Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Ruokakesko Oy: Turvallisuustyökalujen käyttäminen osa normaalitoimintaa

Ruokakesko Oy on osa Kesko-konsernia, johon kuuluu sen lisäksi Rautakesko, Maatalouskesko, Kaukomarkkinat, käyttötavarakauppaan keskittynyt Keswell sekä auto- ja varaosakauppaa tekevä VV-Auto. Ruokakeskon osuus konsernin liikevaihdosta on noin puolet. Ruokakeskon logistiikkaverkosto muodostuu terminaaleista ja varastoista, joita on yhteensä yli kymmenellä paikkakunnalla. Varastot sijaitsevat Vantaalla, Tampereella ja Turussa. Yhteensä Ruokakeskon logistiikkaverkostossa Vantaalla, Tampereella ja Turussa työskentelee noin 1200 henkilöä, joista noin 1000 henkilöä Vantaalla.

Satoja aloitteita ja vaaratilanneilmoituksia vuosittain

Päivittäistavarakaupan kausiluonteisuus aiheuttaa suurta henkilökunnan vaihtuvuutta ja varastotyö on riskialtista sekä materiaaleille että ihmisille. Vaaratilanteilta ei siis vältytä. Ruokakeskon logistiikassa erilaiset vaaratilanteet ja poikkeamat on koottu vuodesta 2001 asti sähköiseen poikkeamajärjestelmään, joka on kaikkien käytössä. Vuonna 2003 otettiin käyttöön myös poikkeamamenettelyn pohjalta jalostettu aloitemenettely. Vuonna 2004 järjestelmään kirjattiin ihmisille, omaisuudelle, ympäristölle ja laadulle aiheutuvia läheltä piti –tilanteita yli 200 kappaletta. Lisäksi järjestelmään tehtiin lähes 300 aloitetta, joista noin puolet palkittiin. Näistä 62 oli turvallisuusaloitteita, loput liittyivät henkilöstöön, ympäristöön tai tuottavuuden kehittämiseen.

Varastotyö on riskialtista, tämän vuoksi mm. oikeaan nostotekniikkaan pyritään kiinnittämään huomiota

Kun työntekijä ilmoittaa järjestelmään poikkeaman, se näkyy kaikille käyttäjille Ruokakeskon intranetissä. Poikkeaman kirjaamisen yhteydessä järjestelmään merkitään toimenpiteistä vastaava henkilö sekä ne henkilöt, joille tapahtuma halutaan tuoda tiedoksi esimerkiksi kommentointia varten. Tällöin järjestelmä lähettää kyseisille henkilöille sähköpostitse ilmoituksen kirjatusta poikkeamasta tai aloitteesta. Pääsääntöisesti järjestelmien valvontavastuu on esimiehillä. Jokaisella on kuitenkin mahdollisuus seurata, millaisia poikkeamia ja vaaratilanteita on raportoitu sekä seurata tutkinta- ja toimenpideprosessia. Avoimuuden on todettu myös edistävän toimenpiteiden toteuttamista.

Työolojen kehittyminen huomioidaan palkitsemisessa

Vaaratilanteiden ilmoittaminen liittyy Ruokakeskossa kiinteästi työturvallisuuslain edellyttämään vaarojen arviointiin. Poikkeamamenettelyn lisäksi koko konsernissa on käytössä 3T Monitorin työolokysely, jolla selvitetään turvallisuuteen, työolosuhteisiin, kuormitukseen, esimiestyöhön, perehdyttämiseen, koulutukseen ja ilmapiiriin liittyviä ongelmia ja kehittämistarpeita. Sähköistä kyselyä käytetään aktiivisesti ja kyselyn eri osa-alueiden kehittyminen huomioidaan myös palkitsemisessa. Myös työntekijät ovat ottaneet kehittämisväylän aktiiviseen käyttöön, sillä kyselyn kautta kommentoidaan aktiivisesti havaittuja vaaratilanteita ja tuodaan esiin myös kehittämisideoita.

Turvallisuustyökalujen hyödyntäminen osa normaalitoimintaa

Viime vuosien aikana saavutettuihin tuloksiin ollaan Ruokakeskon logistiikassa selkeästi tyytyväisiä. Ympäristö- ja turvallisuusasiantuntija Toni Pelin toteaa, että vakavia tapaturmia ei ole sattunut ja työympäristö on jatkuvasti pelikunnossa. Monia järjestelmän kautta ehdotettuja kehitysideoita on toteutettu ja työyhteisön ilmapiiri ja vuorovaikutus on kehittynyt. Työkalujen käyttäminen ja hyödyntäminen on logistiikassa nykyään osa normaalitoimintaa.

Lähitulevaisuuden kehittämiskohteena on saattaa visio laajasta työympäristön hallintaportaalista käytäntöön. Tarkoituksena on, että portaali yhdistää nykyisten työoloarvioinnin ja poikkeama- ja aloitekantojen lisäksi myös mm. riskinarvioinnin, tapaturmatilastot, työpaikkaselvitykset, koulutusrekisterit ja muut työturvallisuuteen liittyvät tiedot. Tällöin vaaratilanneilmoituksista saadun tiedon hyödyntäminen ja turvallisuusasioiden systemaattinen kehittäminen, seuranta ja raportointi helpottuu entisestään.

Teksti: Kaisa Tuurinkoski

Kuva: Ruokakesko Oy» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi