Määrätietoisella kehittämisellä turvallisuus- ja tuottavuuskilpailun voittoon

15.4.2011


Assistor Oy:n Lommilan Logistiikkakeskus on voittanut kolmivuotisen Sisälogistiikan työturvallisuuden ja tuottavuuden kokonaiskilpailun. Tuottavaa turvallisuutta –kilpailu käynnistyi syksyllä 2008 ja päättyi maaliskuussa 2011.  Kolmivuotisen kilpailun tulokset julisti  kilpailun johtoryhmän puheenjohtaja Mikko Melasniemi LOGY ry:stä Wanhan Sataman LOGISTICS-tapahtumassa 14.4.2011.Assistorin vahvuuksia oli paras  työympäristön turvallisuus- ja tuottavuustaso.
Palkintoa vastaanottamassa Assistorin Jukka Niemelä ja Jukka Hänninen. LOGY Ry:n ja 3T Ratkaisut Oy:n  toimitusjohtajat Mikko Melasniemi ja Marko Vuorinen palkitsemassa.

Marko Vuorinen 3T Ratkaisuista kertoi kilpailun lopputilaisuudessa lyhyesti kilpailun tuloksista. Kolmivuotisen kisan aikana yrityksissä suoritettiin työturvallisuusauditointeja sekä arvioitiin yrityksen turvallisuuden johtamista. Työturvallisuuden auditoinnit suoritti Antti Simola 3T Ratkaisut Oy:stä. Tuottavuusauditoinnit toteuttivat Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat lehtori Henri Kervolan johdolla.


Määrätietoinen kehittäminen toi voiton

Assistor Oy:n menestys perustui parhaaseen työympäristön turvallisuus- ja tuottavuustasoon. Vahvuuksia oli myös toimintaprosessien tehokkuus sekä vähäinen sairauspoissaolotuntien määrä, joka kilpailun aikana puolittui. Assistor Oy kehitti suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti toimintaansa koko kilpailun ajan ja sen tuottavuusmenestys perustui tehokkaaseen ja virheettömään toimintaan. Korkeaan toiminnan tasoon yritys on päässyt mm. virheiden systemaattisella seurannalla, palkitsemisjärjestelmällä, moniosaajuudella ja tehokkaalla nimikesijoittelulla.

Kunniamaininnat myönnettiin Paletti Oy:lle, Kontio Oy:lle ja Vantaan kaupungin logistiikkakeskukselle. Paletti Oy paransi eniten henkilöstön turvallisuustietämystä ja turvallisuusjohtamisen käytäntöjä. Paletilla oli myös paras tuotantotoiminnan laatu. Sen tuottavuus ja laatu näkyivät erinomaisena toimituskykynä ja alhaisina virheinä. Kontino Oy vähensi eniten tapaturmatuntien määrä henkilöä kohden. Yritys on myös pystynyt tehostamaan toimintaansa vuosi vuodelta. Vantaan kaupungin logistiikkakeskuksella oli vähiten sairauspoissaolotunteja. Vantaan kaupungin logistiikkakeskus on myös koko kilpailussa tehostanut toimintaansa eniten tuottavuuden osalta.

3T Ratkaisut toimi kilpailun organisoijana ja päätoteuttajana.

 

Palkitut ryhmäpotretissa: Vantaan Logistiikkakeskuksen Harri Ampuja, Assistorilaiset Jukka Hänninen ja Jukka Niemelä sekä Paletti Oy:n Marjatta Nurmi ja Jyri Pikkarainen.


Kilpailun johtoryhmä:

Toimitusjohtaja Mikko Melasniemi Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Toimitusjohtaja Marko Vuorinen 3T Ratkaisut Oy, Lehtori Henri Kervola Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Johtava asiantuntija Antti Simola 3T Ratkaisut Oy .

Vuosina 2008 – 2009 johtoryhmätoiminnassa ovat mukana olleet myös: Toimitusjohtaja Ari Hautala Logistep Oy, Dosentti Heikki Laitinen 3T Ratkaisut Oy,  Toimitusjohtaja Risto Hyppönen Logisma Oy, Lehtori Simo Hokkanen Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Riskipäälliköt Pasi Pursiainen, Mikko Lampinen ja Kimmo Salojoki  Tapiola-ryhmä.

Hanketta on tukenut myös Työsuojelurahasto.

 (Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry ja Turvallisuusuutiset.fi)

 

 

 

» Kilpailun tulokset 2011
(PDF, 5 sivua)

 

 

Kilpailun tavoitteena oli nopeuttaa yritysten tuottavuuden, työturvallisuuden ja työviihtyvyyden kehittymistä huipputasolle. Kilpailu koski sekä logistiikka-alan yrityksiä että muiden alojen logistisia toimintoja.

» Lue lisää kilpailusta» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy