Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Äetsän räjähdysonnettomuuden syynä kemiallinen reaktio

18.4.2006


ÄETSÄN RÄJÄHDYSONNETTOMUUDEN SYYNÄ PUTKISTOTUKOKSEN AVAAMISESTA SEURANNUT KEMIALLINEN REAKTIO

Turvatekniikan keskus (TUKES) on selvittänyt Äetsän hienokemikaalitehtaalla 31.10.2005 sattuneen räjähdysonnettomuuden syyt. Onnettomuuden välitön syy oli veden käyttäminen putkistotukoksen avaamiseen. Tämä käynnisti tapahtumaketjun, joka johti ensiksi paineen nousuun liuotussäiliössä ja kuivaimessa ja sen jälkeen räjähdysmäiseen paloon prosessitilassa.

 

Tapahtuman kulku

Finnish Chemicals Oy:n hienokemikaalitehtaalla avattiin tukkeutunutta kuivaimen ja liuotussäiliön välistä yhdysputkea vedellä, jolloin kuului poikkeavia ääniä ja tehdas ajettiin hätäpysäytyksellä välittömästi alas. Vähän tämän jälkeen siellä tapahtui räjähdys, jota seurasi tulipalo. Lähistöllä suoritettiin pieni evakuointi ja palolaitoksen erityistarkkailu jatkui aamuun saakka. Onnettomuudessa ei tullut henkilövahinkoja, mutta aineellisia vahinkoja aiheutui rakennukselle ja toiminta keskeytyi pitkäksi aikaa.

 

Tapahtuman syyt

Kuivaimen ja liuotussäiliön väliseen putkistoon oli tullut tukos ja sen avaamiseen käytettiin vettä. Tämä käynnisti tapahtumaketjun, joka johti ensiksi eksotermiseen hajoamiseen liuotussäiliössä ja sitten kuivaimessa. Odottamaton ja kiivas kemiallinen reaktio aiheutti kaasun muodostumista ja paineen nopeaa nousua kuivaimessa.  Kuivaimen sisään muodostunut paine lennätti purkautuessaan kuivaimen sekoittimen ja moottorin katon läpi korkealle ilmaan.  Purkautuneet kaasut aiheuttivat syttyessään räjähdysmäisen tulipalon myös rakennuksen sisällä. Räjähdyksen seurauksena vetylinjan ulospuhallusputken päässä syttyi palo, joka näkyi kauas. Paine vaurioitti purkautuessaan kaikkia rakennuksen sisällä olleita kevytrakenteisia seiniä. 

 

Tutkijaryhmän ehdotukset

Tutkijaryhmä esittää mm. seuraavanlaisia parannuksia, jotta vastaavat onnettomuudet vältettäisiin:

1)  Teknisiä parannuksia: Paineennousun ja tukkeutumisen estäminen, prosessin selkeyttäminen ja prosessin ohjauksen parantaminen.

2)  Toiminnan, tietämyksen ja informaation kulun parantaminen: Prosessin tilasta saatavan tiedon lisääminen, sekä informaation kulun parantaminen eri henkilöiden välillä.

3)  Laitoksen johtamisjärjestelmä: Reagoinnin parantaminen poikkeamiin ja läheltä piti -tapauksiin sekä vaarojen tunnistamisen, riskien arvioinnin ja ohjeiden tarkistaminen.

4)  Suunnitelmat ja harjoitukset: Pelastuslaitoksen ja yrityksen yhteistoiminnan  parantaminen.

 

Tutkijaryhmään kuuluivat turvallisuusinsinööri Hannu Kononen ja turvallisuusinsinööri Juha Liimatainen TUKESista sekä palotarkastusinsinööri Saila Salomäki Tampereen aluepelastuslaitoksesta.  Onnettomuusraportti on luettavissa osoitteessa http://www.tukes.fi/varoasiat/raportit/aetsa_311005.pdf.

 

(Turvatekniikan keskus)» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi