Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Työtapaturmien määrä ja taajuus selvässä kasvussa

Asbesti aiheuttaa suurimman osan ammattitaudeista

Helsinki, 11.6.2007


Työtapaturmien ja ammattitautien sekä määrä että taajuus ovat olleet nyt kaksi vuotta selvässä kasvussa.

Vuonna 2006 palkansaajille sattui ennakkoarvion mukaan yhteensä noin 139 000 korvaukseen johtanutta työtapaturmaa ja ammattitautia, kun vastaava lukumäärä vuonna 2005 oli noin 133 500. Kasvua tapahtui noin 3 prosenttia.

– Myös taajuus eli korvattujen työtapaturmien ja ammattitautien määrä miljoonaa tehtyä työtuntia kohden nousi vuodesta 2005 vuoteen 2006 noin 3 prosenttia. Näyttäisi siltä, että riski joutua työtapaturmaan on työpaikoilla kasvanut, kertoo Tapaturmavakuutuslaitosten liiton toimitusjohtaja Tapani Miettinen.


Taajuus kasvoi 3 prosenttia

Vakuutuslaitosten korvaamien työtapaturmien ja ammattitautien taajuus vuonna 2006 oli ennakkoarvion mukaan 40,2 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Vuonna 2005 taajuus oli 39,0.

Työtapaturmien ja ammattitautien taajuuden nousun perusteella voidaan arvioida, että maamme työturvallisuustilanteessa 2000-luvun alun myönteinen kehitys näyttäisi pysähtyneen ja kääntyneen huonompaan suuntaan.

– Työturvallisuustilanteeseen ovat vaikuttaneet mahdollisesti tuotannon rakenteissa tapahtuneet muutokset, noususuhdanteen aiheuttama kiire, töiden ulkoistaminen, alihankintatöiden ketjuuntuminen ja sirpaloituminen, toimitusjohtaja Miettinen kertoo.

Työpaikkatapaturmien määrä ja taajuus ovat nousseet erityisesti rakentamisessa, kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelussa sekä kuntasektorilla.

– Vuonna 2006 työpaikkatapaturmien määrä nousi vuoteen 2005 verrattuna kiinteistö- ja vuokrauspalvelun töissä 16 prosenttia, kuntatöissä 4 prosenttia, teollisuuden töissä 3 prosenttia ja rakennustöissä 2,5 prosenttia, Miettinen toteaa.

Vuonna 2006 työpaikkatapaturmariskiä kuvaava taajuus nousi kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelun töissä 10 prosenttia, kuntatöissä 5 prosenttia, teollisuuden töissä 1 prosenttia ja rakennustöissä 2 prosenttia.

– Korkein päätoimialojen tapaturmataajuus vuonna 2006 oli rakennusalan töissä, joissa sattui noin 85,5 työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Teollisuuden töissä tapaturmataajuus oli noin 43 työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden, Miettinen kertoo.

 

Vuokratyön osuus 2 prosenttia

– Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tilastojen mukaan vuokratyössä sattui vuonna 2006 arviolta 2200 työtapaturmaa ja ammattitautia, joista työpaikkatapaturmien osuus oli noin 1900 tapausta. Näistä tapaturmista 30 % on sattunut rakennustöissä, 20 % teollisuuden töissä ja 15 % hotelli- ja ravintola-alan töissä. Kaikkien vuokratyöntekijöiden tapaturmataajuus on noin 60 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden vastaten keskimäärin teollisuustyöntekijöiden tapaturmataajuutta, kertoo työturvallisuustutkija Mika Tynkkynen Tapaturmavakuutuslaitosten liitosta.

 

Työkuolemissa pientä laskua

Työpaikalla, työliikenteessä ja työmatkalla tapahtuneiden kuolemantapausten määrä oli vuonna 2006 edellisvuotta pienempi.

Vuonna 2006 vakuutusyhtiölle ja Valtiokonttorille ilmoitettiin ennakkotiedon mukaan korvattaviksi yhteensä 170 työtapaturman tai ammattitaudin aiheuttamaa kuolemantapausta. Vuonna 2005 määrä oli 185.

Suurimman osan työkuolemista aiheuttavat ammattitaudit, erityisesti asbestisairaudet. Vuonna 2006 vakuutuslaitosten korvattaviksi tuli ennakkotiedon mukaan noin 105 ammattitautikuolemaa, joista arviolta lähes 100 oli asbestin aiheuttamaa.

– Asbestiin kuolleet ovat yleensä työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeellä olleita putkiasentajia, sähköasentajia, kirvesmiehiä sekä maalareita. Heidän asbestialtistuksensa oli ollut pääsoin peräisin mm. rakennustyömailta, telakoilta, teollisuudesta sekä autokorjaamoista 60- ja 70-luvuilta mutta joitakin tapauksia on ollut myös 80-luvulta, kertoo työturvallisuusjohtaja Hannu Tarvainen Tapaturmavakuutuslaitosten liitosta.

Työpaikalla kuolemaan johtaneita työtapaturmia sattui viime vuonna ennakkotiedon mukaan yhteensä 45, edellisvuonna 51. Kolmasosa työpaikalla kuolemaan johtaneista tapauksista on sattunut rakennusalan töissä ja kolme niistä johtui kaivannon reunan sortumisesta.

– Vuoden 2006 työpaikkakuolemien luku on edellisvuotta pienempi, koska vuoden 2005 luvuissa on mukana elokuussa 2005 Tallinnan edustalla sattunut traaginen helikopterionnettomuus, jossa menehtyi kahdeksan työtehtävissä ollutta suomalaista, Tarvainen toteaa.

Työmatkalla sattuneita kuolemaan johtaneita tapaturmia korvattiin vuonna 2006 ennakkotietojen mukaan yhteensä noin 20, vuonna 2005 yhteensä 30.

Työpaikkakuolemantapausten määrä oli korkeimmillaan vuonna 1998, jolloin tapaturmavakuutuslaitokset korvasivat yhteensä 212 kuolemantapausta, joista 130 oli ammattitautikuolemia.

 

Lue lisää:

>> TTL: Työtapaturmien määrän kasvu huolestuttaa

>> STT: Työtapaturmia sattuu entistä useammin

  

(Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TVL)» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi