Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat 2007-1995

Lähde: TUKES, tukes.fi > Tietopalvelu > Rekisterit > Kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat

Kymmenen viimeksi kuluneen vuoden keskiarvo*, vuodet 1940-2006

*Esimerkiksi vuoden 2006 lukuarvo on saatu laskemalla yhteen vuosina 1996 - 2006 kuolemaan johtaneiden sähkötapaturmien määrä ja jakamalla tämä summa kymmenellä. Vuoden 2002 lukuarvo on vastaavasti vuosien 1993-2002 tapaturmamäärän vuosikeskiarvo. Tällä tavoin laskettuna tasataan vuosittaista vaihtelua tapaturmien määrässä ja voidaan paremmin nähdä pitkän aikavälin trendi.

Kuva: TUKES


Sähkötapaturmat vuonna 2007

7.6.2007
Mies menehtyi asunnossaan omatoimisen keittiöremontin yhteydessä. Hän sai sähköasennusten jännitteisestä johdosta sähköiskun, joka meni kädestä käteen. Mies kuoli sairaalassa.


Sähkötapaturmat vuonna 2006

26.7.2006
Betonipumppausauton puomi osui 20 kV sähkölinjaan omakotitalotyömaalla, ja auton kuljettaja sai kuolettavan sähköiskun. Kuljettaja oli saanut kuorman purettua, ja hän oli kauko-ohjaimen avulla laskemassa 24 m pituista puomia alas kuljetusasentoon, kun puomi osui sähkölinjaan. Tiedossa ei ole koskettiko uhri autoon puomin osumahetkellä vai myöhemmin. Tapaturma sytytti uhrin vaatteet palamaan. Myös yksi auton renkaista tuhoutui. Paikalla olijoista ainakin osa altistui sähkölle heidän yrittäessään avustaa uhria. Ilmeisesti hyvin kuivan soramaan ja auton tukijalkojen alla olevien eristävien levyjen takia maasulkuvirta jäi niin pieneksi, ettei sähköverkon maasulkusuojaus laukaissut johtoa jännitteettömäksi. Auto oli pysäköity liian lähelle ilmajohtoa, vaakasuunnassa n. 1 m päähän.

21.10.2006
19-vuotias nuori mies oli mennyt luvattomasti metroradalle. Vastustellessaan poishakuyritystä uhri oli ilmeisesti tarttunut kiinni virtakiskosta ja saanut kuolettavan sähköiskun. Virtakisko on yläpuolelta suojattu muovilla mutta alapuolelta avoin.

1.11.2006
Kaksi sähköasentajaa oli vaihtamassa ratapihan vaihteiden lämmitystä syöttävän muuntajan etusulaketta. Sähkökaavion perusteella lähinnä muuntajaa oleva ajojohdin erotettiin jännitteestä ja työmaadoitettiin. Sen jälkeen toinen asentaja kiipesi ylös ratajohtopylvääseen vaihtamaan sulaketta ja sai kuolemaan johtaneen sähköiskun 25 000 voltin jännitteestä. Muuntaja ei saanutkaan syöttöään lähimmästä ajojohtimesta vaan sitä seuraavasta eivätkä asentajat olleet huomanneet asiaa paikan päällä. Sähkökaavio oli virheellinen.

 

Sähkötapaturmat vuonna 2005

22.6.2005
Huoltoaseman omistaja oli mennyt tuttavansa kanssa vaihtamaan valtatien vieressä sijaitsevaan huoltoaseman mainostauluun uutta mainosta. Taulun korkeuden vuoksi jouduttiin käyttämään tikkaita apuna. Alumiinisia tikkaita pystytettäessä tikkaat olivat joutuneet liian lähelle vieressä olevaa 20 kV avojohtoa sillä seurauksella, että molemmat henkilöt olivat saaneet sähköiskun tikkaiden kautta. Huoltoaseman omistaja menehtyi saamiinsa vammoihin. Mainostaulu sijaitsi liian lähellä avojohtoa; etäisyys ei ollut määräysten mukainen. Kyseiselle johto-osalle suoritetuissa jakeluverkkoyhtiön tarkastuksissa ei ollut havaittu puutteita taulun ja johdon välisessä etäisyydessä.

 

Sähkötapaturmat vuonna 2004

2.7.2004
Työryhmä oli korjaamassa myrskyn aiheuttamaa sähkövikaa. Kesäasunnon pihaan päättyvän AMKA-johdon päälle kaatunut puu oli katkaissut AMKA:n kannatusköyden ja repäissyt liittymiskaapelin irti pylväästä. Liittymiskaapelin PEN-johdin oli irronnut AMKA:n kannatusköydestä, mutta vaihejohtimet olivat pysyneet kiinni liittimissään. Kun puu oli poistettu linjalta, ryhtyi toinen asentajista kiinnittämään kannatusköyden päätä pylvääseen, jolloin hän sai kuolettavan sähköiskun liittymiskaapelin PEN-johtimesta. Kesäasunnossa oli pääkytkin kiinni, jonka seurauksena liittymiskaapelin irronnut PEN-johdin tuli kesäasunnon kuormitusten kautta jännitteiseksi. PEN-johtimesta mitattiin jälkikäteen lähes vaihejännitteen suuruinen jännite.

 

29.7.2004
Voimalaitoksen vuosihuoltoon liittyneitä 6 kV kojeiston huoltotöitä tehtiin työryhmässä, johon kuului useamman urakoitsijan asentajia. Työt oli aloitettu edellisenä päivänä kojeisto jännitteettömänä. Osa työryhmästä jatkoi töitä edellisenä iltana ylitöinä. Työn tultua illan kuluessa valmiiksi kojeisto kytkettiin jännitteiseksi. Seuraavana aamuna päivätöissä olleet asentajat jatkoivat työtä, mutta kojeiston jännitteisyyttä ei havaittu. Sähköasentaja aiheutti kojeiston kennossa valokaarioikosulun ja sai vakavat palovammat. Mies kuoli saamiinsa vammoihin noin viikkoa myöhemmin. Onnettomuudessa sai lisäksi lievempiä palovammoja kaksi muuta henkilöä.

 

9.8.2004
Mieshenkilö sai kuolemaan johtaneen sähköiskun painepesurilla työskennellessään. Pesuria syötettiin kahdella jatkojohdolla. Jälkimmäisen huonokuntoisen jatkojohdon jatkopistorasiassa vedonpoistin oli murtunut ja lisäksi vaihejohdin pääsi koskettamaan suojamaadoitusliuskoihin yhteydessä olevia metalliosia jatkopistorasian sisällä. Ensimmäinen jatkojohto oli tehty määräysten vastaisesti kaksinapaisesta johdosta kokonaan ilman suojamaadoituspiiriä. Tämän seurauksena jälkimmäisen johdon jatkopistorasiassa syntynyt oikosulku ei laukaissut sulaketta, kuten normaalitilanteessa olisi tapahtunut, vaan maadoitettavaa rakennetta olevan painepesurin runko ja siitä metallisen muovipäällysteisen pesuletkun välityksellä edelleen painepesurin pistooliosa tuli jännitteiseksi kohtalokkain seurauksin.

 

10.8.2004
Kyyhkysten metsästäjä oli nostamassa lintujen houkutuskuvaa korkealle ylös puuhun käyttäen alumiinisista putkista tehtyä tankoa, jolloin hän sai tangon välityksellä kuolettavan sähköiskun 20 kV:n avojohdosta.

 

28.8.2004
Onkija sai onkikilpailun aikana kuolettavan sähköiskun 20 kV:n avojohdosta hiilikuituvavan välityksellä.

 

13.9.2004
51-vuotias mies sai surmansa oltuaan korjaamassa leikkuupuimuria pihamaalla. Puimurin leikkuuterien yläpuolella olevan rummun sisäpuolella olevassa akselissa epäiltiin olevan vikaa, jota mies oli mennyt korjaamaan. Miehen pyörittäessä rummussa olevia tappeja olivat leikkuuterät lähteneet liikkumaan vioittaen käsivalaisimen johtoa, jolloin johdon eristevika teki leikkuupuimurin rungon jännitteiseksi. Mies sai sähköiskun koneen rungosta leuan ja vatsan koskettaessa runkoa ja sähkövirran kuljettua siten kehon läpi maahan. Käsivalaisin sai syötön rakennuksen pistorasiasta. Paikalle ensiksi tulleet olivat irrottaneet pistotulpan pistorasiasta ja hälyttäneet ambulanssin. Uhri menehtyi elvytysyrityksistä huolimatta.

 

Sähkötapaturmat vuonna 2003

11.3.2003
Sähkölaitosasentajat rakensivat uutta 20 kV paikallisjakelulinjaa, joka ylittää vanhan pj-avojohdon. Pylvääseen kiivennyt asentaja joutui kosketuksiin vanhan linjan jännitteisten johtimien kanssa. Mies sai sähköiskun ja putosi maahan. Mies todettiin kuolleeksi.

 

30.5.2003
Nuorisoporukasta yksi henkilö kiipesi 220 kV voimajohdon Pe - Ha pylvääseen ja joutui liian lähelle virtajohdinta. Valokaaren sytyttyä uhri putosi pylväästä ja menetti henkensä joko valokaaren vaikutuksesta tai putoamisesta johtuen. Kyseinen voimajohtopylväs täytti turvallisuusmääräykset.

 

4.7.2003
Tutkimuslaitoksen nuori harjoittelija oli keräämässä lehtinäytteitä koivupuista. Näytteenottovälineenä oli 12 m pitkä hiilikuituinen varsi, jonka päässä on leikkuri. Hiilikuitu on sähköä hyvin johtava materiaali. Työskennellessään harjoittelija käveli tutkimusalueen halki kulkevan 20 kV avojohdon alta, jolloin varsi joutui kosketuksiin avojohdon jännitteiseen johtimeen. Harjoittelija sai kuolettavan sähköiskun. Tapaturmaan välitön syy oli maallikon työskentely liian lähellä jännitteisiä avojohdon johtimia.

 

24.8.2003
Nuori mies kosketti jännitteistä asuntovaunun vetoaisaa ja kuoli saamaansa sähköiskuun. Koko asuntovaunun runko oli jännitteinen, koska asuntovaunuun johdettiin sähkö jatkojohdoilla pistorasiasta, jonka suojamaadoitusliitin oli "nollattu" vaihejohtimen liittimeen nollajohtimen liittimen sijaan. Pistorasia-asennus on tehty vähintään kymmenen vuotta sitten, eikä tekijästä ole varmaa tietoa.

 

Sähkötapaturmat vuonna 2002

6.4.2002
13-vuotias poika kuoli saatuaan sähköiskun rautatien ajojohdosta. Poika oli kiivennyt kaverinsa kanssa ratapihalla olleen ns. viljavaunun päälle. Hän joutui jännitteisen ajojohdon välittömään läheisyyteen ja sai kuolettavan sähköiskun.

 

22.7.2002
Keski-ikäinen mieshenkilö maalasi rakennuksen seinää alumiinisilla nojatikkailla seisten. Tuntemattomasta syystä hän otti kiinni seinään päättyvästä paljaasta jännitteisestä avojohtimesta ja sai sähköiskun. Välittömästi aloitetusta elvytyksestä huolimatta hän kuoli saamaansa sähköiskuun.

 

15.8.2002
Eläkeläismies oli valmistanut pistotulpasta, sähköjohdosta ja kahdesta ruuvimeisselistä myyränkarkotuslaitteen, jossa toinen meisseli oli kytketty vaihejohtimeen ja toinen nollajohtimeen. Tuntemattomasta syystä hän oli tarttunut jännitteisiin meisseleihin tai paljaisiin johtimiin silloin, kun pistotulppa oli kytkettynä pistorasiaan. Mies sai sähköiskun, jonka aiheuttamiin vammoihin hän kuoli myöhemmin sairaalassa.

 

Sähkötapaturmat vuonna 2001

7.4.2001
45-vuotias mies sai kuolemaan johtaneen sähköiskun osallistuttuaan joentörmällä kaadettujen puiden kiskomiseen pyöräkuormaajalla rinnettä ylös.Puita oli kiskottu pyöräkuormaajalla, johon oli asennettu itse tehty puomi ja sen päähän metallivaijeritalja. Uhri oli pidellyt vaijerista kiinni, kun pyöräkuormaajan puomi oli osunut 20 kV avojohtolinjaan. Hän siis joutui osaksi maasulkupiiriä ja sai kuolemaan johtaneen sähköiskun.

 

18.7.2001
Nuori mieshenkilö oli auttamassa isäänsä omakotitalon maalauksessa. Maalausalustaksi oli konevuokraamosta vuokrattu sähkökäyttöinen (230 V) henkilönostin, joka oli liitetty jatkojohtoa käyttäen talon ulkoseinällä olevaan pistorasiaan. Tapaturman uhri oli koeajanut nostinta ja alas päästyään koskettanut nostokorin metallisia kaiteita ja samanaikaisesti metallista mattotelinettä ja mennyt elottomaksi. Pikaisista elvytystoimenpiteistä huolimatta uhri kuoli. Tapaturman aiheuttaja oli väärin kytketty pistorasia, josta jännite pääsi suoraan henkilönostimen runkorakenteisiin.

 

21.8.2001
Mies hitsasi ulkona sateessa vanhalla sisäkäytön Kemppi-hitsauslaitteella traktorikaivurin tukijalkaa. Hitsauspuikko oli tarttunut hitsattavaan kohteeseen ja maadoitus oli irronnut kohteesta. Mies oli todennäköisesti nostanut maadoituspuristinta nojaten samalla hitsattavaan kohteeseen, jolloin 80 V 50 Hz hitsausjännite oli vaikuttanut suoraan käsien välille aiheuttaen kammiovärinän sydämeen ja edelleen miehen kuoleman.

 

Sähkötapaturmat vuonna 2000

16.6.2000
Maatalouslomittaja sai kuolemaan johtaneen sähköiskun työpaikallaan koskettaessaan käyttämätöntä rikkinäistä valokatkaisijaa, jossa oli kosketeltavissa paljaita jännitteisiä (230 V) johtimia.

 

30.6.2000
29-vuotias mies sai kuolemaan johtaneen sähköiskun maatilalla, jossa oltiin valamassa lietesäiliön pohjaa 20 kV avolinjan alla. Betonia pumpanneen auton kuljettaja ohjasi syöttöputkiston siirtopuomia kauko-ohjaimella. Työn kuluessa pumppuauton puomi on koskettanut tai ollut niin lähellä 20 kV avolinjaa, että syntynyt valokaari on aiheuttanut puomin ja ohjausletkun kautta maasulun, jolloin ohjausletkusta kiinni pitänyt uhri sai kuolemaan johtaneen sähköiskun.

 

8.7.2000
Autonkuljettajan tarkoituksena oli purkaa apulantasäkki kuormasta. Kuljettaja nosti kuorma-auton lavan suojakuomun 20 kV avojohtoon ja sai kuolemaan johtaneen sähköiskun nojatessaan autoon olkapäällään.

 

15.8.2000
Kolhiutuneen hitsauslaitteen ensiöpiiriin liitetyn ylikuormitussuojan kaksoismetallikieli oli vääntynyt koskettamaan toisiokäämin eristettä. Laitteen hitsauspiiriin syntyi hengenvaarallinen vuotovirta, koska sisäkäyttöön tarkoitetun hitsauslaitteen toisiokäämin eristeaine oli kastunut sateessa ja eristys oli siten heikentynyt. Hitsaustyössä ollut mies joutui virtapiirin osaksi ilmeisesti hitsauspuikkoon tartuttuaan ja kuoli saamaansa sähköiskuun.

 

18.8.2000
Betoniauton kuljettaja sai kuolemaan johtaneen sähköiskun 20 kV:n avojohdosta. Kuljettaja oli tyhjentänyt kuorman rakennustyömaan pohjalle ja ryhtynyt pesemään pumppuauton putkistoja.


Sähkötapaturmat vuonna 1999

6.7.1999
33-vuotias mies oli maalaamassa ulkorakennuksen päätyä tikapuilta. Hän tarttui rakennuksen päätyyn tulevaan, ilmeisesti jännitteettömäksi luulemaansa pienjänniteavojohtoon ja sai sähköiskun pudoten maahan. Mies kuoli myöhemmin sairaalassa tajuihinsa tulematta.


Sähkötapaturmat vuonna 1998

7.1.1998
14-vuotias poika kiipesi ratapihalla olleen säiliövaunun katolle ja sai kuolettavan sähköiskun sähköradan 25 kV ajojohtimesta menehtyen saamastaan elvytyksestä huolimatta.

 

23.6.1998
Koneurakoitsija oli oikaisemassa 110 kV avojohdon rakennustyömaalla tukirakenteen pylvästä. Hän ohjasi maassa seisten traktoriinsa kiinnitetyn nostimen puomin kiinni viereiseen, jännitteiseen 110 kV avojohtoon. Maasulkuvirta kulki ohjausvipujen ja urakoitsijan kautta maahan. Urakoitsija kuoli ja lähistöllä ollut apumies sai vammoja. Tilanteessa syttyi myös maastopalo.

 

26.6.1998
Rakennusmies oli piikkaamassa suurkeittiön saneeraustyömaalla sementtilattiaa, kun sähkövasara katkaisi vesijohdon. Vesi tulvi lattialle peittäen lattialla olleet jatkojohtojen pistorasiat. Rakennusmies tarttui vedessä seisten vesikiertoiseen pyyhkeiden kuivauspatteriin ja sai sähköiskun. Sulakkeet eivät palaneet. Rakennusmies kuoli saamaansa sähköiskuun elvytysyrityksistä huolimatta.

 

Sähkötapaturmat vuonna 1997

15.5.1997
Sähköasentaja oli tikkailta käsin ollut kuorimassa johdinpäätä, joka todettiin olleen jännitteinen. Vieressä kulki johtavia putkirakenteita, joihin uhri ilmeisesti on ollut kosketuksessa saaden näin virran lävitseen. Uhri löytyi kuolleena tikkaiden vierestä, ja ruumiinavaus osoitti, että kysymyksessä on sähkötapaturma. Suunniteltu sähkötyömenetelmä oli työ jännitteettömässä laitoksessa, mutta jännitteettömäksi tekeminen kuten jännitteettömyyden toteaminenkin jäivät suorittamatta.

 

6.6.1997
Koneurakoitsija kuoli ohjattuaan ajoneuvonosturinsa puomin 20 kV avojohtoon kiinni. Siltatyömaalla oli varastoitu työmaan tarvikkeita 20 kV avojohdon alle. Koneurakoitsija oli siirtämässä tukitelinettä ajoneuvonosturillaan johdon alle, kun nosturin puomi osui avojohdon johtimeen. Tukijalkojen alle oli laitettu puuta kantavuuden parantamiseksi. Ohjausvivuissa kiinni ollut mies seisoi maassa ajoneuvon vieressä ja joutui osaksi virtapiiriä. Mies kuoli heti.

 

18.9.1997
44-vuotias sekatyömies oli ollut rakennustyömaalla siirtämässä uppopumppua sokkelimontusta toiseen. Hänet löydettiin myöhemmin sokkelimontussa olleesta vedestä makaamasta kasvot veden alla. Montussa oli myös vesipumppu ja sen liitosjohto sekä pumppua työmaakeskuksesta syöttänyt jatkojohto. Jatkojohdossa oli eristysvika, jonka seurauksena sähkövirta on kulkenut joko miehen käsien ja pumpun kautta maahan tai suoraan kädestä jalkojen ja märkien jalkineiden kautta maahan.

 

Sähkötapaturmat vuonna 1996

7.5.1996
41-vuotias mies oli siivoamassa venerantaa hinaten autonosturilla järven pohjassa olevia puita rannalle. Auton nosturin puomi kosketti vahingossa 20 kV avojohdon johdinta. Nosturia käyttänyt kuljettaja piti kiinni nosturin ohjaimista ja seisoi maassa. Vikavirta kulki kuljettajan käsien, kehon ja jalkojen läpi maahan. Nosturin tukijalat eivät olleet maassa. Tapaturma aiheutui auton virheellisestä sijoittamisesta. Tapaturman olisi estänyt työskentelyalueen rajaaminen.

 

29.6.1996
58-vuotias nainen oli käyttänyt pihallaan sähkökäyttöistä nurmikon viimeistelijää ja kytkenyt laitteen kelattavaan jatkojohtoon, joka puolestaan oli kytketty saunan eteisen pistorasiaan. Jatkojohto oli yhdestä kohdasta teipattu ja yhdessä kohdassa oli näkyvissä paljas johdin usean senttimetrin matkalta. Löydettäessä nainen piti edelleen kiinni johdosta juuri siitä kohtaa, missä johdin oli paljaana. Johtoa pitäneessä kädessä oli palamisjälki. Nainen oli paljain jaloin.

 

12.7.1996
Lapsi oli tavoitellut lelua metallirunkoisen jalkalampun lähistöltä ja koskettanut yhtäaikaisesti sekä valaisimeen että keskuslämmityspatteriin. Valaisimen kuori oli jännitteinen, ja lapsi sai kuolettavan sähköiskun. Tapaturman syynä oli puutteellinen eristys jännitteisen johtimen ja valaisimen yläpäässä haarautuneen kromatun metalliputken välillä.

 

7.8.1996
Puutavara-auto ajoi nosturi ylhäällä 20 kV avojohtoon. Auto syttyi palamaan ja auton kuljettaja löydettiin kuolleena auton ulkopuolelta. Kuljettaja oli palanut pahasti. Ei tiedetä, kuoliko mies sähköiskuun vai paloiko hän kuoliaaksi. Silminnäkijöitä tapahtumalla ei tiedetä olleen, vaan Kymenlaakson Sähköosakeyhtiö sai ensimmäisenä tiedon tapahtumasta vasta, kun maasulun syytä selvittämään mennyt työkunta saapui paikalle.

 

Sähkötapaturmat vuonna 1995

29.5.1995
73-vuotias mies sai Iisalmessa kuolemaan johtaneen sähköiskun siirrettävästä luokan 1 vesipumpusta kesämökkinsä pihalla. Vesi pumppu oli liitetty kesämökin ulkoseinällä olevaan väärin kytkettyyn pistorasiaan (virheellinen nollaus).

 

17.7.1995
Kaksi nuorta poikaa kiipesi sähköradan ylittävään 20 kV kaksoisavojohdon teräsristikkopylvääseen. Toinen pojista kosketti jännitteistä johdinta aiheuttaen maa- ja oikosulun, jolloin hän putosi vieressä olevalle pyörätielle menettäen henkensä. Myös toinen poika sai syntyneestä valokaaresta palovammoja kasvoihinsa.

 

2.8.1995
Nuori poika kiipesi yöllä ratapihalla seisoneen umpirakenteisen tavaravaunun katolle ja siellä liikkuessaan kosketti 25 kV ajojohdinta. Syntyneestä valokaaresta poika sai pahoja palovammoja ja putosi katolta. Uhri kuoli myöhemmin sairaalassa saamiinsa palovammoihin.

 

16.12.1995
43-vuotias mies sai saunoessaan kuolemaan johtaneen sähköiskun käynnissä olleesta pulsaattoripesukoneesta, joka oli sijoitettu navettarakennuksessa olleen saunan eteiseen. Pesukoneen runko oli jännitteinen, koska liitäntäjohdon pistotulppa oli vioittunut.

 

 

» Lue lisää: Kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat 1980- (tukes.fi)

 

(Turvatekniikankeskus, TUKES)» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi