Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Perheenjäsenen vakava sairaus rasittaa erityisesti työssäkäyvien naisten terveyttä

Helsinki, 22.3.2006

 
Naisten terveys heikentyy enemmän kuin miesten perheessä sattuneiden vakavien elämäntapahtumien seurauksena. Verrattuna tapahtumaa edeltävään aikaan, naisten poissaolot nousivat 2,3-kertaiseksi ja miesten 1,6-kertaiseksi, kun puolison vakava sairaus todettiin. Naisten poissaolot olivat koholla vielä 1,5–2,5 vuotta puolison sairauden toteamisen jälkeen, kun miehillä poissaolot olivat laskeneet normaalille tasolle siihen mennessä. Tiedot käyvät ilmi Työterveyslaitoksen Kunta 10 -tutkimukseen liittyvästä artikkelista, joka julkaistaan tieteellisessä aikakauslehdessä Psychosomatic Medicinessä 22.3.2006. Tutkimusta rahoittivat tutkimuksen tekijöiden lisäksi Suomen Akatemia, Työsuojelurahasto ja tutkimukseen osallistuneet kunnat.

 

Sairauspoissaoloja seurattiin 5,5 vuoden ajan

Tutkimuksen kohteena oli 21 217 naista ja 6095 miestä, jotka työskentelivät Kunta 10 -tutkimuksessa mukana olevien kaupunkien palveluksessa. Terveyttä seurattiin sairauspoissaolojen avulla yhteensä 5,5 vuoden ajan. Tutkimuksessa selvitettiin kuukausittainen sairauspoissaolopäivien määrä kolmen vuoden ajalta ennen perheessä sattunutta kuolemantapausta tai vakavaa sairastumista ja 2,5 vuotta tästä tapahtumasta eteenpäin. 

 
Vakavat sairaudet perheessä melko yleisiä

Raskaita elämäntapahtumia ja niiden ajankohtaa mitattiin kyselylomakkeella. Kyselyvuonna oli 1115 tutkittavan jollain perheenjäsenellä todettu vakava sairaus ja 439 oli jäänyt leskeksi. Tutkimusvuonna yhteensä 4 % vastaajista oli joutunut kohtaamaan tilanteen, jossa joku perheessä sairastui vakavasti tai kuoli. 

 
Naisilla päävastuu perheessä muiden huolenpidosta

Perinteinen sukupuolien roolijako on mahdollinen selitys sille, että miehet toipuvat naisia nopeammin läheisten sairastumisen aiheuttamasta stressistä. Naiset kantavat edelleen useammin vastuun perheenjäsenten hoidosta ja huolenpidosta. Siten vakavasti sairastuneen perheenjäsenen hoitaminen kotona kasautuu voimakkaammin naisille kuin miehille. Kuolemantapauksen jälkeen naiset myös lohduttavat oman surunsa lisäksi muita läheisiä useammin kuin miehet samassa tilanteessa. Tämän seurauksena raskaasta elämäntilanteesta ja samanaikaisesta työssä käymisestä aiheutuva kokonaisrasitus on suurempi naisilla kuin miehillä. Toisaalta työ ohjaa ajatukset pois kodin vakavasta tilanteesta ja antaa näin voimavaroja tilanteen käsittelyyn.

  
Naisten jaksamiseen työssä syytä kiinnittää huomiota

Tutkimuksen perusteella merkittävä osa työssäkäyvistä voi olla tilanteessa, jossa joku läheinen ihminen on sairastunut vakavasti tai menehtynyt. Tästä johtuva stressi on uhka erityisesti naisten terveydelle. Työterveyshuollon tukitoimenpiteet voivat olla tärkeitä keinoja tukea selviytymistä raskaista elämäntilanteista. 

 

Artikkeli: Vahtera J, Kivimäki M, Väänänen A, Linna A, Pentti J, Helenius H, Elovainio M. Sex differences in health effects of family death or illness: are women more vulnerable than men? Psychosomatic Medicine March/April 2006.

 

(Työterveyslaitos)» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi