Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Rakennusalan työtapaturmat nollaan 2020 mennessä

25.5.2010

Rakennusteollisuus RT ry täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Juhlavuoden teemoja ovat työturvallisuus ja nuoret. Alan merkittävä ongelma on ollut työtapaturmat, joiden määrää on saatu viime vuosina laskemaan.
Työturvallisuus on myös tärkeä vaikuttaja nuorten ammatinvalinnassa. Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritykset järjestävät tässä kuussa tuhannelle koululaiselle työmaa- ja tehdasvierailuja, joiden yksi tarkoitus on kertoa työturvallisuuden parantumisesta.

-RT:n hallitus asetti tämän vuoden alussa tavoitteen, jonka mukaan liiton kaikkien jäsenyritysten tulee saada kitkettyä työtapaturmat minimiin työmailla ja tehtaissa vuoteen 2020 mennessä. Tämä päätös on selkeä tahdonilmaus siitä, että liiton jäsenistö haluaa erottautua edukseen muusta rakentajajoukosta myös työturvallisuuden osalta. Kymmenen vuoden jakso voi tuntua ensi kuulemalta pitkältä ajalta, mutta on kuitenkin hyvä olla realisti. Toimintatavat ja asenteet eivät koulutuksesta huolimatta muutu hetkessä, toteaa alan tärkeästä linjauksesta Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen puheenjohtaja, NCC Rakennus Oy:n toimitusjohtaja, vuorineuvos Timo U. Korhonen.


Työturvallisuuskannanotto listaa kiireisimmät toimenpiteet


Syy RT:n hallituksen asettamalle tavoitteelle on selkeä. Rakennusalalla työtapaturmat leimaavat edelleen koko alaa, vaikka alalla ja yrityksissä on tehty menestyksellisesti työtä tapaturmien vähentämiseksi jo useiden vuosien ajan.

Nolla tapaturmaa vuonna 2020 -hankkeen läpivienti edellyttää RT:n liittoyhteisöltä ja jäsenyrityksiltä suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä. Ensimmäinen vaihe tässä työssä on syksyllä valmistuva työturvallisuuskannanotto, joka sisältää työturvallisuuden kehittämisen keskeiset alueet ensimmäiselle viidelle vuodelle. Kannanoton pohjalta laaditaan myös erillinen toimintasuunnitelma keskeisistä edunvalvontatoimista ja jäsenpalveluista, joiden avulla RT ja se toimialat voivat tukea jäsenyrityksiään tavoitteen saavuttamiseksi.

Nolla tapaturmaa -tavoitteen toteutuminen edellyttää myös rakentamisen kaikkien osapuolten sitoutumista ja yhteistyötä rakennuttamisesta ja suunnittelusta lähtien. Siksi avoin yhteistyö ja vuoropuhelu rakentamisen eri osapuolten ja viranomaisten sekä oppilaitosten kesken on tärkeää.

Sijoitus työturvallisuuteen kannattaa aina. Yritysjohdon on tärkeää ymmärtää työtapaturmien ja ammattitautien aiheuttamat merkittävät taloudelliset menetykset sekä ihmisille aiheutuneet henkiset ja ruumiilliset kärsimykset ja niiden seuraukset. Nolla tapaturmaa -tavoitteeseen kannattaa suhtautua positiivisella tavalla itsekkäästi. Hyvä työturvallisuus ja tapaturmien vähentyminen lisäävät työhyvinvointia ja parantavat myös yrityksen taloudellista tulosta. Myös yhteiskunnalle tapaturmista aiheutuva kustannus pienenee.


Koululaiset tutustuivat sankoin joukoin rakentamiseen eri puolilla maata


Lähes tuhat 6.—9. luokkien koululaista on vieraillut toukokuussa rakennustyömailla ja tuoteteollisuuden tuotantolaitoksissa eri puolilla maata. Heillä on ollut silloin mahdollisuus tutustua rakennusalan ammatteihin ja oppia miten oikeasti rakennetaan.

Vierailut alkoivat jo asuntomessualueelta Kuopiosta toukokuun alussa, missä 200 paikallisten koulujen oppilasta kävi tutustumassa asuntomessualueen rakentamisen saloihin ja osallistui piirustuskilpailuun. Viime ja kuluvalla viikolla koululaiset vierailevat erilaisissa kohteissa ja tutustuvat muun muassa päiväkodin uudisrakennustyömaahan, maarakennukseen liittyvään kivenmurskaukseen, aluerakentamiseen tai rakennusalan työturvallisuuden käytännön harjoituksiin perustuvassa turvapuistossa.

Rakentaminen tulee tulevaisuudessa työllistämään hyvin osaavia nuoria. Ensitietojen mukaan nuoret ovat tänäkin keväänä hakeneet vilkkaasti yhteishaussa alan koulutuspaikkoja. Rakentaminen on nuorten suosiossa, sillä työssä näkee oman kättensä jäljen, työssä oppii ja kehittyy ja jatkokouluttautumiselle on paljon mahdollisuuksia. Vaikka tällä hetkellä rakentaminen kärsii muun teollisuuden tavoin lamasta, on rakennusalalta vapautumassa ikääntymisestä johtuvan poistuman johdosta nuorille paljon työpaikkoja.

(Rakennusteollisuus)
 » Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi