Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Työtapaturman tai ammattitaudin aiheuttaman haitan arviointia tarkennetaan

  15.10.2009

Tapaturmavakuutuslakiin ehdotetaan muutoksia, joilla selkeytettäisiin haittarahakorvauksen  perusteita. Haittarahaa maksetaan työtapaturman ja ammattitaudin aiheuttamasta pysyvästä yleisestä haitasta. Haitta määritellään jakamalla vammat ja sairaudet niiden aiheuttaman haitan perusteella 20 haittaluokkaan.  

Esityksellä tarkennetaan yleisen haitan käsitettä. Sillä tarkoitettaisiin tapaturman ja ammattitaudin aiheuttamaa toimintakyvyn alenemista. Toimintakyvyn alentumista arvioitaessa vertailuperusteena käytettäisiin samanikäisen terveen henkilön toimintakykyä. Huomioon otettaisiin ne rajoitukset, joita vamma tai sairaus aiheuttaa jokapäiväisessä selviytymisessä. Haittarahalla ei kuitenkaan ole tarkoitus korvata vamman tai sairauden  aiheuttamaa ansionmenetystä tai vammautuneen hoitoa tai avuntarvetta. Niiden korvaamisesta on laissa omat säännökset.

Uudistuksessa lakiin lisättäisiin myös säännökset siitä, miten kipu otetaan huomioon haitan arvioinnissa. Haittaluokkaa korotettaisiin, jos vammasta tai sairaudesta aiheutuisi  epätyypillisen voimakas pysyvä kiputila.

Hallituksen esityksen tavoitteena on saattaa haitan arviointi vastaamaan lääketieteen kehitystä. Fyysisistä vammoista aiheutunutta haittaa vähentävät apuvälineiden kehittyminen ja esteetön rakentaminen. Toisaalta haitan arvioinnissa otettaisiin huomioon myös erilaisten toimintarajoitusten merkityksen muuttuminen. Arkipäiväisessä selviytymisessä korostuu aiempaa enemmän kognitiivinen ja psykososiaalinen toimintakyky, kuten kyky kommunikointiin, oppimiseen ja tiedon soveltamiseen.

Tarkemmat säännökset haitan määrittelystä vamma- ja sairauskohtaisella haittaluokituksella annetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella tapaturmavakuutuslain muutoksen tultua voimaan.

Hallitus päätti lakiesityksen sisällöstä torstaina 15.10., ja tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina 16.10. Laki tulisi voimaan 1.1.2010.

(STM)
 

» Lisätietoa työtapaturman ja ammattitaudin vakuutuskorvauksesta
(stm.fi)


» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi