Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Työolobarometri 2011 ennakkotiedot: Työnteon mielekkyyden kokeminen vähentynyt

24.1.2012

Palkansaajat antoivat työelämän laadulle yleisarvosanan 7,96, vaikka arviot työpaikan varmuudesta ovat alentuneet ja työn mielekkyyden kokeminen on vähentynyt. Parhaan arvosanan antoivat yksityisellä palvelusektorilla työskentelevät, huonoin arvosana tuli teollisuuden työntekijöiltä.

Tiedot ilmenevät Työolobarometri 2011 ennakkotiedoista.

 
Vain nuoret kokevat työnteon mielekkyyden paranevan

Alle 25-vuotiaiden ikäryhmässä kaikille työelämän laadun ulottuvuuksille annetut arvosanat olivat selvästi korkeammat kuin vanhemmissa ikäryhmissä ja paremmat kuin edellisenä vuotena. Nuorin ikäryhmä myös arvioi työn mielekkyyden muutossuunnan myönteiseksi. Sen sijaan muissa ikäryhmissä työn mielekkyyden kokeminen vähenee iän myötä. Työn mielekkyyden arviot ovat pitkään olleet julkisella sektorilla kielteisemmät kuin yksityisellä, mutta nyt myös yksityisellä sektorilla arviot ovat voimakkaasti heikentyneet.

 
Omalla ajalla tehdään ylitöitä ja opiskellaan

Työolobarometrissa selvitettiin ensimmäistä kertaa työskentelyä työpaikan ulkopuolella, omatoimista ammattitaidon kehittämistä sekä työntekijän elämäntilanteen huomioonottamista erilaisissa työjärjestelyissä. Kyselyyn vastanneista yli puolet on tehnyt työtä kotona, josta valtaosa oli palkatonta ylityötä. Sivutoimisesti palkattomaan koulutukseen oli osallistunut kunta- ja valtiosektoreilla jopa viidennes työntekijöistä. Erilaisissa työpaikan työjärjestelyissä työnantaja otti huomioon työntekijän elämäntilanteen kohtuullisen hyvin.
 

Työpaikkakiusaamista esiintyy edelleen

Selvityksen mukaan työpaikkakiusaamista on havaittu aiempaa useammin. Vastaajista lähes 30 % on havainnut ainakin joskus työpaikallaan kiusaamista työtovereiden taholta. Julkisella sektorilla kiusaamista koetaan enemmän kuin yksityisellä sektorilla. Kiusaamisen kohteena ovat useammin naiset.

 
Ammattiliitoista siirrytään työttömyyskassoihin

Viimeisen 10 vuoden aikana ammattijärjestöihin kuuluneiden osuus palkansaajista on laskenut 74 prosentista 68 prosenttiin. Pelkästään työttömyyskassaan kuuluvien osuus on vastaavana aikana lähes kaksinkertaistunut. Vuosien 2010 ja 2011 välillä järjestäytyneiden osuus aleni lähes 4 prosenttiyksikköä ja pelkästään työttömyyskassaan kuuluvien osuus kasvoi yli 3 prosenttiyksikköä.

 
Työolobarometri 2011 aineisto

Työolobarometrin tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään 1 204 palkansaajan haastatettuun. Barometrin avulla on seurattu työelämän laadun muutoksia vuodesta 1992 lähtien. Työolobarometrin 2011 ennakkotiedot analysoidaan erikoistutkija Simo Ahon johdolla Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksessa. Lopullinen raportti julkaistaan loppukeväästä 2012.

 
» Työolobarometri 2011, ennakkotiedot

 

 

Kansalaiskysely työn mielekkyyden kokemisesta

 Työ- ja elinkeinoministeriön työelämän kehittämisstrategiaan liittyvä kansalaiskysely käynnistyy helmikuussa 2012. Kysely liittyy työn mielekkyyden kokemiseen. Saatuja tuloksia hyödynnetään valmisteltavassa työelämän kehittämisstrategiassa. Lisätiedot kansalaiskyselystä löytyvät helmikuun alussa www.tem.fi -etusivuilta.

 

 » Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi