Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Suuri ero hyvien ja huonojen työpaikkojen välillä

3.2.2011 

Työsuojelutarkastajien käyttöön on kehitetty menetelmät mitata työolojen laatua yksittäisillä työpaikoilla. Ensimmäinen niihin perustuva tilastoraportti vahvistaa aiempia tietoja toimialojen välisistä eroista. Se tuo kuitenkin esiin aivan uutta tietoa toimipaikkojen eroista. Ilmeni, että kaikilla toimialoilla eri työpaikkojen väliset erot ovat paljon suuremmat kuin toimialojen väliset erot.


Kehittämistarpeiden pohtiminen yhdessä on avain työolojen parantamiseen

Projektin päätutkijalla Heikki Laitisella on takanaan pitkä ura työturvallisuuden parissa.  
-Työolot ovat huimasti parantuneet teollisuudessa sitten 1970-luvun. Tähän ovat vaikuttaneet muun muassa teknologian ja koulutustason kehitys. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa työolot eivät ehkä ole parantuneet samalla tavalla. Sillä alalla monilla työpaikoilla tehdään fyysisesti raskasta työtä, ja töitä ei ole onnistuttu organisoimaan sujuviksi, Laitinen sanoo.

Laitisen mukaan lääke työolojen kehittämiseen on oikeastaan yksinkertainen: Työpaikan johdon ja henkilöstön tulisi istua saman pöydän ääreen ja avoimin mielin yhdessä pohtia kehittämistarpeita, sekä toteuttaa konkreettisia työn sujumista ja olosuhteita parantavia muutoksia. Tarvittava tieto löytyy kultakin työpaikalta, tarvitaan vain viisautta yhdistää voimat kehittämiseen ennen varsinaista kriisiä.


Informaatioalalla ja pankeissa ollaan tyytyväisimpiä

Tarkastajien tekemässä Valmeri -kyselyssä pyydetään vastausta edustavalta otokselta kunkin työpaikan henkilöstöstä. Yhteensä 18 kysymyksestä puolet koskee psykososiaalisia oloja, neljäsosa tuki- ja liikuntaelinten kuormitustekijöitä ja loput työympäristön altisteita ja tapaturmavaaroja. Vastausvaihtoehdot ovat yhdestä (hyvin tyytymätön) viiteen (hyvin tyytyväinen).

Vuosina 2002 - 2009 kyselyyn vastasi yli 28000 työntekijää noin 1500 työpaikalta. Pienten alle 20 hengen työpaikkojen työntekijät olivat työoloihinsa kaikkein tyytyväisimpiä. Parhaiksi työolot koettiin informaatio- ja viestintätoimialalla sekä pankeissa ja vakuutuslaitoksissa. Kehnoimmiksi olot koettiin teollisuudessa, kuljetuksissa sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Parhailla toimialoilla puolella työpaikoista henkilöstö oli hyvin tyytyväinen kaikkiin kysyttyihin työolojen osa-alueisiin. Näiden alojen heikoimmillakin työpaikoilla vastauskeskiarvot olivat neutraalin kolmosen tyytyväisemmällä puolella. Työsuojelun valvonnan kannalta nämä alat ovat siten varsin ongelmattomia.

Teollisuuden, kuljetusten sekä sosiaali- ja terveyspalveluidenkin työpaikoista paras neljännes yltää samalle hyvälle tasolle kuin viestinnän ja rahoituspalvelujen parhaat työpaikat. Ongelmat kasaantuvatkin heikoimpaan neljännekseen näiden toimialojen työpaikoista.  

Teollisuudessa tyytymättömiä oltiin erityisesti lämpöolosuhteisiin ja keskusteluun työtehtävistä ja työn tavoitteista. Terveyspalveluissa eniten tyytymättömyyttä aiheuttivat työn huono sujuvuus, kiire ja lämpöolosuhteet. Epäasiallista kohtelua ja väkivallan uhkaa ei keskimäärin koettu ongelmaksi millään toimialalla, mutta tässäkin suhteessa löytyi myös joukko ongelmatyöpaikkoja muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelualoilla.


Yksittäisten työpaikkojen turvallisuusjohtamisen tasossa suuria eroja

Työsuojelutarkastajat arvioivat vuosina 2006 - 2009 yhteensä yli 3 000 työpaikan työsuojelutoimintaa käyttäen vakioitua Halmeri -menetelmää. Menetelmällä selvitetään, miten hyvin työpaikka noudattaa lakisääteisiä työturvallisuus- ja työterveysjohtamisen menettelytapoja. Myös tällä mittarilla havaittiin selviä eroja erikokoisten yritysten ja eri toimialojen välillä. Yksittäisten työpaikkojen väliset erot olivat kuitenkin vielä suuremmat, aivan kuten Valmeri -kyselykin osoitti.

Pienillä työpaikoilla työntekijöiden opetus ja ohjaus, esimiesten toiminta ja työolojen seurantamenettelyt olivat paremmin hoidossa, mutta työsuojelun muodollinen yhteistoiminta ja vaarojen selvitys heikommin kuin suurilla työpaikoilla.

Parhaalla tolalla työsuojelun menettelyt olivat informaatio- ja viestintätoimialalla sekä pankeissa ja vakuutuslaitoksissa. Huomattavasti heikommin ne oli hoidettu muun muassa rakennusalalla, teollisuudessa, kuljetuksissa, koulutusalalla sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Paras neljännes kaikista työpaikoista on hoitanut hyväksyttävästi yli 90 % lakisääteisistä velvoitteista, kun heikoimmalla neljänneksellä velvoitteista on hoitamatta kolmasosa. Heikoiten toteutuneita asioita olivat työn vaarojen selvitys, työpaikan omat työsuojelutarkastukset, työsuojeluhenkilöstön koulutus ja työsuojelun toimintaohjelma.


Työpaikkojen omaa osallistumista tukevat työolosuhdemittarit ja  turvallisuuskilpailut

Työsuojeluviranomaisten käyttämät työolosuhdemittarit on kehitetty valvonnan vaikuttavuuden selvittämiseksi ja sen parantamiseksi. Niitä voidaan käyttää tarkastusresurssien suuntaamiseen kunkin toimialan ongelmallisimmille työpaikoille. Työpaikat voivat itsekin käyttää samoja menetelmiä. Etenkin olosuhteiden havainnointiin perustuvat tarkastusmenetelmät Elmeri+ (teollisuus) ja TR (rakennusala) onkin otettu jo käyttöön sadoilla työpaikoilla.  

Erinomaisia tuloksia on saavutettu rakennusteollisuuden, metalli- ja elektroniikkateollisuuden sekä elintarviketeollisuuden turvallisuuskilpailuissa. Työmarkkinajärjestöjen kanssa yhteistyössä järjestetyissä kilpailuissa työsuojelutarkastajat ovat arvioineet havainnoimalla satojen työpaikkojen turvallisuusindeksin. Näin tarjottu luotettava vertailutieto on johtanut etenkin heikoimmilla työpaikoilla tason nopeaan ja pysyvään kohenemiseen. Pelkästään Uudellamaalla rakennusteollisuuden turvallisuuskilpailun voi arvioida torjuneen vuodesta 1997 alkaen yhteensä noin 50 000 työtapaturmaa ja säästäneen niiden kustannuksia noin 200 miljoonaa euroa.


(AVI ja Turvallisuusuutiset.fi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosentti Heikki Laitinen, 3T Ratkaisut Oy:n hallituksen puheenjohtaja, on kehittänyt useita työturvallisuuden mittareita, kuten Elmeri+, TR-mittari, Valmeri ja Halmeri.

 

Aiheesta lisää:

 Lisätietoja Elmeri+ ja TR-mittari -havainnointimenetelmistä
» Tietoaitassa

 

Uutisjuttuja Yle Areenassa:

»  Suomen paras työpaikka
»  Sosiaali- ja terveysalalla on työolosuhteiltaan heikoimmat työpaikat

 

Julkaisu: (pdf, 980 kt, 115 sivua)
» Työolosuhteet ja työsuojelun hallintamenettelyt toimipaikoittain eri aloilla

 

 

 

 » Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi