Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Turvallisuus vahvistuu yhteistyöllä

25.2.2011

Myös Suomessa saman katon alla työskentelee kasvavassa määrin eri työnantajien väkeä ja aiemmin itse hoidetut tehtävät teetetään yhä useammin muilla. Yhteiset työpaikat, alihankintaketjut ja töiden ulkoistaminen yleistyvät. Selvityksen mukaan EU-maissa enää vain noin puolet työntekijöistä tekeekin työnsä ”täällä meillä”, oman työnantajan hallinnassa. Työturvallisuustyölle kehitys asettaa uusia haasteita ja eri toimijoiden yhteistyö korostuu.Uusimmissa työpaikkaonnettomuuksien tutkintaraporteissa tilanne näkyy selvästi.

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmässä (TOT) tutkitaan lähes kaikki työpaikoilla sattuneet kuolemaan johtaneet työtapaturmat. Ne tutkii kutakin tapausta varten erikseen asetettu tutkintaryhmä, jonka työtä johtaa ja koordinoi Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL). Tutkinnan tuloksista julkaistaan säännöllisesti niin sanottuja TOT-raportteja, joista uusimmat ovat juuri ilmestyneet.


Yhteistyö kasvattaa vastuuta

Suomalaistutkimuksen mukaan lähes puolessa yhteisten työpaikkojen tapaturmista taustalla ovat organisaation menettelytavat. Näitä ovat puutteet esimerkiksi töiden suunnittelussa, perehdytyksessä ja ohjeistuksissa, työnjohdossa ja valvonnassa, tiedonkulussa ja yhteistyössä. Kuorma-autonkuljettaja kuoli vammoihin, jotka aiheutti kuormalavan takaluukun putoaminen hänen päälleen (TOT 15/09 ). Tutkintaraportin syylistalta löytyy vakavia ongelmia työvälineissä, työtavoissa, töiden suunnittelussa ja valvonnassa, mutta korjattavaa myös yhteistyössä.

- Jo työturvallisuuslaki sanoo, että yhteisellä työpaikalla toimivien työnantajayritysten on kunkin osaltaan ja riittävällä keskinäisellä yhteistoiminnalla varmistettava, että heidän toimintansa ei vaaranna työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä, muistuttaa TVL:n työturvallisuusjohtaja Mika Tynkkynen.

- Hyvän yhteistoiminnan myötä kukin yritys ja niiden työntekijät tietävät omat tehtävänsä ja vastuunsa yhteisen työpaikan turvallisuuden varmistamisessa.

Tynkkynen korostaa, että havaittuja puutteita voidaan korjata ja onnettomuuksista ottaa opiksi. Hän viittaa tapaukseen, jossa kuljettaja kuoli raakatärpätin höyryihin pestessään auton säiliötä (YTOT 4/08). Tässäkin oli kyseessä yhteinen työpaikka. Onnettomuuden jälkeen työpaikalla toteutettiin useita perehdytykseen, koulutukseen, ohjeistukseen ja valvontaan liittyviä parannuksia, joista tiedotettiin laajasti henkilökunnalle.


Odottamattomat tilanteet haasteellisia

Rakennusalalla on pikemminkin sääntö kuin poikkeus, että työmailla työskentelee useiden yritysten työntekijöitä ja vieläpä samanaikaisesti. Turvallisuuden hallinta vaatii rakennuttajan ja päätoteuttajan tiivistä yhteistyötä, joka perustuu sekä säädöksiin että toimiviin käytännön menettelytapoihin.

- Rakennusalan työturvallisuussäädöksissä määritellään rakennuttajan ja päätoteuttajan tehtävät eli selkeät pelisäännöt ovat olemassa. Toimijoiden yhteistyön tulisi lisäksi sujua työmaan arjessa, missä odottamattomia tilanteita syntyy jatkuvasti, sanoo TVL:n erikoistutkija Hannu Tarvainen.

Esimerkiksi poikkeava kulkureitti ja sovitun työmenetelmän muuttuminen olisivat vaatineet vaarojen arvioinnin päivittämistä kahdessa putoamisonnettomuudessa, joissa kummassakin rakennustyöntekijä kuoli (YTOT 2/09 ja TOT 6/10).

- Uudella vaarojen arvioinnilla olisi mahdollisesti voitu tunnistaa uusia riskejä ja turvallistaa työtä, Tarvainen pohtii.


Yhdessä suunnittelusta alkaen

Jauhelihakoneen sisällä kunnossapitotöissä ollut alihankkijan asentaja menehtyi lihasekoittimen käynnistyttyä yllättäen (TOT 14/07). Turma oli - kuten niin usein - monien tekijöiden summa. Onnettomuustutkijat katsoivat aiheelliseksi muistuttaa raportissaan myös yhteisen työpaikan hyvistä käytännöistä: on syytä kiinnittää erityisesti huomiota tiedon kulkuun ja töiden organisointiin. Työntekijöiden tulee aina ilmoittaa esimiehelleen havaitsemistaan vioista ja puutteista ja työnantajan tulee ryhtyä riittäviin toimenpiteisiin vikojen ja puutteiden korjaamiseksi. Työntekijöiden osallistuminen jo suunnitteluvaiheeseen parantaa paitsi huoltotyön turvallisuutta myös sen laatua.

Tilaajan ja toteuttajan yhteisen suunnittelun merkitys kirjattiin myös raporttiin onnettomuudesta, jossa kokenut yrittäjä puristui kuljettamansa traktorin alle traktorin kaatuessa (YTOT 5/09). Vastaavien työtapaturmien torjumiseksi tutkinnan asiantuntijat tarkastelivat selonteossaan valittua ajoreittiä, ajonopeutta sekä eräitä turvallisuuden perusasioita, mm. turvavyön käyttöä. Samantyyppinen tutkiskelu olisi voitu käydä ennen työsuoritusta myös työn teettäjän ja tekijän kesken.

Turvallisuustoimijoiden verkosto voi toimia tehokkaasti vain, jos sitä käytetään. Esimerkki tästä on tapaus, jossa työntekijä hukkui, kun kaivinkoneen kuljetuslautta upposi (TOT 5/09). Huonokuntoisen lautan ja puutteellisen osaamisen muodostamaa riskiä lisäsi se, että kuljetuskalustoa ei ollut katsastettu. Asiantuntijoiden mukaan Merenkulkulaitoksen katsastuksessa puutteet kalustossa ja pätevyyksissä olisi havaittu, mikä olisi parantanut käyttäjien turvallisuutta.

(Tapaturmavakuutuslaitosten liitto)

 

 

»Uusimmat TOT-raportit (tvl.fi)» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi