Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Työterveyshuollon painopiste työkyvyn edistämiseen ja työuran pidentämiseen

1.3.2011

Työterveyshuollolla tulee olla nykyistä vahvempi rooli työntekijän terveyden ja työkyvyn edistämisessä. Jotta työkyvyn tukeminen oikea-aikaisesti ja tarpeenmukaisesti onnistuu, tulee työterveyshuollon koordinoida tarpeellisten toimenpiteiden toteutumista työpaikalla, perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Esimerkiksi keskeisimpien työkyvyttömyyttä aiheuttavien sairauksien hoidossa tarvitaan sujuvampia hoitopolkuja. Hoidon, kuntoutuksen ja työhön paluun tukitoimien viiveitä on saatava lyhenemään.

Ehdotukset sisältyvät niin sanotun Työterveyshuoltotyöryhmän loppuraporttiin, joka luovutettiin tiistaina 1. maaliskuuta toimeksiantajana toimineelle peruspalveluministeri Paula Risikolle ja pääministeri Mari Kiviniemelle. Kolmikantaisen Työterveyshuoltotyöryhmän puheenjohtajana toimi valtiosihteeri Vesa Rantahalvari. Työryhmän tehtävänä oli laatia työterveyshuollon kehittämistä, työterveyshuollon valtakunnallista kattavuutta ja työkyvyttömyysprosessia koskevia ehdotuksia. Ryhmän työ oli jatkoa johtaja Jukka Ahtelan työelämäryhmälle, jonka toimenpide-ehdotuksia valmistelemaan perustettiin keväällä 2010 kolme työryhmää. Työryhmät päättivät työnsä 31.1.2011.

Työterveyshuoltoon keskittynyt työryhmä esittää, että työterveysyhteistyötä tulee vahvistaa. Tässä yhteistyössä korostuu työnantajan vastuu työkyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä yhdessä työntekijöiden kanssa. Työterveyshuollon rooli on toimia asiantuntijana ja työpaikkojen tukena. Esimerkiksi osatyökykyisen työntekijän työssä jatkaminen vaatii toimivan työterveyshuollon lisäksi työtehtävien sopeuttamista työntekijän terveydellisiin edellytyksiin.

Työterveyshuollon kattavuuden parantamiseksi työryhmä ehdottaa, että pientyöpaikkojen ja yrittäjien mahdollisuuksia hankkia joustavasti työterveyshuollon palveluja tulisi lisätä.

Nykyisissä toimintakäytännöissä suurimpia ongelmia ovat palvelujen sirpaleisuus ja koordinoimattomuus sekä tiedon kulku. Työryhmän mukaan tietojärjestelmien yhteensopivuuteen ja tarkoituksenmukaiseen tietojen siirtoon tulee kiinnittää huomiota.

Työryhmä ehdottaa työterveyshuollon koulutuksen kehittämiseksi toimenpiteitä, joilla turvataan työterveyshuollon henkilöstön riittävyys ja osaaminen. Toiminta- ja työkyvyn arvioinnin osaamista tulee vahvistaa koko terveydenhuollon peruskoulutuksessa.

(STM)

 

 

 

Lue lisää:
» Pitkittyvään työkyvyttömyyteen on puututtava ajoissa» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi