Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Työturvallisuusohjeista ei kannata tinkiä

  21.1.2010

Vaikka työtapaturmien taustalta löytyy usein monia todennäköisiä syitä, hyvä suunnittelu, asianmukaiset ohjeet ja niiden noudattaminen ovat ratkaiseva pohja onnistuneelle turvallisuustyölle. Näiden pelisääntöjen rikkominen, esimerkiksi puutteellinen ohjeistus tai sovituista
turvallisista työtavoista poikkeaminen, voi aiheuttaa hengenvaarallisia tilanteita, muistutetaan kuolemaan johtaneiden työtapaturmien tuoreimmissa tutkintaraporteissa.


Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmässä (TOT) tutkitaan lähes
kaikki työpaikoilla sattuneet kuolemaan johtaneet työtapaturmat. Ne
tutkii kutakin tapausta varten erikseen asetettu tutkintaryhmä, jonka
työtä johtaa ja koordinoi Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL).
Tutkinnan tuloksista julkaistaan säännöllisesti niin sanottuja
TOT-raportteja.


Työnantaja ohjeistaa, työntekijä noudattaa

Työturvallisuuden peruspelisääntöjä voi yksinkertaistaen kuvata siten,
että työnantaja ohjeistaa turvalliset työmenetelmät ja työntekijät
noudattavat heille annettuja työohjeita.

Huvipuistolaitteen kesätyöntekijä meni annettujen ohjeiden vastaisesti
vaara-alueelle. Toiminnassa ollut laite törmäsi häneen kovalla
vauhdilla. Nuori työntekijä menehtyi saamiinsa vammoihin.
(TOT 8/07)

Kokematon työntekijä oli käynnistänyt laitteen ja siirtynyt sen jälkeen
ohjauspaikaltaan poistaakseen laitteen alle jätetyt kengät. Hän toimi
jostain syystä vastoin ohjeita ja asiakkaiden varoitushuudoista
välittämättä, nähtävästi olettaen ehtivänsä pois liikkuvan laitteen tieltä.
Asiantuntijat korostavat, että ohjeistuksen ja koulutuksen lisäksi
turvallisuustietojen riittävyys on syytä käytännössä varmistaa ja
keskeiset turvaohjeet asettaa tarvittaessa näkyville.

Kirjallisten ohjeiden merkitys todentui uudisrakennustyömaalla, kun
kokenut kirvesmies kuoli kaatuvan, yli kolme tonnia painaneen
sokkelielementin alle (TOT 12/08). Onnettomuustutkinnassa turvallisuuden
varmistus todettiin puutteelliseksi, koska suunnittelijalta ei oltu
vaadittu ohjeita elementtien turvalliseen käsittelyyn ja asentamiseen.
Lisäksi työmaalla sokkelielementtien asennus oli ohjeistettu vain
suullisesti.

Turvallisuusammattilaiset puhuvat tässä yhteydessä
suunnittelulähtöisestä työturvallisuudesta. Siinä jo suunnittelija ottaa
huomioon työnaikaisen turvallisuuden, ja toisaalta kentän
asennuskokemukset ja havaitut vaaratilanteet toimitetaan palautteena
tiedoksi myös suunnittelijoille.


Oikoteitä ei ole olemassa


Elementtionnettomuudessa näyttäytyi myös yksi turvallisuuskulttuurimme vakavista haasteista. Liian usein työn touhussa olosuhteet ja kiire houkuttelevat ”oikaisemaan” ja kokeneetkin tekijät saattavat jättää riskien arvioinnin sikseen. Tässä tapauksessa elementit oli työmaalla suullisesti sovittu tuettaviksi, mutta työpari oli kuitenkin
kokemukseensa luottaen päättänyt jättää tuennan tekemättä, koska elementit olivat matalia ja tukevan oloisia.

Yhtä vakavat seuraukset koettiin kemianteollisuuden tehdasalueella,
missä oltiin ottamassa käyttöön ns. haihtuvien orgaanisten yhdisteiden
polttokattilaa. Onnistuneen testikäytön jälkeen putkistoon sen
huuhtelunkin jälkeen jäänyt liuotin päätettiin ”puhaltaa” jo
sammutettuun tulipesään. Työvaihetta valvova insinööri meni seuraamaan polttoa kattilan ns. näkölasista, vaikka käyttöohjeissa kielletään ehdottomasti oleskelu polttimien ja savukaasupuolen luukkujen
läheisyydessä sytytyshetkellä. Kattilaan puhallettu seos räjähti
tulipesässä, jolloin insinööri kuoli välittömästi räjähdysluukun iskuun
(TOT 18/07).

Tapauksen tutkijat painottavat erityisesti, että työt pitää suunnitella,
ohjeistaa, johtaa ja valvoa niin, että niistä ei aiheudu terveyden
menettämisen vaaraa. Ohjeiden noudattamista on niin ikään valvottava.
Samalla on tärkeää kartoittaa käytännössä omaksutut työkäytännöt ja
niihin liittyvät riskit. Havaittuihin epäkohtiin pitää puuttua välittömästi.


Arvaamaton ihminen on riskinarvioinnin haaste

Ihminen on kuitenkin arvaamaton. Miksi kokenut kirvesmies ei tue
asennettavaa elementtiä, miksi ohjeet tunteva insinööri asettuu
vaara-alueelle vastoin määräyksiä? Tai miksi vuosikymmeniä alalla ollut
kunnossapidon ammattilainen tekee huoltotyötä koneen ollessa käynnissä ja kuolee jäätyään puristuksiin voimalaitoksen hiilikuljettimeen (TOT 2/09)?

Vaikeita kysymyksiä, joiden yhteydessä onnettomuustutkijat pohtivat
raporteissaan myös koneiden ja laitteiden suunnitteluun liittyviä vastuita:

-On perusteltua odottaa, että työntekijä voi pyrkiä poistamaan häiriöt
soveltamalla vaarallisia työmenetelmiä, mikäli työt muutoin
aiheuttaisivat katkoksen tuotantoon. Koneen suunnittelijan on otettava
tällainen käyttäytyminen huomioon.

Arvaamattomuus liittyy myös tilanteisiin, joissa tutut työt tehdään
poikkeavissa olosuhteissa. Kuorma-autonkuljettaja oli hakemassa
hakekuormaa tilapäiseltä haketuspaikalta, normaalin tieliikenteen
välittömässä läheisyydessä. Odottaessaan kuorman täyttymistä hän lakaisi harjalla päällysteeltä havuja pois, jäi peruuttavan kuorma-auton
yliajamaksi ja kuoli heti (TOT 6/09). Yleisimmin haketuspaikka on
päällystämättömän metsätien varressa, jolloin roskia ei lakaista pois,
vaan kuljettaja odottaa ohjaamossa kuorman täyttymistä.

Asiantuntijoiden perusviesti on, että riskit on aina arvioitava
työkohdekohtaisesti. Myös silloin, kun työ on lyhytaikaista ja tehdään
tilapäisessä työkohteessa.

(Tapaturmavakuutuslaitosten liitto)
 


Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä (TOT)


Tutkii tiettyjä poikkeustapauksia lukuun ottamatta kaikki työpaikoilla ja vastaavissa
olosuhteissa sattuneet kuolemaan johtaneet työtapaturmat. Tutkinnat
aloitettiin vuonna 1985.

Työpaikkakuolemien tutkinnan suorittaa kutakin tapausta varten erikseen
asetettu tutkintaryhmä, jonka työtä johtaa ja koordinoi Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL).

TOT-järjestelmän keskeisenä tehtävänä on tiedottaa työkuolemista, jotta
vastaavat tapaukset voitaisiin estää.

»Tutkintaraportit (TOT-raportit) (tvl.fi)


Katso myös Turvallisuusuutiset.fi uutinen:
» Työkuolemista voi ottaa opiksi


» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi