Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Lumenpudotustyössä putoamisvaara

  04.02.2010

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat muistuttavat putoamisvaarasta katolla olevan lumen pudotustyössä. Katoilla tehtävän lumenpudotustyön vaaroja voidaan vähentää tarkoitukseen sopivilla työvälineillä ja turvalaitteilla sekä ennakolta harkitulla työtavalla. Työnantajan tulee poistaa työssä esiintyvät vaaratekijät ja suunnitella työ ennakkoon siten, että sen voi tehdä mahdollisimman turvallisesti.

Lunta ja jäitä katolta pudotettaessa olisi katolla oltava vähintään kaksi työntekijää. Lisäksi työ vaatii kolmannen henkilön, jonka tehtävänä on valvoa maassa, että putoava lumi ei aiheuta vaaraa tai vahinkoa ohikulkijoille. Alue tulee eristää lisäksi kulkuesteillä.

Nojatikkaita ei saa käyttää työalustana vaan ainoastaan tilapäisenä kulkutienä noustaessa mahdolliseen lumenpudotuskohteeseen rakennuksen sisä- tai ulkokautta. Tikkaat on sijoitettava tai kiinnitettävä siten, että ne pysyvät hyvin paikoillaan käytön aikana. Lumenpudotustyössä on työntekijälle annettava putoamissuojaimet hänen työskennellessään kaltevalla katolla ja myös tasakatolla, mikäli työskennellään lähellä räystästä. Työssä käytettävien putoamissuojainten tulee olla vaatimusten mukaiset sekä kunnoltaan moitteettomat turvavaljaat tai tukivyöt ja turvaköydet. Työnantajan tulee varmistaa, että turvaköyden kiinnityskohdat katolla ovat riittävän lujia (esimerkiksi tarkoitukseen asennetut kattopollarit). Ruosteiset ilmastointihormit tai muut vas-taavat rakenteet eivät takaa turvallisuutta.

Henkilönostinta voi käyttää lumenpudotuksessa. Tällöin on varmistuttava sen turvallisesta käytöstä. Henkilönostinta ei tule käyttää hissinä siirryttäessä lumenpudotuspaikalle. Ylhäällä olevasta henkilönostokorista ei saa poistua ja siellä on aina käytettävä asianmukaisesti kiinnitettyjä turvavaljaita.

Lumen pudotustyöhön ei saa käyttää alle 16-vuotiasta työntekijää, koska työhön liittyy putoamisvaara. Mikäli työ aiotaan teettää 16 - 17 -vuotiailla nuorilla työntekijöillä, on työnantajan ennen työn alkua tehtävä ilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Ennen työn aloittamista on varmistuttava, että työntekijä on riittävästi perehtynyt kyseessä olevaan työhön ja siihen liittyviin vaaroihin sekä osaa noudattaa työturvallisuusohjeita. Työn kuluessa on lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota työntekijän ohjaukseen ja valvontaan.

(Etelä-Suomen aluehallintovirasto)
 » Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi