Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Rakennusalalla yhä eniten kuolemia - työpaikkakuolemien tutkinnat vuonna 2009

Kehitys huolettaa työkuolemien tutkijoita
KAIVANNOT TOISTUVASTI SURMANLOUKKOJA 

30.3.2010 

Ei uutta työturmien rintamalta, voisi äkkiseltään summata työpaikkaonnettomuuksien tutkinnan tuloksia vuodelta 2009.

Rakentaminen eri muodoissaan on yhä toimiala, jolla sattuu eniten tutkintaan johtaneita kuolemantapauksia, ja putoamiset sekä kaatumiset ovat edelleen useimmin toistuvat syyt työkuolemien taustalla.
Mutta on toki muutakin: tutkittavia tapauksia kertyi edellisvuosia vähemmän ja toisaalta työelämän jatkuva muutos on tuonut kaiken aikaa uusia turvallisuushaasteita. Esimerkiksi kaivantotöissä on viime vuosina sattunut useita kuolemantapauksia.

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä on vuodesta 1985 alkaen tutkinut kuolemaan johtaneita työtapaturmia Suomessa. Tutkintaan otetaan pääosin työtehtävissä palkansaajille (TOT) tai yrittäjille ja ammatinharjoittajille (YTOT) sattuneet kuolemantapaukset. Järjestelmä ei siis tutki kaikkia työkuolemia, esimerkiksi työmatkaliikenteen onnettomuudet ja ammattitaudit ovat tämän tutkinnan ulkopuolella. Kun Suomessa on viime vuosina tilastoitu työpaikkakuolemia keskimäärin viitisenkymmentä vuodessa, TOT-tutkintaan on otettu vuosittain 20-30 onnettomuutta.

Tutkintatyötä koordinoi Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL).


Kohtalokkaat kaivannot

Työturmien synkkää aluetta on onnettomuustutkinnankin näkökulmasta rakentaminen ja erityisesti maarakentaminen. TVL:n työturvallisuusjohtaja Mika Tynkkysen mukaan monet maarakentamisen onnettomuustapaukset ovat olleet taustoiltaan samantyyppisiä eli tapahtuneista olisi voitu ottaa opiksi. Hän korostaa, että töiden huolellinen suunnittelu, ohjeistaminen ja vaiheistaminen ovat kaivantotöiden turvallisuussuunnittelun keskeisiä lähtökohtia.

- Yhteisillä työmailla on lisäksi erittäin tärkeää varmistaa riittävä tiedon kulku eri toimijoiden välillä. Kaivanto pitää tukea sortumavaaran varalta suunnitelman mukaisesti ja aivan ehdottomasti aina silloin, kun on vaara hautautua maansortuman alle.

TVL:n erikoistutkija Hannu Tarvainen muistuttaa, että asiaan on syytä kiinnittää vakavaa huomiota, koska kaivantotyömaat yleistyvät entisestään uuden jätevesilain voimaan astumisen myötä.

- Kaivantotyö sisältää aina suuria riskejä ja edellyttää vahvaa osaamista niin rakennuttajalta, urakoitsijalta kuin työntekijältäkin. Ellei ammattitaitoa ole riittävästi itsellä, työhön on palkattava ulkopuolinen asiantuntija.

- Mehän julkaisemme kaikki tutkitut tapaukset TOT-raportteina, joita saa meiltä tai verkkosivuiltamme maksutta. Niissä on onnettomuuden kuvaus sekä asiantuntijaryhmän pohdinta tapahtuneen syistä ja toimenpiteistä, joilla vastaavanlainen tilanne voitaisiin välttää.

Tutkijat suosittelevat tiukempaa otetta myös töiden tilaajille, joiden tulisi vaatia tekijöiltä riittävän vastuullista työturvallisuustoimintaa.


Työntekijä putosi …

Rakennusmies putosi työtasolta. Yrittäjä putosi katolta. Kattotyöntekijä putosi 20 metriä betonilattialle. Kouraisevia TOT-tapausten otsikoita viime vuodelta.

Putoamiset ja kaatumiset ovat jo pitkään olleet kuolemaan johtaneiden työtapaturmien toistuvimpia syitä, vuonna 2009 ne olivat joka kolmannen tutkintaan otetun kuolemantapauksen taustalla.

Tutkinnan ammattilaiset korostavat, että putoamisriskien hallinnan tapaiset perusasiat täytyy pitää kaikissa tilanteissa mielessä, vaikka työtehtävät, työolot ja työelämä kaikkinensa muuttuu juuri nyt ehkä rajummin kuin koskaan. Myös yhteiset työpaikat ja alihankintaketjut ovat työturvallisuuden ydinasioiden osalta aina vaativia. Kuvaavaa onkin, että vuoden 2009 tapauksista valtaosa sijoittui yhteisille työmaille.
Kilpailu ja kiristynyt työtahti, tarve näyttää ja huoli oman työpaikan säilymisestä, liiallinen rutinoituminen ja vieläkin suomalaista työelämää vaivaava riskejä uhmaava perusasenne vilahtelevat asiantuntijoiden ajatustenvaihdossa, kun he pohtivat oleellisten turvallisuusseikkojen sivuuttamista.

Työpaikkakuolemia selvittäessään TVL:n turvallisuustutkija Janne Sysi-Aho sanoo huomanneensa aika ajoin ”jonkinlaista työtäpelkäämätöntä toimintatapaa”. Toisaalta onnettomuuden taustalla voi olla vaarat ohittavaa innostusta, toisaalta taas sellaista työhön uppoutumista, että ympäristö tavallaan unohtuu. Perusongelmiin on kuitenkin perusratkaisuja:

- Töiden etukäteissuunnittelu ja riskien arviointi. Aina. Oli tekijä kuinka kokenut konkari tahansa.

Huomautus tuntuu aiheelliselta, sillä viime vuonnakin suurella osalla työtapaturmissa menehtyneistä oli yli viiden vuoden kokemus alalta ja onnettomuustapauksen tehtävistä.

Erikoistutkija Hannu Tarvainen kertoo sähköasentajan tapauksesta. Kesälomalta palannut ammattilainen menehtyi sähköiskuun tavanomaisessa suurjännitetyössä. Hänellä oli yli 30 vuoden työkokemus.

- Kun loma on juuri päättynyt, turvallisuuskysymykset korostuvat. Kokemuksesta huolimatta mieli saattaa olla edelleen vapaalla.


Aina tulevaisuuteen päin


Vuonna 2009 tutkintaan otettiin yhteensä 24 kuolemantapausta, joista TOT-onnettomuuksia oli kahdeksantoista ja YTOT-turmia kuusi.

- TOT-tapausten lukumäärä on pienin kautta aikojen, YTOT-tapauksia on sen sijaan hieman edellisvuosia enemmän. Kuitenkin tuo kokonaismääräkin on keskimääräistä alhaisempi ja viime vuotta voidaan kyllä pitää määrällisesti hieman poikkeuksellisena, työturvallisuusjohtaja Mika Tynkkynen kuvailee. Mutta varoittaa samalla vetämästä liian nopeita johtopäätöksiä tapaturmakehityksestä, sillä alkuvuosi 2010 on ollut vakavien onnettomuuksien osalta jälleen valitettavan vilkas.

Tynkkysen mukaan työelämän muutokset näkyvät myös tutkittavissa kuolemantapauksissa, vaikka perinteiset piirteet ja syyt ovatkin yhä edelleen vahvasti kuvassa mukana. Esimerkiksi muuttuvan energiatalouden vaikutukset vaikkapa perinteisillä metsäaloilla tai kansainvälistymisen myötä haasteellistunut tiedonkulku tuovat mukanaan aivan uusiakin riskejä.

- Kehitys haastaa myös työpaikkakuolemien tutkinnan. TOT-järjestelmän kehittäminen ei voi sekään pysähtyä, vaikka tutkittavaa olisi jonakin vuonna keskimääräistä vähemmän. Johtamisjärjestelmiin tullaan varmasti jatkossa kiinnittämään kasvavassa määrin huomiota ja jatkuvasti mietittävä kysymys on, miten voimme tietoinemme tavoittaa työpaikat ja tukea niiden turvallisuustyötä.

Kun TVL:n työturvallisuuskolmikolta kysyy henkilökohtaisia tunnelmia tilanteessa, jossa viesti kertoo samanlaisesta kuolemantapauksesta, josta on juuri saanut kirjoitettua TOT-raportin, vastaukset ovat kaikki samansuuntaisia. Janne Sysi-Aho muotoilee sen näin:

- Tutkinnassa näkymä on aina oltava tulevaisuuteen päin. Jos tapaukset toistuvat, on vain tehtävä enemmän töitä.

(TVL)Vuoden 2009  ja aikaisemmat TOT-tapaukset löytyvät Tapaturmavakuutuslaitosten liiton sivuilta:
»TVL» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi