Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Tuhkasiiloa puhdistanut työntekijä kuoli

Onnettomuus sattui vuonna 2005. Kolmen työntekijän tehtävänä oli tyhjentää lapioimalla lentotuhkan kausivarastosiilo. Siilossa oli noin 2700 m³ tuhkaa tapahtumahetkellä. Tapaturman uhrilla ei ollut aikaisempaa kokemusta vastaavasta työstä. Hän oli Viron kansalainen ja hän asui myös vakituisesti Virossa.

Tapaturman sattuessa avustaja seisoi uhrista noin 5 m päästä ja vähän korkeammalla. Yllättäen tuhka vyöryi uhrin päälle. Työntekijä työnsi tällöin oman lapionsa tuhkan alle uhrin perään. Hän yritti kolme kertaa vetää uhria ylös tuhkasta, mutta ote ei pitänyt ja hänen kätensä irtosivat kaikilla kerroilla. Tuhkaa vyöryi koko ajan lisää uhrin päälle ja joka hautautui kokonaan tuhkaan.

Miehet työskentelivät siilossa ilman turvavaljaita ja turvaköyttä sekä paineilmanaamaria, vaikka siilossa työskentely oli vaarallista. Ei käynyt ilmi, oliko työnantaja edellyttänyt ja myös antanut käyttöön molemmille siilossa työskenteleville miehille kyseiset turvavarusteet.
Työntekijä oli sitä mieltä, että valjaitten kanssa on vaikeaa työskennellä. Hän oli myös sitä mieltä, että on turhaa käyttää paineilmanaamaria jos siilossa on vähän pölyä.
Työnantajalla ei ollut selvää kuvaa siilossa olevista olosuhteista. Siitä huolimatta otettiin fluidisointilaitteet käyttöön jo työn alkuvaiheessa, vaikka siilossa oli kaksi kokematonta työntekijää

Tapaturman syynä voidaan pitää sitä, että työssä käytetyt työmenetelmät eivät olleet turvallisia eivätkä tarkoituksenmukaisia. Kyseisestä työstä ei ole tehty riittävän järjestelmällistä vaarojen selvittämistä ja arviointia ennen työn aloittamista.
Kulku siiloon katolta olevasta luukusta oli hankalaa ja turvatonta, sillä miehiä ei voitu vinssata nostoistuimella suoraan siiloon, koska aukko oli erittäin pieni. Turvallisempaa olisi ollut mennä siiloon sen sivussa olevasta luukusta. Ennen vinssaamista jouduttiin nostoistuimesta poistamaan istuimen turvakaari sekä turvavyö, jotta nostoistuin olisi mahtunut aukosta. Tämän jälkeen laskettiin nostoistuin vinssillä yksinään aukosta, minkä jälkeen mies pääsi pudottautumaan aukon kautta istuimelle. Pudotusmatka aukosta siilon pohjalle oli noin 20 metriä..

Vastaavanlaiset tapaturmat voidaan estää selvittämällä työhön tai työolosuhteisiin liittyvät haitta- ja vaaratekijät ennen työhön ryhtymistä. Vaaran arvioinnissa tulee myös poikkeavat tilanteet ottaa huomioon. Tuhkasiilon tyhjentämistä koskeva työsuunnitelma, jossa kuvataan ko. työtä koskevat menettelytavat, olisi pitänyt laatia ennen työn aloittamista. Menettelytavoilla tarkoitetaan työnantajan antamia työohjeita, joita noudattamalla työntekijän terveys ja turvallisuus varmistetaan. Suunnitelmassa tulee myös huomioida pelastustoimet siilotapaturmien varalta. Siilossa työskentelevillä miehillä on oltava työn eri vaiheiden tekemiseen riittävä ammattiaito. Työnantajan on myös varmistettava, että työntekijä tuntee työsuunnitelman ja turvallisuusohjeet. Työntekijälle on tarvittaessa selvitettävä turvallisuusmääräysten ja ohjeiden sisältöä ja annettava muutakin työn ja työolosuhteiden edellyttämää opastusta ja ohjausta. Vaarallisesta työstä tulee olla kirjalliset ohjeet ja ne tulee antaa ja laatia työntekijän ymmärtämällä kielellä. Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön säädetyt vaatimukset täyttävät ja tarkoituksenmukaiset henkilönsuojaimet. Hänen tulee myös valvoa, että työntekijät käyttävät tarvittavia henkilökohtaisia suojaimia työskennellessään siilossa. Työntekijän tulee toteuttaa annettu työtehtävä huolella sekä varovaisuutta noudattaen ja toimia annettujen ohjeiden ja määräysten mukaan.

 

(Työsuojelupiirit)

 » Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi