Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Palokuolemien tilastointia syytä keskittää

16.03.2006

 

Suomessa on tehtävä ratkaisu siitä, mikä on palokuolema ja mikä taho ylläpitää palokuolematilastoa. Tällä hetkellä Suomessa ei ole yhtä viranomaista, joka ylläpitää varsinaista palokuolematilastoa. Palokuolemaa ei ole määritelty virallisesti ja siksi kuolemansyyn määrittäminen palokuolemaksi ei kaikissa tapauksissa ole selvä asia.

Tähän tulokseen tuli palotutkinnan kehittämishankkeen loppuraportin laatinut Tampereen aluepelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Seppo Männikkö. Hän luovutti raportin sisäasiainministeri Kari Rajamäelle 16. maaliskuuta.

Palokuolemien tarkka analysointi edellyttää yleensä sellaisten tietojen selvittämistä ja kirjaamista, jotka julkisuuslain nojalla ovat salassa pidettäviä. Näiden tietojen kirjaaminen tulisi selvittää ja analysoida keskitetysti. 

Salassa pidettäviä ovat esimerkiksi henkilön terveydentilaa koskevat tiedot ja henkilön yksityiselämää koskevat arkaluontoiset asiat.

Laajempi ja tarkempi tietojen kerääminen edellyttää pelastusviranomaisilta uusia toimintatapoja, muun muassa yhteistyötä sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa. Koulutuksella tulee huolehtia riittävistä valmiuksista tähän toimintaan. Myös pelastus- ja poliisiviranomaisten yhteistyön lisääminen erityisesti tulipalon syttymissyyn, pääasiallinen aiheuttajan ja tahallisuuden selvittämiseksi on parannettava.

Keinoina raportissa esitettiin mm. pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustietokannan PRONTOn kehittämistä niin, että sen sisältö vastaisi nykyistä paremmin palokuolemien syyn selvittämistä. Tällä hetkellä palokuolemista on saatavilla valtakunnallista tilastotietoa kolmelta eri taholta. Eri tilastojen palokuolemaluvut poikkeavat toisistaan, koska tilastointiperusteet ovat erilaiset. Siksi mikään kolmesta tilastosta ei anna tarkkaa tai luotettavaa tietoa palokuolemien määrästä ja syistä.

Raportissa todetaan, että Suomeen tulisi luoda yhtenäinen käytäntö poliisin tutkintatietojen luovuttamisesta pelastusviranomaiselle. Tätä varten poliisihallinnon ja pelastustoimen pitäisi yhteistyössä laatia tätä varten valtakunnallinen ohjeistus. Näin voitaisiin varmistaa, että poliisin keräämä palontutkintatieto saadaan pelastustoimen käyttöön.

Pelastusviranomaiset kokevat palotutkinnan sinänsä tärkeäksi ja mielenkiintoiseksi, mutta kirjallinen raportointi ei innosta. Syttymissyyn tutkinta koetaan pelastuslaitoksissakin edelleen palontutkinnan tärkeimmäksi, ja useasti lähes ainoaksi tavoitteeksi.

Vuonna 2005 toteutetun palontutkinnan kehittämishankkeen tavoitteena oli kehittää pelastusviranomaisten tekemää palontutkintaa sekä palontutkinnalla saatavien tietojen hyödyntämistä. Hankkeessa merkittävimpänä haasteena on osaltaan vastata palokuolemien rajulle vähentämiselle asetettuihin tavoitteisiin.

Suomen palokuolemaluvut ovat eurooppalaisittain vertailtuna korkeita. Vuosittain Suomessa kuolee tulipaloissa keskimäärin noin 100 ihmistä.

 

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki: Palotutkinnan tehostamisella parannetaan myös kansalaisten arjen turvaa

- Palontutkinnan kokeiluhanke osoittaa selkeästi, että pelastuslaitosten suorittamassa palontutkinnassa on edelleen runsaasti kehittämistä. Erot palontutkinnan laadussa ja kattavuudessa ovat liian suuria, sillä kyseessä on asia, jolla on liittymäkohtansa paitsi kansalaisten arjen turvallisuuden kehittämiseen, myös kansalaisten tasavertaisuuteen ja oikeusturvaan, sanoi sisäasiainministeri Kari Rajamäki palotutkinnan kehittämishankkeen loppuraportin luovutuksen yhteydessä 16. maaliskuuta.

- Palontutkinnan kokeiluhankkeen loppuraportti tuo selvästi esille tutkintaa suorittavan henkilöstön motivoinnin ja tukemisen tarpeen sekä sisäasiainministeriön että erityisesti pelastuslaitosten johdon suunnalta. Joissain tapauksissa pelastusviranomainen on näyttänyt tyytyneen keskivertaiseen suoritustasoon palontutkinnassa. Erityisesti tiedon analysointi ja tiedoista saatavan opin liittäminen ennaltaehkäisyn sekä operatiivisen toiminnan hyödyksi kaipaa vahvistamista, ministeri Rajamäki totesi.

- Yhteiskuntapoliittinen linjaus suosii ikäihmisten asumista mahdollisimman pitkään kotonaan. Väestön ikääntyminen ja yksinasuvien vanhusten määrän kasvu edellyttävät siksi paloturvallisuutta parantavien toimien lisäämistä. Pelastusviranomaiset ovat paljon vartioita eri väestöryhmien ja turvallisen sekä tarpeet tyydyttävän asuinympäristön turvaamisessa, ministeri Rajamäki muistutti.

 >> Palotutkinnan kokeiluhanke 2005  (pdf, 352 kt, 24 sivua)

 >> Juttukulman artikkeli Palovaroitinpakko ei vähentänyt kuolemia

 

(Sisäasiainministeriö)» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi