Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Asbestipitoiset materiaalit on purettava turvallisesti

  Turku, 16.7.2009

Asbestin käyttö on Suomessa nykyisin kielletty. Ennen kieltoa asbestia
käytettiin yleisesti rakennusmateriaaleissa. Rakennuksissa, esimerkiksi
seinälevyissä tai laastissa oleva asbesti ei aiheuta vaaraa terveydelle niin kauan, kun se on rakenteissa paikoillaan. Terveysvaaraa voi syntyä, kun asbestipitoisia rakenteita joudutaan rikkomaan esimerkiksi remontoitavan kiinteistön purkutöissä. Asbestipitoisten rakenteiden purkutyömaa ja työntekijät on suojattava siten, että ihmisten altistuminen asbestille ei ole mahdollista.

Asbestipitoisten materiaalien purkamisen, koteloimisen, peittämisen,
siivoamisen ja purkujätteiden kokoamisen poiskuljetettavaksi saa tehdä vain yritys, jolle työsuojelupiiri on myöntänyt valtuutuksen asbestityöhön. Valtuutuksen saaminen edellyttää yrityksen työntekijöiltä koulutusta asbestityöhön ja riittävää terveydentilaa sekä asianmukaisten laitteiden ja välineiden käyttämistä työssä. Poikkeuksena saa asbestityöhön koulutettu työntekijä ilman työsuojelupiirin valtuutustakin  asianmukaisilla välineillä ja tarvittavia suojaimia käyttäen purkaa kokonaisia asbestilevyjä ulkotiloissa tai tehdä enintään yhden henkilötyötunnin kestoisen asbestityön.

Kiinteistön omistajan tai muun rakennuttajan on ennen purkutyön aloittamista tehtävä asbestikartoitus, jossa paikallistetaan kohteessa oleva asbesti ja selvitetään sen laatu. Asbestin purkutyöstä on laadittava purkusuunnitelma, joka on toimitettava työsuojelupiiriin ennen työn aloittamista. Rakennuttaja valvoo asbestipitoisten materiaalien käsittelyä. Käytetty asbestipitoinen rakennusmateriaali, esimerkiksi kokonaisena puretut seinä- tai kattolevyt, ovat jätettä, joka on hävitettävä jätehuollon ohjeiden mukaisesti. Mitään purettuja
asbestipitoisia materiaaleja ei saa myydä tai käyttää uudelleen.

Asbestipurkutyön ja työntekijöiden turvallisuus on säädelty lainsäädännössä. Keskeiset asbestisäädökset ovat valtioneuvoston päätös asbestityöstä (1380/1994, muutos 318/2006) ja työsuojeluhallituksen päätös hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista (231/1989, muutos 176/1992).


(Turun ja Porin työsuojelupiiri)

 


» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi