Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri yhtenäisti vaaratilanneraportoinnin

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) on kuntayhtymä, johon kuuluu 56 kuntaa ja kaupunkia. Piirin alueella toimii 26 terveyskeskusta, Turun yliopistollinen keskussairaala (TYKS) ja neljä aluesairaalaa, joissa on yhteensä 1540 sairaansijaa. Sairaanhoitopiirissä työskentelee lähes 5400 vakituista työntekijää ja piirin alueella elää noin 453 000 asukasta.

Väkivaltailmoituksista poikkeamailmoituksiin

Henkilökuntaa koskevista väkivaltatapauksista on raportoitu Turun yliopistollisessa keskussairaalassa systemaattisesti vuodesta 1998 alkaen. Vuodesta 2001 järjestelmää laajennettiin koskemaan myös muita poikkematilanteita. Raportoinnin piiriin kuuluvatkin nykyään kaikenlaiset poikkeamat tietoturva-asioista epäasialliseen käytökseen työyhteisössä. Vuonna 2004 sairaanhoitopiirissä tehtiin yhteensä noin 500 vaaratilanneilmoitusta. Se on suuri määrä moniin muihin organisaatioihin verrattuna, vaikka henkilöstöäkin on paljon.

Sairaanhoitopiirin suojelupäällikkö Henrik Jalo toteaa, että ilmoitusmäärät vaihtelevat paljon eri yksiköiden välillä. Muutamissa yksiköissä ilmoituskynnys on erittäin matala, toisaalta osassa ilmoituksia ei viime vuoden aikana tehty ollenkaan. Yleisimpiä ilmoitettavia tapauksia ovat häiriköinnit, uhkailut, pahoinpitelyt ja varkaudet. Myös tilanahtaus aiheuttaa usein kiireessä vaaratilanteita. Teknisiä asioita, jotka olisi helppo korjata nopeasti onkin Jalon mukaan erittäin vähän.

Jokainen poikkeamailmoitus luokitellaan ja arvioidaan. Tutkinnan toteuttavat yleensä työsuojeluvaltuutettu ja suojelupäällikkö, tarpeen mukaan kutsutaan mukaan myös muita asiantuntijoita. Tilanteiden tutkinta riippuu kuitenkin kustakin tapauksesta erikseen. Esimerkiksi väkivaltatapaukset käsittelee henkilöturvallisuuden työryhmä. Potilaita koskevat väkivaltatapaukset taas siirretään potilasasiamiehen käsittelyyn. 

Ilmoitetuista vaaratilanteista ja poikkeamista kootaan muutaman kerran vuodessa osastoittain yhteenveto, joka toimitetaan kaikille osastoille. Poikkeamia käsitellään myös viikoittain työsuojelujaoksessa ja Jalon mukaan tieto käsitellyistä asioista leviää työsuojeluvaltuutettujen kautta hyvin eri osastoille. Poikkeamien käsittelyssä pyritään avoimuuteen myös mm. siten, että kaikki henkilöturvallisuuden työryhmän pöytäkirjat ovat henkilökunnan nähtävillä.

Yhtenäiseen raportointikäytäntöön

Vuoden 2004 loppuun saakka kullakin sairaanhoitopiirin sairaalalla oli oma käytäntönsä vaaratilanteiden raportointia varten. Vuoden 2005 alussa sairaanhoitopiirissä otettiin käyttöön raportointia varten tietojärjestelmä, jolloin myös raportointikäytäntö yhtenäistettiin. Tietojärjestelmä on kehitetty yhteistyössä Tampereen Yliopistollisen sairaalan kanssa ja Jalo toteaa sen helpottaneen huomattavasti raportointitiedon hyödyntämistä. Henkilökunnalla on mahdollisuus ilmoittaa vaaratilanteesta joko suoraan tietokoneella tai täyttämällä paperilomake. Järjestelmän kautta vaaratilanteen ilmoittaja pääsee myös seuraamaan ilmoittamansa tapauksen etenemistä ja siihen liittyviä toimenpiteitä.

Yhdeksi järjestelmän tärkeimmistä ominaisuuksista Jalo nostaa helppokäyttöisyyden, mikä pitää käyttökynnyksen matalana. Tavoitteena onkin, että vähitellen raportoinnissa siirrytään paperilomakkeista kokonaan tietojärjestelmään. Kehittämiskohteeksi Jalo mainitsee automaattisten toimintojen lisäämisen. Työmäärää vähentäisi jos järjestelmään syötetty ilmoitus siirtyisi automaattisesti sähköpostilla oikeille ihmisille. Jalo myös korostaa yhteistyön lisäämistä ja hyvien käytäntöjen siirtämistä yli toimialarajojen.

Kun poikkeamaraportointi aloitettiin vuonna 2001, siitä kirjoitettiin henkilöstölehdissä ja osastoille lähetettiin asiasta mainoskirjeitä. Jokaiselle vaaratilanneilmoittajalle lähetettiin henkilökohtainen kiitoskirje, jossa myös selvitettiin, miten asiaa on käsitelty ja mitä toimenpiteitä asian tiimoilta on toteutettu. Käytäntöä jatkettiin vuoden verran mutta ilmoitusmäärien kasvaessa se todettiin liian työlääksi. Nykyään poikkeamailmoituksista on mahdollista saada aloitepalkkion tyyppinen palkkio, mikäli tapaus on sellainen, että se voisi tapahtua muuallakin ja joka johtaa selkeään parannukseen. Myös tietojärjestelmän käyttöönotto helpottaa tiedottamista ja palautteen antoa ilmoittajille.

Jalon mukaan vaaratilanneraportointiin suhtaudutaan positiivisesti ja ilmoitusmäärät ovat nousseet erittäin paljon. Myös ilmoittamiskynnys on laskenut muutaman vuoden aikana. Kun aikaisemmin saatettiin ilmoittaa ainoastaan karkeimmista pahoinpitelyistä, nykyään ilmoituksia tehdään myös uhkaaviksi koetuista tilanteista.

Kaisa Tuurinkoski» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi