Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Työsuojelun valvontalain vaikutus työsuojelun viranomaisvalvontaan

10.12.2010

Työsuojelun viranomaisvalvonnan tehtävät ja toimivallan käyttö perustuvat vuonna 2006 uudistettuun lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006). Sosiaali- ja Terveysministeriö on selvittänyt valvontalain vaikutuksia työsuojelun viranomaisvalvontaan työsuojelutarkastajan työn  näkökulmasta. Lisäksi selvitettiin, miten valvontakäytännöt toimivat vaikuttavuuden näkökulmasta ja miten valvonnan vaikuttavuutta voidaan edistää.

Tutkimus toteutettiin työsuojelutarkastajille suunnattuna valtakunnallisena kyselytutkimuksena. Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2009. Kyselyyn vastasi 229 tarkastajaa ja kyselyn vastausprosentti oli 71.

Tarkastajat arvioivat valvontalakia pääsääntöisesti myönteisesti ja mainitsivat  lain uudistamisen antaneen hyvän perustan valvonnalle. Keskeisimpinä muutoksina laissa oli toimivallan uudet välineet: toimintaohje ja kehotus määräaikoineen. Niiden koettiin jämäköittäneen valvontaa ja lisänneen tarkastajien mahdollisuuksia puuttua työpaikkojen lainvastaisiin työturvallisuuden ja -terveyden epäkohtiin entistä tehokkaammin.

Erityisesti kehotuksen määräaikojen seurannan myötä toimenpiteisiin ryhtyminen työpaikoilla koettiin tehostuneen. Lain soveltamisen ongelmina ilmeni kuitenkin toimintaohjeen ja kehotuksen välinen rajanveto. Ainoastaan puolet vastaajista koki, että rajanveto toimintaohjeen ja kehotuksen välillä on selkeää. Myös kehotuksen käyttöalan tulkinnassa esiintyi epäselvyyttä. Kyselyssä ainoastaan puolet vastaajista oli sitä mieltä, että kehotuksen käyttöala on onnistunut. Suositusluonteisten neuvojen asema laissa ja valvonnassa jakoi tarkastajien mielipiteitä. Tapaturmien ja ammattitautien tutkinnan hyödyntämistä pidettiin puutteellisena. Yhteisiä työpaikkoja koskevan pykälän toimivuuteen liittyvät vastaukset olivat melko jäsentymättömiä, mikä viittaa kyseisen pykälän valvonnan olevan vielä jossain määrin epäselvää.

Valvonnan vaikuttavuuden näkökulmasta työsuojelutarkastajan työssä oli havaittavissa jännite tarkastajan työn määrällisen tuloksellisuuden ja käytännön valvontatyön vaikuttavuuden välillä. Vastaajista 60 % oli sitä mieltä, että he joutuvat tinkimään tarkastusten laadusta määrällisten tulostavoitteiden saavuttamiseksi. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että nykyiset valvontakäytännöt eivät ole riittäviä vaikuttavuuden saavuttamiseksi.

Keskeisimmiksi valvonnan vaikuttavuutta edistäviksi keinoiksi tarkastajat valitsivat työsuojelupiirien (nyk. työsuojelun vastuualueiden) toiminnan yhdenmukaistamisen, tarkastusten laadun kehittämisen, tarkastajien ammattitaidon kehittämisen, työpaikan hallintajärjestelmien käytännön toteutumisen valvonnan ja tarkastajien toiminnan yhdenmukaistamisen.


(STM)

 

 » Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi