Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Masennuksen ehkäisemiseen tähdännyt Masto-hanke päättyi, loppuraportti julkaistu

30.3.2011

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti vuonna 2007 Masto-hankkeen edistämään työhyvinvointia lisääviä käytäntöjä työelämässä, masennuksen ehkäisyä, hyvää hoitoa ja kuntoutusta sekä työssä jatkamista ja työhön paluuta masennuksen yhteydessä, ja vähentämään masennusperusteista työkyvyttömyyttä.

Hankkeen ohjausryhmässä ovat olleet edustettuina keskeiset hallinnonalat, työmarkkinajärjestöt ja kolmas sektori. Hankkeelle kutsuttiin myös korkean tason koordinaatioryhmä. Masto-hanke toimi oman toimintansa ohella sateenvarjona monille mukana olevien organisaatioiden jo aiemmin käynnistämille hankkeille. Hankkeessa edistettiin erityisesti toimenpiteitä, jotka tukevat eri toimijoiden yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen leviämistä valtakunnallisesti.

Ohjausryhmä laati vuosille 2008-2011 ajoittuvan toimintaohjelman. Siihen koottiin 20 osahanketta ja toimenpidettä, joiden toteuttamisesta vastasivat hankkeessa mukana olleet organisaatiot. Hankkeen toimintaohjelma sisälsi neljä osa-aluetta: työhyvinvoinnin ja mielenterveyden edistäminen, masennusta ehkäisevä toiminta, masennuksen varhainen tunnistaminen ja hoito sekä masennuksesta toipuvien kuntoutus ja työhön paluu.

Käytännössä Masto-hanke on pyrkinyt edistämään työhyvinvointia tuomalla mielenterveyteen liittyviä teemoja työterveys- ja työsuojeluhenkilöstön koulutuksiin sekä esimiesvalmennuksiin. Yksi merkittävä hankkeeseen liittyvä kokonaisuus on ollut työterveyshuollon toiminnan kehittäminen ja siihen liittyen työpaikan, työterveyshuollon ja psykiatrian yhteistoiminnan edistäminen. Keskeistä toiminnassa oli myös masennuksen alkuvaiheen hoidon tukeminen peruspalveluissa.

Masto-hankkeessa on pidetty monin tavoin esillä työkyvyn varhaisen tuen ja työhön paluun hyviä käytäntöjä. Teemat olivat esillä valtakunnallisissa ja alueellisissa koulutus- ja muissa tilaisuuksissa sekä työpaikoille suunnatussa MastDo-kampanjassa.

Kolmen viime vuoden aikana masennusperusteinen työkyvyttömyys on kääntynyt laskuun. Vuoden 2010 lopussa masennuksen vuoksi eläkkeellä oli yhteensä 38200 henkilöä eli 14 prosenttia kaikista työkyvyttömyyseläkkeellä olleista. Masennuksen perusteella eläkkeelle siirtyi samana vuonna työeläkejärjestelmästä 3761 suomalaista. Vuonna 2010 masennusperusteiset eläkemenot olivat 523 milj. euroa ja sairauspäivärahakustannukset 116 milj. euroa (yhteensä 639 milj. euroa).

Loppuraportissa on kuvattu Masto-hankkeen toimintaa vuosina 2008-2011. Ohjausryhmä on tehnyt myös ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi.

(STM)

 

 

 

» Masto-hankkeen kotisivuille (tartumasennukseen.fi)

 

 

Tutustu aiheeseen opetusmultimedialla:
» Työhön palaaminen masennuksen jälkeen
(katsominen vaatii 3T Kouluttajalisenssin)» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi