Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Taija Henttonen: Toimiiko se todella?

Työturvallisuus- ja -terveyspanostusten vaikuttavuuden arviointi

Taija Henttonen, Illinois, USA

Työpaikan turvallisuuteen pyritään vaikuttamaan monenlaisin ponnisteluin. Aina ei kuitenkaan ole selvää, miten tulokset on saatu aikaan. Osa muutoksista voi olla sattumanvaraisia, tai ne tapahtuvat vähitellen. Tuottavuuden näkökulmasta olisi kuitenkin tärkeää tietää, mitkä toimintamallit tai -tavat ovat tehokkaimpia. Niin onnistumiset kuin epäonnistumiset ovat arvokkaita, mikäli niistä otetaan opiksi. Tämä edellyttää erilaisten turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien interventioiden eli panostusten vaikuttavuuden arviointia työpaikalla.

Työturvallisuus on yrityksen toimintaan vaikuttava muuttuja, jolla voi olla myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia esimerkiksi

  • tuottavuuteen ja kannattavuuteen,
  • työilmapiiriin ja työtyytyväisyyteen,
  • laatuun sekä
  • kustannuksiin (kuten vakuutus ja henkilöstökulut).

Siksi sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta on merkittävää tietää, millaisia muutoksia työturvallisuudessa tapahtuu.

1. Kokoa työryhmä

Arviointi kannattaa tehdä ryhmässä, johon kuuluu henkilöitä, joihin muutokset mahdollisesti vaikuttavat, sekä ohjelman toteuttamisesta ja päätöksistä vastaavat.

Ryhmätyö alkaa ongelman määrittelyllä ja tavoitteiden asettamisella. Mahdollisia ratkaisukeinoja voi ideoida aivoriihessä. Jo tässä vaiheessa tulee miettiä, miten vaikuttavuutta mitataan.

2. Kerää tarvittavat tiedot

Vaikuttavuuden arviointiin tarvitaan tietoa lähtötilanteesta, ohjelman menetelmistä ja lopputuloksista. Ennen-jälkeen arvioinnin lisäksi voidaan käyttää vertailuryhmiä.

Tietoa voidaan kerätä esimerkiksi tilastojen, haastattelujen ja kyselyjen, ryhmäkeskustelujen, tarkkailukierrosten sekä mittausten avulla.

3. Analysoi

Kerätyt tiedot käydään läpi. Jokaisen ryhmän jäsenen on hyvä tutustua tuloksiin ensin itsenäisesti. Vertaillaan tavoitteiden saavuttamista ja työryhmän jäsenten havaintoja tuloksista. Kirjataan ryhmän yhteiset johtopäätökset. Tiivistetään tärkeimmät asiat yhteenvetoon yleistajuisesti.

4. Tiedota tuloksista

Tuloksista tiedotetaan ensimmäiseksi niille, joihin muutokset eniten vaikuttavat. On hyvä, jos jokaisella on mahdollisuus pohtia tulosten merkitystä ilman, että niistä tehdään pitkälle vietyjä johtopäätöksiä.

Mihin päädyttiin?

Muutosten aikaansaaminen tietoisesti ei ole helppoa. Vaikuttavuuden arviointi voi olla hankalaa, mutta se voi kuitenkin antaa vihjeitä siitä, millaiset keinot ovat tehokkaimpia. Kokemukset ja tulokset kiinnostavat ja hyödyttävät myös muita organisaatioita. Laita hyvät keinot kiertoon!

Esimerkki elintarviketeollisuudesta: Kuormituksen vähentäminen lihankäsittelyssä

Suuressa lihankäsittelylaitoksessa haluttiin vähentää rasitusvammoja ergonomiaohjelman avulla.

Muun muassa lihan leikkaaminen ja pakkaaminen havaittiin erityisen kuormittaviksi, sillä työtehtävät sisälsivät paljon toistoa ja pakkotahtisuutta.

Niin työpisteissä ja työvälineissä kuin työmenetelmissä havaittiin parantamisen varaa. Työntekijät pohtivat kahden kuukauden ajan viikoittain sekä arvioinnissa havaittuja ongelmia että ehdotettuja ratkaisuja. Aivoriihen tulokset esiteltiin muille työntekijöille ja niistä keskusteltiin yhdessä.

Työkierto päätettiin ottaa heti käyttöön. Lähtötilannetta ja muutoksia arvioitiin kyselyn ja haastattelujen avulla. Tulosten mukaan työolojen koettiin yleisesti kehittyneen. Myös useimpien työtyytyväisyys lisääntyi. Tuottavuus parani, sillä työjärjestelyt tulivat joustavammiksi. Muutoksia ei sen sijaan tehty työn pakkotahtisuuteen tai työkuormaan.

Työtapaturmien ja ammattitautien määrä väheni. Kaksi vuotta ohjelman jälkeen tapaturmasuhde (määrä 100 työntekijää kohti) oli puolittunut.

Artikkeli perustuu julkaisuun Does it Really Work? How to Evaluate Safety and Health Changes in the Workplace (NIOSHPublication No. 2004-135),  joka on saatavissa verkossa osoitteessa http://www.cdc.gov/niosh/docs/2004-135/downloads/2004-135.pdfLisää artikkeleita Juttuarkistossa >>» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi