Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Vuokratyötä tekevät muita tyytyväisempiä työhönsä

Helsinki, 28.3. 2011

Vuokratyötä tekevät ovat muita tyytyväisempiä työhönsä, ilmenee henkilöstöpalveluyritys VMP Groupin teettämästä tutkimuksesta. Vuokratyöntekijöitä verrattiin nyt ensi kertaa muihin suomalaisiin työntekijöihin.

Valtaosa vuokratyöntekijöistä myös kokee, että heidän elämäntilanteensa hankaloituisi, ellei vuokratyön tekeminen olisi mahdollista.

–Silti puolet vuokratyöntekijöistä etsii vuokratyön kautta vakituista työpaikkaa. Tämä on aika iso haaste vuokratyöalalle, sanoo Palvelualojen ammattiliiton PAMin varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen.

Taloustutkimuksen tekemään kyselyyn vastasi vuodenvaihteessa yli 1600 vuokratyöntekijää ja runsaat 800 vuokratyövoimaa ostavaa yritystä. Huomionarvoista on, että kaikki haastatellut ovat työllistyneet tai työllistäneet VMP Groupin kautta.

Työntekijä- ja työnantajajärjestöjen edustajat eivät ole samaa mieltä siitä, miten hyvin tutkimuksen tulokset edustavat kaikkea Suomessa tehtyä vuokratyötä.

–Jos katsotaan vuokratyön koko kenttää, se ei näyttäisi aivan näin valoisalta kuin nyt julkaistut tulokset, linjaa PAMin Julkunen.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n asiantuntija Mikko Räsänen sen sijaan pitää Taloustutkimuksen saamia tuloksia edustavina.

–Vuokratyöläisistä on tehty muitakin tutkimuksia, ja niiden tulokset tukevat nyt julkaistua raporttia.

Vuokratyöläisten vertailukohdaksi otettiin Taloustutkimuksen henkilötutkimuksen tietopankista runsaat 2800 henkilöä, jotka olivat arvioineet työnantajaansa keväällä 2010. <


Kelpaako tulija kahviseuraksi?

Maanantaina julkaistun raportin mukaan seitsemän kymmenestä vuokratyöntekijästä on tyytyväisiä työhönsä. Heidän työtyytyväisyytensä on suurempi kuin työssä käyvien yleensä.

–Vuokrahenkilöstö oli myös vertailuryhmää innostuneempaa työstään. He niin ikään kokivat useammin kuin työssä käyvät yleensä, että heitä arvostetaan työntekijöinä, kertoo Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Merja Tuominen.

Varjopuolena Tuominen mainitsee sen, että vuokratyöntekijä ei pääse sisään työyhteisöön niin hyvin kuin vakituinen.

–Mittari tässä voisi olla vaikkapa se, kelpaako vuokratyöläinen mukaan taukohuoneen kahvipöytäkeskusteluun, PAMin Julkunen täydentää.

Vuokratyöläisen myönteiseen asenteeseen voi vaikuttaa se, että heiltä vaaditaan jo työnsä luonteen vuoksi joustavuutta. Samoin yli 90 prosenttia vuokratyöläisistä suhtautuu myönteisesti tai neutraalisti siihen, että heidän lähin työtoverinsa olisi ulkomaalainen tai taustaltaan maahanmuuttaja.


Kolmannes löysi töitä alle viikossa

Parhaimmillaan vuokratyötä saa jopa yllättävän nopeasti. Yli kolmannes kyselyyn vastanneista oli saanut työtä alle viikossa. Kahden viikon kuluessa työtä oli löytänyt vastanneista liki kaksi kolmasosaa.

–Tässä on silti syytä muistaa, että kyselyyn haastateltiin vain niitä, jotka ovat vuokratyötä saaneet, Taloustutkimuksen Tuominen täsmentää.

Vuokratyötä tekevissä on lähes yhtä paljon naisia ja miehiä. Ikäjakauma painottuu nuoriin, kaksi kolmesta vastanneesta oli alle 35-vuotiaita.
Vuokratyöläisiä käyttävissä yrityksissä tämä työ koetaan nyt selvästi tarpeellisemmaksi kuin aiemmin. Varsinkin sesonkiajan asiakaspalvelu kärsisi ilman näitä työntekijöitä.

(STT)» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi