Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Vaaratilanneraportointi – toimivat ratkaisut ja sudenkuopat

3T Ratkaisut Oy toteutti vuoden 2004-2005 vaihteessa kyselyn ?Vaaratilanneraportointi – toimivat ratkaisut ja sudenkuopat?. Kysely toteutettiin sähköisenä ja se on osa selvitystä, jonka tavoitteena on levittää tietoa toimivista käytännöistä vaaratilanneraportoinnissa. Kyselyä täydennettiin haastatteluilla ja lisäksi yritysten vaaratilannehankkeiden tueksi tuotettiin koulutus- ja kampanjamateriaalia.

Kyselyyn vastasi yhteensä 152 henkilöä, jotka edustavat erikokoisia organisaatioita eri päätoimialueilta. Selvitykseen osallistuneista organisaatioista 30 %:ssa vaaratilanneraportointia on toteutettu jo yli 5 vuotta. Saman verran on myös yrityksiä, jossa raportointikäytäntö on vasta suunnitteilla tai sitä on toteutettu alle vuoden. Läheltä piti -tilanteiden ja työympäristön puutteiden lisäksi monissa yrityksissä raportoidaan riskinottotilanteista ja palonaluista, muutamissa myös laatupoikkeamista ja kiusaamistilanteista. Henkilöstön määrään suhteutettuna vaaratilanteita ilmoitettiin parhaimmillaan vuonna 2004 yli 2 ilmoitusta/hlö. Suuressa osassa organisaatioista ilmoitusten määrä jää kuitenkin alle 0,2 ilmoitukseen/hlö.

Sudenkuoppia ja kehittämistarpeita

Motivaation puute ja asenteet nousivat selvityksessä selkeästi suurimmaksi ongelmaksi vaaratilanteista oppimisessa. Urautuneet työskentelytavat ja vaarojen vähättely ovat yleisiä organisaatioissa. Vastauksissa korostettiin kouluttamisen ja tiedottamisen tärkeyttä sekä johdon vahvaa sitoutumista vaaratilanneraportointiin. Vaaratilanteiden tutkinnan osalta tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi nostettiin tutkintamallin kehittäminen sekä esimiesten rooli vaaratilanteiden käsittelyssä. Myös raportoinnin siirtäminen sähköiseen muotoon ja toimenpiteiden seurannan parantaminen ovat monessa organisaatiossa ajankohtaisia aiheita.

Onnistumisen avaimia

Esimerkkejä hyvistä käytännöistä tuli selvityksessä ilmi laidasta laitaan. Yrityksillä, joissa vaaratilanneilmoitusten määrään ja raportoinnin vaikutuksiin ollaan erittäin tyytyväisiä, on kuitenkin myös yhteinen nimittäjä: systemaattinen toimintatapa niin ilmoittamisessa, tutkinnassa kuin tiedon hyödyntämisessäkin. Myös henkilökohtainen palaute ilmoituksen tekijälle sekä tiedottaminen laajemmin toteutetuista toimenpiteistä on erittäin tärkeää. Selvityksessä tuli myös selkeästi ilmi, että vaaratilanneraportoinnin kytkeminen osaksi toimintakulttuuria vaatii usein vuosien pitkäjänteistä työtä.

Kaisa Tuurinkoski

Kyselyn tuloksista koostettu raportti (pdf)» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi