Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Suomalaiset tyytyväisempiä esimiestyöhön kuin EU:ssa keskimäärin

30.5.2012

Tuoreen selvityksen mukaan suuri osa palkansaajista on tyytyväisiä esimiestensä johtamistapaan. Esimiesten koetaan antavan palautetta ja tukevan alaisiaan useammin kuin esimiehet keskimäärin EU-maissa. Suomalaiset ovat tyytyväisiä myös työtovereiden antamaan tukeen ja apuun.

Tiedot ilmenevät Psykososiaaliset tekijät suomalaisessa työyhteisössä -selvityksestä. Selvityksessä kartoitettiin psykososiaalisia kuormitustekijöitä ja niiden hallintaa työpaikoilla sekä verrattiin Suomen tilannetta muihin Pohjoismaihin ja EU-maihin. Aineistona käytettiin sekä kansallisia että kansainvälisiä tutkimuksia.Selvityksen teki sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta Työterveyslaitos.


Työyhteisöjen monimuotoisuus haastaa johtajuuden

Selvityksessä arvioitiin myös työpaikkojen monimuotoisuuden ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta psykososiaaliseen kuormitukseen. Monimuotoisuuden ulottuvuuksia ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli, kielitausta ja etninen tausta. Suomessa havainnot epätasapuolisesta kohtelusta liittyvät useimmin ikään.

Työyhteisön monimuotoisuus heijastuu varsinkin johtamiseen ja esimiestyöhön. Monimuotoisuuden hallintaan, varsinkin eri-ikäisten johtamiseen, tarvitaan jatkossa koulutusta ja keinoja, joiden vaikuttavuutta pystytään myös arvioimaan.


Kiire painaa, eikä joustoa aina löydy

Suomessa - kuten muissakin EU-maissa - kiire, nopea työtahti ja tiukat määräajat ovat suurimpia psykososiaalisia kuormitustekijöitä. Tiukat määräajat ja nopea työtahti kuormittavat Pohjoismaissa selvästi enemmän kuin EU-maissa keskimäärin.

Selvityksen mukaan vain neljä kymmenestä palkansaajasta pystyy vaikuttamaan työaikoihinsa omien tarpeidensa mukaan. Työajoissa joustaminen esimiehen tai työtehtävien vaatimuksesta on yleisempää kuin työntekijän aloitteesta lähtevä joustaminen. Vaikutusmahdollisuudet taukojen pitämiseen ja työn kannalta tärkeisiin päätöksiin ovat sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa varsin hyvät, Suomessa kaikista Pohjoismaista parhaat.


Mitä psykososiaalinen kuormitus on?

Psykososiaalinen kuormitus tarkoittaa epätasapainoa työn vaatimusten ja työn hallinnan sekä yksilöllisten voimavarojen välillä. Liiallinen kuormitus voi esiintyä psyykkisinä tai fyysisinä oireina.

Suomessa selvästi useammalla yrityksellä kuin EU:ssa keskimäärin on toimintamallit psykososiaalisen kuormituksen käsittelyyn. Tärkeää onkin, että työpaikalla arvioidaan juuri siellä tehtävän työn psykososiaalisesti kuormittavat tekijät ja tehdään arvioinnin perusteella tarvittavat muutokset työoloissa.

(STM)

 » Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi