Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Kuormittava mutta mielekäs työ ei polta loppuun

Helsinki, 14.11. 2011

Kuormittava tai kiireinenkään työ ei altista pahoin työuupumukselle, jos työntekijä kokee tehtävänsä mielekkäiksi ja kehittäviksi. Loppuunpalamisen ehkäisykeinoja on pohdittu seurantatutkimuksessa, joka kattaa harvinaisen pitkän 35 vuoden ajanjakson. Yleensä uupumusta yritetään estää vähentämällä töitä.

– Aina kuormittavuutta ei kuitenkaan voida vähentää, työt voivat olla sen kaltaisia. Toinen keino on panostaa voimavaroihin, kuten työn kehittävyyteen. Se näyttää ehkäisevän tehokkaasti työuupumusta, korostaa vanhempi tutkija, dosentti Jari Hakanen Työterveyslaitokselta.

Hänen mukaansa lapsena saadut voimavarat voivat auttaa työssä jaksamisessa – jopa vielä vuosikymmeniä myöhemmin.
Hyvä sosioekonominen asema lapsuudessa, koulumenestys ja korkea koulutustaso suojelevat työuupumukselta. Huonot lapsuuden olosuhteet sitä vastoin voivat heikentää työhyvinvointia aikuisena.

–Nuoruusiän kehnoja lähtökohtia voi kuitenkin paikata myöhemmin työelämässä, jos työ on mielekästä ja monipuolista, Hakanen täydentää.

Rohkaisevaksi voi luonnehtia tulosta, jonka mukaan laadukkailla työoloilla on työhyvinvoinnille selvästi vahvempi merkitys kuin työuraa edeltävillä kokemuksilla. Hyvä ja innostava työ sekä menestys työelämässä voivat näin tasoittaa eriarvoisia lähtökohtia.


Eläkeikärajan nosto ei ainoa keino

Kun Suomi yrittää kaikin keinoin pidentää väestön työuria, on työssä jaksaminen aivan keskeisiä haasteita. On arvioitu, että meillä jopa 25–50 prosentilla työssäkäyvistä on lievää työuupumusta. Vakavasta työuupumuksesta kärsii muutama prosentti suomalaisista työntekijöistä.
Dosentti Hakanen myöntää, että nyt julkaistun tutkimuksen perusteella ei ole helppo sorvata kovin yksityiskohtaisia tai konkreettisia neuvoja.

–Tämä on pikemminkin yhteiskuntapoliittinen monen sektorin asia. Mutta voisi sanoa, että Suomen kannattaa pitää yllä koulutuksellista tasa-arvoa sekä mahdollistaa jatkossakin hyvä koulutustaso.
Hakanen tähdentää tutkimuksen tuovan osaltaan esiin sen, että eläkeikärajan nosto ei suinkaan ole ainoa keino nostaa eläköitymisikää.


Ahkerikko vai työholisti?

Hakanen löytää laajojen haasteiden oheen myös jotakin, jota kukin meistä pystyy tekemään oman ja työtoverien jaksamisen eteen.

–On havaittu yllättävänkin selvästi, miten pelkkä arkinen huomaavaisuus on yhteydessä suurempaan työn imuun ja työviihtyvyyteen. Tämä tulos päti jopa oikeuden tuomareiden kesken, tutkija viittaa tuomareiden hieman yrmyyn maineeseen.

Kukin työyhteisö luo – alasta riippumatta – oman työkulttuurin.
–Sosiaalisesti hyvinkin haastavissa töissä voi löytyä kukoistavia organisaatioita. Tämän päivän työt ovat useimmiten sellaisia, että niitä voi 'tuunata'. Voimme siis itse vaikuttaa siihen, miten työt tehdään. Itsesäätely on iso mahdollisuus.

Kun Suomessa ollaan, itsesäätely on valitettavasti joskus myös riski.
–Korostunut velvollisuudentunto taitaa olla ihan suomalainen ilmiö. Koko käsitettä näyttää olevan ulkomaalaisen hyvin vaikea ymmärtää – heille se on työholismia, Hakanen vertaa.

Eli: jos työ on samaan aikaan sekä vaativaa että kuormittavaa, suuri vastuuntunto tuo loppuunpalamisen riskin.(STT)

 

 

Miksi työkiusaaminen jää huomiotta? 

Työterveyslaitoksen dosentti Jari Hakanen myöntää, että Suomen työelämässä on yksi piirre, jota hän ei ole pystynyt ymmärtämään.

–Ei ole sellaista työpaikkaa, jonka johto ei ajattelisi, että työolot ovat tärkeä resurssi. Ja siitä huolimatta meillä siedetään työpaikkakiusaamista puuttumatta vuosikymmeniä.

Hakanen muistuttaa, että kielteiset asiat vaikuttavat työpaikalla nopeasti, hyvät vasta pitkinä prosesseina.

–Ei riitä, että Suomen yrityksissä on riskienhallinnan johtajia. Meillä tarvittaisiin myös voimavarahallinnan johtajia.

 

Katso myös TTL:n tiedote aiheesta:
» Lapsena saadut voimavarat voivat suojella työuupumukselta» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi