Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Kesä tuo nuoret työntekijät työpaikoille

28.5.2010 

Suurin osa kesätyöntekijöistä aloittaa urakkansa tähän aikaan vuodesta, eli touko-kesäkuussa. Useimmat kesätyöntekijät ovat nuoria ja opiskelijoita. Monilla nuorilla on kyse myös ensimmäisestä työpaikasta ja työsuhteesta. Kesätöitä nuorille tarjoavat mm. teollisuus, kunnat ja seurakunnat. Taantuma näkyy vielä tänäkin vuonna kesätyöpaikkojen suhteellisen vähäisessä määrässä. Etenkin opiskelijoiden oman alan harjoittelupaikat ovat vähissä.

Laissa nuorella työntekijällä tarkoitetaan alle 18-vuotiasta työntekijää. Pääsääntöisesti töihin voidaan ottaa 15 vuotta täyttänyt peruskoulunsa lopettanut henkilö. Laissa on myös erikseen säädetty nuorten työntekijöiden turvallisuutta koskevista kohdista. Alle 18-vuotiaita palkkaavilla työpaikoilla onkin syytä tutustua ainakin lakiin nuorista työntekijöistä (998/1993) ja työministeriön päätöksestä nuorille sopivista kevyistä töistä  (1431/1993).

Työtehtävät on suhteutettava nuoren fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn. Nuorten työnopastuksesta ja työn valvonnasta tulee kantaa erityistä huolta. Ainakin työskentelyn alkuvaiheessa edellytetään käytännössä jatkuvaa valvontaa, jotta voidaan varmistua luotettavasti siitä, että nuori on oppinut tekemään työnsä oikein ja turvallisesti.


Työsopimus turvaa molempien edut

Työsopimus on aina syytä tehdä kirjallisena, vaikka suullinen sopimus onkin yhtä pätevä. Kirjallinen työsopimus toimii sekä työntekijän että työnantajan oikeuksien turvana. Mikäli sopimus tehdään suullisesti ja kesätyöntekijän työsuhde kestää yli kuukauden, on työnantaja joka tapauksessa velvollinen antamaan kirjallisen selvityksen työntekijän työsuhteen ehdoista.

15 vuotta täyttänyt saa tehdä työsopimuksen itse. Alle 15-vuotiaan sopimuksen allekirjoittaa huoltaja tai nuori huoltajan suostumuksella. Työsopimuksesta tulisi käydä ilmi ainakin palkan määrä, työaika, työtehtävät ja työsuhteen kesto. Työsopimus kannattaa laatia kahtena kappaleena, toinen työntekijälle, toinen työnantajalle.

15 vuotta täyttäneen työaika saa olla yhtä pitkä kuin täysi-ikäisenkin. Määrätyin rajoituksin myös ylitöiden tekeminen on sallittua. Työnantajan on kirjattava tehdyt tunnit työaikakirjanpitoon. Työntekijän on hyvä kuitenkin kirjata tunnit ylös myös itse.

Työntekijällä on oikeus saada työsuhteen päättyessä työtodistus. Työtodistus on tärkeä asiakirja uutta työpaikkaa tai koulutuspaikkaa haettaessa.

Lain mukaan:

- Nuori työntekijä on alle 18-vuotias
- Töihin voidaan pääsääntöisesti ottaa 15-vuotias, peruskoulunsa päättänyt henkilö
- 14-vuotias tai samana vuonna 14-vuotta täyttävä henkilö voi tehdä enintään puolet loma-ajastaan kevyttä työtä. Työstä ei saa olla haittaa hänen terveydelleen, kehitykselleen eikä koulunkäynnilleen.
- 13-vuotias tai nuorempi saa työsuojeluviranomaisen poikkeusluvalla tilapäisesti työskennellä esiintyjänä tai avustajana taide- ja kulttuuriesityksissä sekä muissa vastaavissa tilaisuuksissa.
 Nuoria työntekijöitä koskevat lait:

- Laki nuorista työntekijöistä (998/1993)
- TMp nuorille sopivista kevyistä töistä (1431/1993)
- STMa nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta (302/2007)
- VNa nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006)


(Turvallisuusuutiset.fi)

Maksutonta työturvallisuuskoulutusta kesätyöntekijöille

Kesätyöntekijöiden tulo työpaikalle on kesän alkamisen varma merkki. Muistathan perehdyttää heidät huolella työn vaaroihin. Tarjoamme urakkanne helpotukseksi nyt 3T Kouluttajalisenssin maksutta 25.5.-22.6 väliseksi ajaksi. Toki voit hyödyntää aineistoa myös oman osaamisesi laajentamiseksi työkiireiden helpottaessa.

3T Kouluttajalisenssin saat käyttöösi maksutta täyttämällä
» tilauslomakkeen

 

KAMPANJA EI OLE ENÄÄ VOIMASSA!


» Lue lisää


» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi