Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Kemikaaliohjelma: riskienhallintaan tarvitaan parannuksia

Kansallinen kemikaaliohjelma valmis - kemikaalien riskinhallintaan tarvitaan parannuksia

Helsinki, 28.2.2006

 

Suomen kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva ohjelma on saatu valmiiksi. Ohjelmassa on arvioitu kemikaalien aiheuttamaa haittaa yksittäiselle kuluttajalle, kansanterveydelle, työntekijöiden terveydelle ja ympäristölle kemikaalin koko elinkaaren aikana. Haittojen vähentämiseksi ohjelma sisältää 36 ehdotusta toimenpiteiksi. Riskienhallintatoimia ehdotetaan erityisesti sellaisille yhteiskunnan osa-alueille ja toimintoihin, jotka tähän asti ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Kemikaaliohjelma luovutettiin tänään ympäristöministeri Jan-Erik Enestamille.

Ohjelman tavoitteena on, etteivät kemikaalit aiheuta Suomessa merkittävää terveys- ja ympäristöhaittaa vuonna 2020. Tavoite on yhteneväinen helmikuun alussa hyväksytyn YK:n kansainvälisen kemikaalistrategian kanssa, joka perustuu vuonna 2003 pidetyn Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksen päätöksiin.

Ohjelman ehdotukset toimenpiteiksi on ryhmitelty niiden vaikuttavuuden mukaan 16 kokonaisuuteen. Näistä neljä on valittu kiireellisiksi ja ensisijaisiksi. Näitä ovat EY:n kemikaaliasetuksen (REACH) tavoitteiden saavuttaminen ja uuden tiedon hyödyntäminen, altistumistiedot ja seuranta, yritysten ja muiden toiminnanharjoittajien kemikaalien riskinarviointi ja riskinhallinta sekä tuotteiden aiheuttamien kemikaaliriskien vähentäminen. Näiden osalta on lisäksi arvioitu toteutuksen aikataulu, vastuutahot, tarvittava rahoitus sekä yhteiskunnalliset vaikutukset.

REACH-asetuksen toimeenpanemiseksi Suomessa ehdotetaan kansallista hanketta, jolla varmistettaisiin toiminnanharjoittajien ja viranomaisten toimintaedellytykset uudessa tilanteessa.

Ihmisten altistumisesta kemikaaleille kotona, työssä ja harrastuksissa olisi saatava lisää tietoa. Tämän vuoksi saattaisi olla tarpeen perustaa erityinen altistumisseurantaohjelma. Myös haitallisten aineiden ympäristöseurantaa on tehostettava. Lisäksi tarvitaan lisää tietoa erityisesti pysyvien ja myrkyllisten kemikaalien päästöistä ympäristöön.

Yritysten ja muiden toiminnanharjoittajien riskinarvioinnin ja -hallinnan parantamiseksi ehdotetaan useita toimia. Ympäristöhallintajärjestelmien ja -ohjelmien tavoitteita ja mittareita olisi kehitettävä ottamaan nykyistä paremmin huomioon kemikaaliturvallisuus. Erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä olisi panostettava koulutukseen. Myös työsuojelua olisi parannettava.

Tuotteiden ja valmisteiden aiheuttamien kemikaaliriskien vähentämiseksi pyritään ensisijaisesti vaikuttamaan EU:n lainsäädäntöön. Tavoitteena on lisätä tietoa tuotteiden kemikaalipäästöistä ympäristöön sekä tuotteiden kemikaalisisällöstä. Tieto pitäisi saada myös kuluttajien saataville.

Esitetyt toimenpide-ehdotukset perustuvat ohjelmaa varten laadittuihin laajoihin taustaselvityksiin. Näitä tehtiin Suomessa markkinoilla ja käytössä olevista kemikaaleista (Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus), elinympäristön kemikaaliriskeistä (Kansanterveyslaitos), kemikaaleista ja työstä (Työterveyslaitos) sekä haitallisten aineiden prosessipäästöistä (Suomen ympäristökeskus) sekä tuotteiden kemikaalipäästöistä ympäristöön (Suomen ympäristökeskus).

Suomeen tuodaan tai täällä valmistetaan lähes 20 000 vaaralliseksi luokiteltua kemiallista valmistetta, jotka sisältävät yli 5000 erilaista vaaralliseksi luokiteltua ainetta. Tämän vuoksi ohjelmassa arvioituja aineryhmiä on paljon: muun muassa teollisuus- ja kuluttajakemikaalit, torjunta-aineet, lannoitteet, rehujen ja elintarvikkeiden lisäaineet, biosidit, lääkeaineet ja eläinlääkkeet, kosmetiikka, tuotteiden ja esineiden sisältämät kemikaalit sekä teollisuus- ja polttoprosessissa syntyvät haitalliset aineet.

Kansallinen kemikaaliohjelma on valmisteltu laajassa ohjausryhmässä, jota johti ylijohtaja Pekka Jalkanen ympäristöministeriöstä. Kemikaaliohjelman laadinnasta sovittiin osana pääministeri Matti Vanhasen hallitusohjelmaa.

 

>> Kemikaaliohjelma (PDF, 376 kt, ymparisto.fi)

 

>> Lisätietoja Ympäristöministeriön sivuilta

 

 

(Ympäristöministeriö)» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi