Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Vaaratilanneraportointi toimii pienessäkin yrityksessä

Mahro Oy on vuonna 1987 perustettu yritys, jonka toiminta keskittyy pääasiassa prosessiteollisuuden huolto- ja ylläpitopalveluihin. Työtehtäviin kuuluu mm. prosessiteollisuuden asennuksia, puhdistusta ja korjauksia, kuten koeponnistukset, venttiilien asennus, raakaöljypumppujen nostotyöt ja reaktoreiden ja säiliöiden mekaaniset puhdistukset. Toimiala on työturvallisuuden kannalta haasteellinen ja asettaa suuret vaatimukset myös erilaisiin lupamenettelyihin ja asetusten noudattamiseen varsinkin silloin kun tehdään työtä käynnissä olevissa tuotantolaitoksissa. Tilannetta mutkistaa lisäksi se, että työ tehdään pääsääntöisesti oman talon ulkopuolella, jolloin työolosuhteisiin on hankalampi vaikuttaa.

Henkilökuntaa Mahrossa on tällä hetkellä yhteensä 18, joista 12 on asentajia. Suurin osa työstä tehdään asiakkaan tiloissa mutta yrityksellä on Kulloossa toimitilat työntekijöiden tukikohdaksi, omille työkaluille ja laitteille sekä toimistotiloille. Isomman työkokonaisuuden niin vaatiessa perustetaan myös erillisiä tukikohtia.

Asennustyö asettaa haasteita työturvallisuudelle (Kuva: Mahro Oy)

Kampanjan avulla vauhtia raportointiin

Läheltäpiti –tilanteiden raportointi aloitettiin Mahro Oy:ssä vuonna 1998 laatujärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Yrityksen työsuojelupäällikkö Mika Kekkonen toteaa kuitenkin, että vasta viime vuonna 2004 järjestelmä saatiin kunnolla toimimaan. Tällöin järjestettiin kuukauden mittainen kampanja, jonka yhteydessä tehtiin selkeä ilmoitusmenettely ja tiedotettiin vaaratilanteiden ilmoittamisen tärkeydestä. Vaikka tiedossa oli huonojakin kokemuksia palkitsemiskeinoista, kampanjan aikana vaaratilanteiden ilmoittajat palkittiin lounaslipuilla tai vapaatunneilla. Palkitsemisen vaikutukset näkyivät heti, sillä vuonna 2004 läheltäpiti-tapauksia ilmoitettiin 18 henkilön yrityksessä noin 50 kappaletta.

Vaaratilanteesta voi ilmoittaa sekä paperilomakkeella että internetin kautta ja halutessaan ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä. Yrityksessä on pyritty matalaan ilmoituskynnykseen siten, että ilmoituksen voi tehdä monella eri tavalla. Käytössä on sekä taskuun mahtuvia tarralappulomakkeita että perinteisiäkin lomakkeita. Lisäksi eri tilaajilla on omia raportointilomakkeitaan. Erittäin hyväksi käytännöksi todettiin se, että tuntikirjanpitolomakkeen yhteyteen laitettiin tila palautteen, aloitteen tai vaaratilanteen ilmoittamiseksi. Tällöin asentajan on helppo ilmoittaa sattuneesta vaaratilanteesta samalla, kun hän ilmoittaa kulloisenkin urakan tuntimäärän.

Tutkinta yhteistyössä tilaajan kanssa

Työntekijät ilmoittavat vaaratilanteista työnjohdolle, jonka kautta tilanteet tulevat yrityksen HSQ-päällikön tietoon. Ilmoittajalla on mahdollisuus luokitella ilmoittamansa vaaratilanne alustavasti sen vakavuuden mukaan. HSQ-päällikkö vastaa tapauksen esitutkinnasta ja jatkotoimista ja pitää tarvittaessa yhteyttä myös tilaajan edustajaan. Vakavat vaaratilanteet tutkitaan paikan päällä soveltaen tilaajan tutkintaohjeistusta. Mukana tutkinnassa ovat tilanteeseen osallistuneet henkilöt sekä tapauksen mukaan tarvittavat esimiehet. Työnjohto seuraa toimenpiteiden toteutumista. Lievistä tehdään yhteenveto ja kaikki vakavammat käsitellään sisäisessä auditoinnissa vuosittain.

Kekkosen mukaan työnjohto kannustaa raportointiin ja pitää sitä erittäin hyvänä asiana. Koska vaaratilanteista ilmoittaminen on myös osana sopimusvelvoitetta, siihen suhtaudutaan asiallisesti. Myös työntekijät tiedostavat vaaratilanneraportoinnin tärkeyden mutta totuttuja tapoja on vaikea muuttaa. Jatkuva asian pitäminen esillä ja säännölliset muistutukset raportoinnista esimerkiksi ilmoitustaululla kuitenkin tehoavat. Vaikka vaaratilanneilmoitusten määrä onkin kampanjan jälkeen hiipunut, raportoinnista on Kekkosen mukaan ollut selkeästi hyötyä: ?Työntekijät kiinnittävät enemmän huomiota siihen, mitä ympärillä tapahtuu?.

Tärkeimpänä kehittämiskohteena lähitulevaisuudessa Kekkonen pitää näppärän ohjelmiston hankkimista vaaratilanneraportoinnin tueksi. Koska yritys on pieni, ohjelmisto ei saisi olla liian massiivinen mutta toisaalta riittävä raportointitiedon monipuoliseen hyödyntämiseen. Tärkeä kehittämiskohde on myös työntekijöiden sitouttaminen raportointiin niin, että läheltä piti- eli läpi-raportit pysyisivät osana normaalia toimintaa myös kampanjan jälkeen.

Teksti: Kaisa Tuurinkoski

Kuva: Mahro Oy

Juttuarkisto >>
» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi