Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Ohjeet huumausainetestauksiin työelämässä

07.04.2006

 
Julkaisu ohjaa huumausainetestausta työelämässä

Huumausainetestauksessa työpaikalla on huolehdittava testattavan perusoikeuksista. Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti perjantaina 7. huhtikuuta ohjeen, jota noudattaen testit suoritetaan luotettavasti ja säädösten mukaisesti. Julkaisussa kerrotaan alusta loppuun oikeat menettelytavat ja määritellään yleiset laadunvarmistuskriteerit, jotka ulkoinen akkreditointielin voi tarkastaa.

Työelämän tietosuojalaissa vuodelta 2004 säädetään työnantajan oikeudesta käsitellä työnhakijan tai työntekijän huumausaineiden käyttöä koskevia tietoja. Huumausainetesti voidaan tehdä myös osana työterveyshuoltolain perusteella tehtävää terveystarkastusta.

Huumausainetestiä koskevan tutkimuslähetteen antaa lääkäri tai huumausainetestaukseen perehtynyt terveydenhoitaja. Näytteenoton tulee tapahtua asianmukaisissa tiloissa ja valvotuissa olosuhteissa. Laboratorioiden on täytettävä tietyt laatuvaatimukset. Laboratorion henkilökunnan riittävä koulutus ja kokemus ovat osa testitulosten luotettavuuden ja laadun varmistamista.

Huumausainetestausprosessissa testituloksen tulkinta on keskeinen vaihe testattavan oikeussuojan kannalta. Siksi on tärkeää, että tuloksen tulkitsee huumausainetestaukseen perehtynyt lääkäri. Työelämän tietosuojalain mukainen positiivinen testitulos annetaan testattavalle kirjallisena. Testistä laaditaan todistus, jonka testattava toimittaa työnantajalle. Työterveyshuoltolain mukaisessa todistuksessa voidaan arvioida, onko työntekijä sopiva, rajoituksin sopiva vai sopimaton työhönsä.

Julkaisuun on liitetty valtioneuvoston asetus huumausainetestien tekemisestä. Liitteinä on myös muun muassa lomakemalleja käytännön avuksi terveydenhuoltohenkilöstölle sekä esimerkkejä poikkeamista ja virheistä, joihin on syytä puuttua.

Ennen kuin testejä ryhdytään suorittamaan pitää työpaikalla laatia päihdeohjelma, jossa kerrotaan, miten menetellään, jos testitulos on positiivinen. Hoitoonohjaus toteutetaan parhaiten yhteistyössä työterveyshenkilöstön tai testejä suorittavan terveydenhuoltoyksikön kanssa. Päihdeohjelma voisi olla osa työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa.

 

Julkaisutiedot: Huumausainetestaus työelämässä. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006: 2.

 

(STM)» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi