Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Turvallisuuden johtamisen kehittäminen haastaa johtamisen muoti-ilmiöt

Valtakunnallisessa ?Työturvallisuus kohti maailman kärkeä – työtapaturma-
ohjelma 2001 – 2005?
korostetaan hyvän turvallisuuskulttuurin ja nolla-tapaturmaohjelman olevan keskeisimpiä keinoja kohti turvallista työyhtei-
söä ja sitä kautta myös koko organisaation toiminnan laadun parantamista.
Antti Simolan väitöskirja ?Turvallisuuden johtaminen esimiestyönä – Tapaustutkimus pitkäkestoisen kehittämishankkeen läpiviennistä teräksen jatkojalostustehtaassa? Hämeenlinnassa 16.6.2005 osoittaa, että systemaattisella ja kokonaisvaltaisella turvallisuusohjelmalla voidaan konkreettisesti parantaa turvallisuuskulttuuria ja parhaimmillaan myös edistää muutakin johtamistoimintaa. Tässä tarkastelussa korostui erityisesti kommunikatiivisen osaamisen merkitys esimiehen turvallisuuden johtamisessa.              

                                                                                                                                      Antti Simola

Nolla-tapaturmaohjelma hyvän johtamiskäytännön simulaattorina

Turvallisuuden johtamisen avulla yleiseen johtamiseen liittyviä asioita voidaan konkretisoida ja havainnollistaa uudella tavalla ja näiden kautta ja avulla johtamista voidaan käytännössä myös paremmin opetella ja harjoitella. Tutkimuksessa on tuotu esille kuinka monipuolisesti turvallisuuden johtamisen -ajattelumalli edustaa hyvän johtamisen periaatteita ja kuinka turvallisuuden johtamisen kautta päästään pureutumaan johtajuutta koskeviin usein vaikeisiin, jopa kipeisiin ja monimutkaisiin kysymyksiin. Nolla-tapaturmaohjelman myötä joudutaan aina samalla tarkastelemaan myös organisaatiomuutoksen perimmäisiä kysymyksiä. Mitkä ovat olemassa olevan johtamiskulttuurin vahvuudet ja mitkä heikkoudet? Mikä pitäisi olla esimiesten rooli uudessa johtamiskulttuurissa? Miten yksilön käyttäytymistä voidaan muuttaa ja miten se tulee ottaa huomioon muutosprosessissa?

Tutkimuksessa päädyttiin suosittelemaan turvallisuuden johtamisen kehittämistä koko organisaation konkreettiseksi pitkäaikaiseksi johtamisen kehittämisstrategiaksi. Koska kysymys on kulttuurin muutoksesta, on uskallettava sitoutua valittuun näkökulmaan riittävän pitkäksi aikaa. Turvallisuuteen liittyy huomattavassa määrin emotionaalisia ja myös moraalisia aineksia, joiden kautta luottamusta voidaan rakentaa henkilöstön keskuudessa. Turvallisuudessa korostuu myös organisaation jokaisen jäsenen vastuu; jokainen on vastuussa paitsi omastaan myös muiden turvallisuudesta. Sitoutumalla pitkäjänteiseen johtamisen kehittämisstrategiaan vältettäisiin tempoileva johtamiskulttuuri, mikä voi olla itsessään myös turvallisuusriski ja varmasti heikentää johdon uskottavuutta ja luottamusta henkilöstön silmissä.

Ensimmäinen "sisältäpäin" laadittu turvallisuuden johtamista käsittelevä väitöskirja

Simolan väitöskirja lienee ensimmäinen Suomessa laadittu väitöskirjatutkimus, missä kokonaisvaltaisen turvallisuusohjelman toteutumista kuvataan kehittämisprosessin ?sisältäpäin?.  Tutkimuksen käytännöllinen osuus toteutettiin Rautaruukin Hämeenlinnan tehtaalla, jossa vuoden 2000 lopulla käynnistettiin tehtaan historian ensimmäinen kolmevuotinen turvallisuusohjelma, Tapaturmaton teräs 2001 – 2003. Väitöskirjan tekijä työskenteli tehtaalla vuosina 1994 – 2002 tehdaspalvelun päällikkönä, vastaten oman toimensa ohessa koko tehtaan turvallisuus- ja ympäristöasioista. Hän toimi turvallisuusprojektin vastuullisena vetäjänä. Tutkimuksessa kehiteltyä Turvallisuuden johtamisen kehittämismallia pystyttiin koettelemaan suuren tehtaan todellisessa hankkeessa. Malli osoittautui toimivaksi ja mahdollisti myös ohjelman tehokkaan ja uskottavan viestinnän koko kohdetehtaan henkilöstölle heti kehittämishankkeen käynnistysvaiheesta lähtien. Lisäksi mallin avulla arvioitiin ja tulkittiin kehittämishankkeen tuloksia. Perinteisen tapaturmataajuusmittarin perusteella voidaan todeta kehittämishankkeen onnistuneen saavuttaessaan sille asetetun varsin haasteellisen tavoitteen. Nykyisin Antti Simola toimii työturvallisuuden ja riskienhallinnan asiantuntijayrityksessä 3T Ratkaisut Oy:ssä.


Antti Simolan väitöskirja löytyy sähköisenä osoitteesta
http://herkules.oulu.fi/isbn9514277619/isbn9514277619.pdf» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi