Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Masennus vakava uhka aikuisväestön työkyvylle

Masennuksen torjunta tukisi meidän jokaisen työkykyä

Eläketurvakeskus, 28.3.2007

 

Masennuspotilaiden työkykyä vahvistetaan muita potilasryhmiä harvemmin työeläkekuntoutuksella tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä. Eläketurvakeskuksen selvityksen mukaan masennuspotilaiden työkyvyttömyyttä kannattaisi ehkäistä, koska heillä ikänsä puolesta voisi olla vielä useita työkykyisiä vuosia edessään.

 
Viime vuonna noin 4 000 suomalaista joutui masennuksen takia työkyvyttömyyseläkkeelle. Tutkimusten mukaan masennus sairautena ei ole kuitenkaan yleistynyt.

Usein masennuksen takia työkyvyttömyyseläkkeelle jäävät ovat nuoria ja keski-ikäisiä, joilla olisi vielä kymmeniä työvuosia edessään.

Parin viime vuoden aikana masennuksen takia työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on kuitenkin vähentynyt. Vielä on silti liian aikaista sanoa, merkitseekö myönteinen kehitys pysyvää käännettä, todetaan Eläketurvakeskuksen tänään julkaistussa raportissa ?Miksi masennus vie eläkkeelle??

Masennus ja työkyvyttömyys

Masennus sairautena ei ole yleistynyt…

 • Aikuisväestöstä noin 5 %:lla on kliinisesti merkittävä masennustila
 • Mielenterveyshäiriöiden määrä ei viime vuosikymmeninä ole juurikaan muuttunut

... mutta sen aiheuttama työkyvyttömyys on

 • Masennuksen vuoksi alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden lukumäärä on 1990-luvun puolivälin jälkeen puolitoista-kertaistunut – viime vuosina kasvu näyttää taittuneen
 • Vuonna 2006 masennus vei noin 4 000 suomalaista työkyvyttömyyseläkkeelle

Masennuksen perusteella työkyvyttömyys eläkkeelle siirtyneet 1983–2006 (yksityinen sektori)

Lähde: Eläketurvakeskus

 

 
Masentuneen hoitoketjussa katkoksia

Työelämän kiristyvä tahti ei varmasti ole paras ympäristö vaikean masennuksen kanssa kamppailevalle ihmiselle, mutta toisaalta tieto ja taito hoitaa mielensairauksia ovat jatkuvasti kehittyneet.

Masennuksen hoitoketjussa on aukkoja. Etenkin siinä vaiheessa, kun sairauspoissaolo pitenee, työhön paluu vaikeutuu. Työkyvyttömyys- ja kuntoutuslainsäädännön muutoksilla on pyritty tukemaan työssä jatkamista. Silti osatyökyvyttömyyseläkkeen ja työeläkekuntoutuksen käyttö on vähäisempää kuin muissa sairausryhmissä.

Masennukseen perustuvien eläkkeiden eläkemeno on viimeisen kahdeksan vuoden aikana tasaisesti kasvanut. Samanaikaisesti muihin syihin - myös muihin mielenterveyssyihin - liittyvä eläkemeno on kokonaisuudessaan pienentynyt.

 

Miksi masennuksen aiheuttamaan työkyvyttömyyteen
on tärkeää puuttua?

 • Työntekijöiden hyvinvoinnin vaaliminen
 • Masennuksen vuoksi eläkkeelle siirtyvillä olisi usein vielä paljon työvuosia jäljellä
 • Masennuksen aiheuttama työkyvyttömyyseläke-meno on kasvanut

Muihin työkyvyttömyyseläkeläisiin verrattuna
masennuksen vuoksi siirtyy eläkkeelle enemmän

 • alle 50-vuotiaita
 • naisia
 • sosioekonomisesti hyvässä asemassa olevia

                   Lähde: Eläketurvakeskus

 

Masennuksesta voi palautua toimintakykyiseen elämään

Työkyvyttömyyteen johtavaa masennussairautta kannattaa torjua jo taloudellisista syistä, koska usein on kyse keski-ikäisistä ihmisistä, joilla olisi vielä paljon työkykyisiä vuosia edessä. Hyvinvoiva työyhteisö olisi hyvä paikka kaikille eikä vain masennukseen taipuvaiselle tai siitä toipuvalle.

Masennusta voi ehkäistä, siitä voi toipua ja palata takaisin työelämään, jos hoidon ja työhön paluun yhteensovittamisessa onnistutaan.

Lainsäädäntö antaa tähän mahdollisuudet, koska sitä on kehitetty jatkuvasti kuntoutusta korostavammaksi.

 

Miksi masennus johtaa eläkkeelle, vaikka sairastavuus ei ole lisääntynyt?

Monimuotoinen ongelma, jonka tärkeitä
solmukohtia ovat esimerkiksi

 • Työn ja muun arkielämän muutokset ja paineet
 • Hoidon ja kuntoutuskäytäntöjen ongelmakohdat

 

Masennus–työkyvyttömyys -kierteen katkaiseminen

 • Ennalta ehkäisy: työ ja muu arkielämä
   
 • Hyvä hoito ja kuntoutus
   
 • Työhönpaluun hyvät käytännöt
   
 • Työtä tukevat sosiaaliturvamuodot

                         Lähde: Eläketurvakeskus

 

>> Miksi masennus vie eläkkeelle? -raportti (pdf, 100 sivua, etk.fi)

>> Tiedotustilaisuuden kalvomateriaalit (PowerPoint, linkit tiedote-sivun lopussa) 

 

 

(Eläketurvakeskus)

 » Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi