Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Väsyneiden kuljettajien rankaiseminen vaikeaa

  21.05.2010  
 
Poliisit tarvitsevat koulutusta ja keinoja väsyneiden kuljettajien tunnistamiseen. Liikenneturvan julkaisemaan kyselytutkimukseen vastanneista poliiseista ja syyttäjistä lähes kaikki pitivät väsyneenä ajamista piittaamattomana tekona, jonka aiheuttamaa liikenneriskiä voi verrata rattijuopumukseen. Samalla he korostivat, miten vaikeaa kuljettajan väsymystä on määritellä.Väsymyksen on arvioitu olevan osasyy jopa 30 prosenttiin liikenneonnettomuuksista. Tieliikennelaki kieltääkin väsyneenä ajamisen. On arvioitu, että keskimäärin yhtä väsyneenä ajanutta kuljettajaa rangaistaan päivässä.

Helsingin yliopiston tutkijan Igor Radunin ja kollegoiden tekemässä tutkimuksessa selvitettiin lainsoveltajien; poliisien ja syyttäjien kokemuksia väsyneistä kuljettajista. Vastaajista 2/3 piti hyvin väsyneenä ajavan kuljettajan käytöstä erittäin piittaamattomana.

Vastaajat kuitenkin korostivat väsymykseen puuttumisen olevan vaikeaa yksiselitteisen väsymysmittarin puuttuessa. Lähes puolet vastanneista oli ainakin jokseenkin samaa mieltä, että ilman väsymysmittarin kehittämistä on väsymyksen määritteleminen laissa mahdotonta.

Poliisit pitivät tarpeellisina saada erityisohjeet, kuinka tunnistaa väsymykseen liittyviä onnettomuuksia. Poliiseista 72 prosenttia kertoi, ettei ollut saanut minkäänlaista koulutusta väsymyksestä liikenteessä. Suuri enemmistö poliiseista kuitenkin arvioi tällaisen koulutuksen olleen (95 %) tai olevan hyödyllistä (80 %).


Väsynyt ajaa kuin humalassa


Kyselyyn vastanneiden poliisien mukaan rattijuopon ja väsyneen kuljettajan ajotapa on usein vaikea erottaa toisistaan. Poliiseista lähes kaikki kertoivat pysäyttäneensä kuljettajan rattijuopumusepäilyn takia, mutta huomannut tämän olevan unelias.

Suurin osa vastaajista oli myös sitä mieltä, ettei normaali terve ihminen voi nukahtaa rattiin tuntematta jatkuvaa kohonnutta uneliaisuutta ennen tapahtumaa.

Pohtiessaan tilanteita joissa kuljettaja syyllistyi vähäiseen liikennerikkomuksen ja joissa rikkomus vaikutti johtuvan väsymyksestä, poliisit kertoivat antavansa kuljettajille suullisia ja kirjallisia huomautuksia (69 %). Avovastauksissaan poliisit kertoivat liittävänsä huomautuksiin usein määräyksen kuljettajan lepotauosta.

Vaikka väsymystä pidettiin piittaamattomana käytöksenä, käytettiin siihen rangaistusasteikon keveimpiä keinoja. Huomattava osa vastaajista katsoi väsyneenä ajamisen tietyissä tapauksissa kuitenkin täyttävän törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen kriteerit (48-60%).

Kyselyyn vastasi 96 syyttäjää, 129 liikkuvan poliisin edustajaa ja 100 paikallispoliisin edustajaa, joilla on kokemusta liikenteenvalvontatyöstä tai onnettomuustutkinnasta. Kysely suoritettiin vuonna 2009.

Liikenneturvan tutkimukset sarjassa julkaistun tutkimuksen ovat rahoittaneet Liikenneturva, Ajoneuvohallintokeskus (AKE), Liikennevakuutuskeskus (VALT), Suomen Kuljetus ja Logistiikka ry (SKAL) ja Taksiliitto.

(Liikenneturva)
 » Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi