä mielekkyyden hieman muita paremmaksi. Erityisesti kunnissa työskentelevät naiset pitävät työtään hyvin tärkeänä mutta kärsivät muita useammin alimitoitetuista henkilöstöresursseista ja muista säästötoimista.

Mitä korkeammalla tasolla organisaatiossa työskennellään, sitä mielekkäämmäksi työ koetaan. Johtajista ainoastaan kaksi prosenttia koki työn mielekkyyden välttäväksi tai huonoksi, ja 40 prosenttia koki sen kiitettäväksi. Työntekijäasemassa olevista joka viides koki työn mielekkyyden välttäväksi tai huonoksi, mutta yhtä moni koki sen myös kiitettäväksi. Kaikissa henkilöstöryhmissä työn mielekkyys sai useimmiten kohtuullisen arvosanan.

Työpaikan hyvät toimintatavat ja johtamiskäytännöt, kuten positiivinen palaute, avoimuus ja ihmisten ottaminen huomioon, lisäävät työtyytyväisyyttä. Nykyinen, entistä koulutetumpi palkansaajaväestö toivoo esimiehiltään parempaa toimintaa. Esimiehen rajoittuneet tai puutteelliset sosiaaliset taidot ovatkin yksi merkittävä ongelma, joka heijastuu kielteisesti työntekijöiden hyvinvointiin sekä suoraan että välillisesti. Yleisesti palkansaajat toivovat esimiehiltään enemmän palautetta, avoimuutta, kannustamista sekä esittämiensä ideoiden kuuntelemista.

Tiimityöskentelyn ja muiden työn organisoinnin muotikonseptien leviämisestä huolimatta byrokraattinen, alistava ja jopa nöyryyttävä johtamistapa ovat arkipäivää useissa suomalaisissa työpaikoissa. Niissä palkansaajat voivat yleensä huonosti ja työn mielekkyys on kateissa. Vastaavasti hyvin johdetuilla työpaikoilla palkansaajat kokevat työn mielekkyyden selvästi keskimääräistä paremmaksi.

 

Ihmistä ei saa tuhlata

Tutkimuksen julkaisutilaisuudessa puhuneen työministeri Tarja Filatovin mielestä Suomella ei ole varaa hukata ja tuhlata työpaikoilla olevia inhimillisiä resursseja. - Ihmisten luontaisen luovuuden ja innostuksen pitää päästä näkyville työssä. Työelämän ankeuttajista, jotka vievät työstä ilon ja toivon pitää päästä eroon. Latistavista ja alistavista työkulttuureista pitää päästä eroon, työministeri Filatov korostaa.

- Mielekäs työ johtaa laadukkaampaan lopputulokseen kuin mielettömäksi koettu työ. Suomi ei pärjää kansainvälistyvässä kilpailussa hinnalla, meidän on keskityttävä laatuun. Työ saa olla kohtuullisen kovaa, kunhan sen sisältö ja tekemisen edellytykset ovat kunnossa. Työpaikoilla vallitsee liian usein käytäntöjä, jopa työkulttuuri, joka estää ihmisten sosiaalisten taitojen ja osaamisen täysipainoista hyödyntämistä, Filatov toteaa.

- Erityisesti julkisen sektorin on aidosti ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta alalla työskentelevien työntekijöiden sitoutumisen ja työmoraalin arvostaminen nousisi. Epävarmat ja kuluttavat pätkätyöt ovat edelleen nimenomaan julkisen sektorin suuri ongelma. Julkisen sektorin ison määräaikaistyövoiman taustalla on välinpitämätön asenne työntekijöitä kohtaan. Arvoasetelma on vinoutunut. Ajatellaan, että rahaa ei saa tuhlata, mutta ihmistä saa, Filatov muistuttaa.

- Epätarkoituksenmukaisista pätkätöistä päästään eroon hyvällä työnjohtamisella ja paremmalla työn organisoinnilla. Sijaisuuksia voidaan kerätä vakituisiksi työsuhteiksi, vaikka sijaistamisen paikka vaihtelee, kausiluonteisia tehtäviä ja osaamista voidaan sovittaa yhteen ja työaikapankin avulla saadaan joustoa ruuhkahuippuihin, Filatov listaa.

Tutkimuksessa käytettiin kyselyaineistoa, joka kerättiin erikseen yksityiseltä ja julkiselta sektorilta lokakuun 2003 ja huhtikuun 2004 välisenä aikana. Vastauksia oli yhteensä 2856. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös Tilastokeskuksen Työolotutkimusta 2003 ja työministeriön Työolobarometrejä eri vuosilta.

   

 

>> Työn mielekkyydestä ja mielettömyyydestä -tutkimus (PDF, mol.fi)

>> Tutkimustiivistelmä (PDF, mol.fi)

 

 

(Työministeriö)» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi