Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Kiire johtaa sähköalalla tapaturmiin

14.12.2010

Vaikka sähköalan ammattilaiset ovat tietoisia sähköiskun ja valokaaren vaarasta, sattuu myös heille sähkötapaturmia. Niistä suurin osa johtuu siitä, että tiettyjä turvallisuustoimenpiteitä ei ole tehty ennen työn aloittamista, mutta taustalla vaikuttavat esimerkiksi kiire ja erilaiset organisatoriset syyt. Diplomi-insinööri Tuuli Tulonen on selvittänyt väitöskirjassaan sähköalan ammattilaisten sähkötapaturmariskejä. Tulosen turvallisuustekniikan alaan kuuluva väitöskirja "Electrical Accident Risks in Electrical Work" tarkastetaan 17.12.2010.

Tulonen esittelee väitöskirjassaan tyypillisimmät sähkötapaturmien taustalla vaikuttavat tekijät sekä tulosten pohjalta luomansa sähkötapaturmamallin. Mallia voidaan hyödyntää esimerkiksi sähkötapaturmien tutkinnassa kohdistamaan tutkintaa entistä monipuolisemmin välittömien syiden taustalla vaikuttaviin tekijöihin.

–Myös tapaturmien torjunta on tehokkainta, kun keskitytään vaarallisia toimintatapoja aiheuttaviin ja ylläpitäviin tekijöihin, sanoo Tulonen.

Tutkimuksen lähtökohtana oli tieto siitä, että sähköalan ammattilaisten tapaturmat sattuvat useimmiten silloin, kun työkohdetta ei ole tehty jännitteettömäksi, jännitteettömyyttä ei ole todettu tai työmaadoitusta ei ole tehty. Tutkimuksen aikana sähköalan ammattilaiset kertoivat, että turvallisuutta varmistavien toimenpiteiden laiminlyönti johtuu ennen kaikkea kiireestä. Kiireen taustalla katsottiin usein olevan organisatorisia ongelmia, jotka liittyivät esimerkiksi työn suunnitteluun ja toteutukseen. Kiirettä pidettiin myös suurimpana sähkötyöturvallisuusriskinä.

–Kiireen lisäksi varmistavien toimenpiteiden tekemättä jättämisen katsottiin johtuvan muun muassa erinäisistä tahallisista ja tahattomista inhimillisistä tekijöistä. Myös muun muassa työntekijän iällä sekä työnantajaorganisaation koolla ja toimialalla oli jonkin verran merkitystä siihen, mitkä riskit koettiin pahimmiksi, Tulonen kertoo.

Tulosen tutkimustulokset tarjoavat konkreettista tietoa esimerkiksi kiireen kokemisen syistä. Ne myös luovat pohjan eri osapuolten keskusteluille toimenpiteistä tunnistettujen sähköturvallisuusriskien poistamiseksi.


(Tampereen teknillinen yliopisto)

 » Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi