Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Yritysmaailmassa ymmärretään turvallisuuden ja tuottavuuden yhteys

Helsinki, 11.9.2007

Työpaikoilla sattuvat tapaturmat ovat yksittäistapauksia, joiden aiheuttamien kustannusten arvioiminen on hankalaa. Kaikilla tapaturmilla on kuitenkin yksi yhteinen tekijä: Niitä voidaan vähentää ennaltaehkäisevällä työllä. Lisäksi työsuojelu parantaa yrityksen tuottavuutta.
Tämä käy ilmi Työterveyslaitoksen, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tutkimuksessa. Projektin päätösseminaari järjestettiin Helsingissä 11.9. 2007.

Projektin johtaja Markku Aaltonen esitteli projektin tavoitteet ja tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin mm. yrityksissä vallalla olevia käsityksiä työturvallisuudesta. Hän esitteli tapaturmakustannusten myytit, joita esiintyy yrityksissä. Etenkin pienissä yrityksissä tapaturmat nähdään erilaisina kuluina. Suurissa yrityksissä ennaltaehkäisevän työn merkitys on jo ymmärretty. Aaltonen painottaa, että yritysten tulisi huomioida tapaturmat yksittäistapauksina. Tapaturmat, jotka johtavat eläkkeeseen, ovat yritykselle kalleimpia.

Tuottavuuden tekijöitä on monia, joista turvallisuus on tärkeässä asemassa. Hyvä johtaminen pitää sisällään myös yrityksen turvallisuuskulttuurin. Turvallisessa ympäristössä ihmiset voivat työskennellä tehokkaasti.

- Turvallisuus pitää muokata osaksi työntekoa. Tuottava toiminta ja turvallinen toiminta kulkevat käsi kädessä, tiivistää Peter Rehnström Työsuojelurahastosta.

Yrityksissä turvallisuusasiat huomioidaan usein asiakkaiden vaatimuksesta. Imagon kehittäminen ja asiakkaiden vaatimuksiin vastaaminen vievät turvallisuusajattelua eteenpäin.

 

Työntekijät hyödyntävät läheltä piti -raportteja oletettua enemmän

Korvausten maksaja ei aina ole yrityksessä selvillä. Alihankkijoiden käyttäminen voi aiheuttaa ketjuja, joissa tapaturmista aiheutuneita kustannuksia vyörytetään ylöspäin. Yrityksissä ei aina olla selvillä siitä, kuka on tapaturman sattuessa korvausvelvollinen.

Jorma Saari Työterveyslaitokselta muistuttaa, että turvallisuusjohtamisjärjestelmä on ennen pitkää käytössä jokaisella työpaikalla. Hän myös uskoo yritysten johdon ymmärtävän tämän. Käsitys siitä, että johtajat ymmärtävät asioita ainoastaan numeroina, alkaa olla vanhentunut.
Tulisikin muistaa, että turvallisuusasioita kannattaa tarkastella tuottavuuslähtöisesti. Kustannuslähtöinen ajattelutapa ei anna oikeaa käsitystä työsuojelun merkityksestä.

Tutkimuksessa tehdyistä kyselyistä selviää, että työntekijöiden keskuudessa turvallisuutta arvostetaan odotettua enemmän. Etenkin läheltä piti – tilanteista kirjoitettuja raportteja luetaan ja niiden tietoja hyödynnetään käytännössä.
Toivomus olisikin, että käyttöönotetut hyvät käytännöt pidettäisiin ja niitä kehitettäisiin.

Ihmiset huomioon ottava johtaminen on Eero Korpion, Saint-Gobain Isover Oy, mukaan yksi avainsana tuottavaan ja turvalliseen toimintaan. Hänen mukaansa johtaminen tapahtuu työntekijöiden parissa. Kun työssä viihdytään, on vaihtuvuus pieni, tapaturmia ei satu ja tehokkuus lisääntyy. Tulevaisuudessa toivotaankin turvallisen toiminnan olevan osa ammattiylpeyttä.

 

Lue lisää:

>> TTL: Yritykset ovat tunnistaneet turvallisuuden ja tuottavuuden yhteyden

>> STT: Työtapaturmasta koituu pitkä lasku yritykselle

 

 

(Turvallisuusuutiset.fi, Sinipetrja Järvinen)

 


Kuva: Markku Aaltonen tähdentää, että tapaturmien kustannuksia tarkasteltaessa on muistettava tapaturmien olevan aina yksittäistapauksia. (Turvallisuusuutiset.fi)

 

 

 » Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi