Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!ILO:n tilastot: Suomi maailman kymmenenneksi turvallisin

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n viimeisimmän työtapaturmatilaston mukaan Suomi on maailman kymmenenneksi turvallisin maa. Kärjessä ovat Islanti, Iso-Britannia ja Ruotsi. Turvattomimpia ovat Aasian ja Latinalaisen Amerikan maat.

   ILO:n tuoreimpien arvioiden mukaan työtapaturmat ja työperäiset sairaudet tapaavat noin 2,2 miljoonaa ihmistä vuodessa. Joka päivä 5 000 ihmistä menettää henkensä työtapaturmien ja työperäisten sairauksien vuoksi.
   Työtapaturmien ja työperäisten sairauksien määrä on noussut kolmen viime vuoden aikana noin 10 prosenttia. Työolot ovat menneet huonompaan suuntaan etenkin Kiinassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa.
   ILO:n laskelmien mukaan maailmassa sattuu tällä hetkellä noin 270 miljoonaa yli kolmen päivän työstä poissaoloon johtanutta työtapaturmaa vuodessa. Niistä kuolee noin 351 000 ihmistä vuodessa.
   Uusia työstä johtuvia sairauksia ilmenee vuosittain noin 160 miljoonaa. Työperäisiin sairauksiin kuolee lähes 1,9 miljoonaa ihmistä vuodessa.

Kaksijakoinen maailma

  Tällä hetkellä maailma on työturvallisuuden osalta jakautunut aiempaa selvemmin kahtia: entistä turvallisempiin rikkaisiin teollisuusmaihin ja entistä turvattomampiin kehitysmaihin.
  ILO:n aluekohtaiset selvitykset osoittavat, että työtapaturmien määrä on tasoittunut tai ollut jopa vähenemään päin useissa teollisuusmaissa, mutta lisääntynyt eräissä Aasian ja Latinalaisen Amerikan nopeasti teollistuvissa maissa.
  Esimerkiksi vuonna 1998 Kiinassa kuolemaan johtaneita työtapaturmia sattui 73 500 ja vuonna 2001 jo 90 300. Kiinan yli kolmen päivän työstä poissaolon aiheuttaneiden työtapaturmien kokonaismäärä oli vuonna 2001 yhteensä jo noin 69 miljoonaa.
  Latinalaisessa Amerikassa – etenkin Brasiliassa ja Mexicossa – työvoiman määrän ja rakennustoiminnan kasvu ovat nostaneet kuolemaan johtaneiden työtapaturmien määrää merkittävästi. Vuonna 1998 tällä alueella kuoli työtapaturmissa 29 500 ihmistä, mutta vuonna 2001 jo 39 500.
  Vaarallisinta työ on tällä hetkellä rakennusteollisuudessa, jossa sattuu nykyisin vähintään 60 000 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa vuodessa eli yksi kuolemantapaus 10 minuutin välein. Joka viides työpaikkakuolema kaikista sattuu rakennuksilla.

Islanti kärjessä

   Tilastovertailussa kärjessä ovat samat maat, käytettiinpä sitten mittarina työpaikkakuolemia tai yli kolmen päivän työstä poissaolon aiheuttaneita työpaikkatapaturmia suhteutettuna työvoiman määrään.   
  Maailman selvästi turvallisin maa on tällä hetkellä Islanti. Vuonna 2001 Islannissa sattui vain viisi yli kolmen päivän työstä poissaoloon johtanutta työtapaturmaa tuhatta työntekijää kohden.  Islannissa työtapaturmissa kuoli vuonna 2001 vain yksi henkilö. Kuolleita oli vain 0,62 sataatuhatta työntekijää kohden.  
  Toiseksi turvallisin maa maailmassa on uusimman ILO:n tilaston mukaan Iso-Britannia, jossa vuonna 2001 työtapaturmissa kuoli yhteensä 286 ihmistä. Se oli 0,83 kuollutta sataatuhatta työntekijää kohden. Yli kolmen päivän työstä poissaoloon johtaneita työtapaturmia Isossa-Britanniassa sattui 6 tuhatta työntekijää kohden.
  Kolmanneksi turvallisin maa on Ruotsi, jossa sattui 11 yli kolmen päivän työstä poissaoloon johtanutta työtapaturmaa tuhatta työntekijää kohden. Vuonna 2001 työpaikoilla Ruotsissa sattui 1,5 työpaikkakuolemaa sataatuhatta työntekijää kohden.
  Neljänneksi turvallisin maa maailmassa on Hollanti, viidenneksi Norja ja kuudenneksi Sveitsi.
Esimerkiksi Yhdysvallat on listalla kaukana kärjestä.

Suomi kymmenes

Suomi sijoittuu vertailussa kymmenenneksi sekä työpaikkakuolemien että yli kolmen päivän poissaoloon johtaneiden työpaikkatapaturmien määrällä mitattuna. Matkaa maailman kärkeen on vielä runsaasti.
   Suomessa sattui vuonna 2001 ILO:n tilaston mukaan 64 työpaikkakuolemaa. Kuolleiden määrä sataatuhatta työntekijää kohden oli Suomessa 2,7 eli yli kolminkertainen verrattuna parhaisiin maihin Islantiin ja Isoon-Britanniaan ja lähes kaksinkertainen Ruotsiin ja Hollantiin verrattuna.
  Vuonna 2001 yli kolmen päivän työstä poissaolon aiheutti Suomessa ILO:n arvion mukaan 48 842 työpaikkatapaturmaa. Se on 20 työtapaturmaa tuhatta työntekijää kohden. Suomessa sattui työtapaturmia tuhatta työntekijää kohden lähes neljä kertaa enemmän kuin Islannissa ja Isossa-Britanniassa ja lähes kaksi kertaa enemmän kuin Ruotsissa ja Hollannissa.
  ILO:n viimeisin tilastovertailu perustuu vuoden 2001 lukuihin ja arvioihin. Neljän viime vuoden aikana listaan on tuskin tullut Suomen osalta muutoksia, sillä työpaikkatapaturmien määrä ja taajuus ovat täällä polkeneet paikallaan kutakuinkin samalla tasolla. Selkeä käänne parempaan on tapahtunut vain joillakin työpaikoilla teollisuudessa ja maataloudessa, mutta ei juuri muilla toimialoilla.

Peränpitäjät Aasiassa

  Tällä hetkellä maailman turvattomimmat maat löytyvät Aasiasta, missä maailman kaikista työtapaturmista sattuu nykyisin jo noin puolet.
  Vaarallisimpia maita työtapaturmien määrällä mitattuna ovat juuri teollistumisen alkuun päässeet maat kuten Kambotsa, Myanmar, Vietnam ja Bangladesh ja Thaimaa.  Niissä sattuu noin viisitoista, eräissä jopa kaksikymmentä kertaa enemmän työtapaturmia kuin parhaissa maissa.
   Esimerkiksi vuonna 2001 Kambotsassa sattui yli kolmen päivän työstä poissaolon aiheuttanut työtapaturma 183 työntekijälle tuhannesta eli noin joka viides työntekijä joutuu tapaturmaan vuosittain.  Kuolemaan johtaneita työtapaturmia Kambotsassa sattuu 25 sataatuhatta työntekijää kohden.
   Kiinassa kuoli vuonna 2001 työtapaturmissa 12 työntekijää sataatuhatta työntekijää kohden eli noin viisi kertaa enemmän kuin Suomessa.
  Afrikassa köyhissä maissa työtapaturmia sattuu jonkin verran vähemmän kuin Aasiassa. Yleensä Afrikan tapaturmat sattuvat perinteisesti maataloustöissä. Esimerkiksi Etiopiassa sattui vuonna 2001 yhteensä noin neljä miljoonaa työtapaturmaa. Määrä on 143 tuhatta työntekijää kohden. Etiopiassa työtapaturmissa kuoli 5 318 ihmistä eli 19 sataatuhatta työntekijää kohden.
  Afrikan kanssa tilastovertailusta samalta tasolta löytyy yllättäen Turkki, joka on selvästi työturvallisuudessa jäljessä Euroopan unionia, jonka jäseneksi se pyrkii.

 

Kari Rissa

( Lähde: Tapaturmavakuutus-lehti 4/2005 ja ILO 2005)

 

Työtapaturmien määrä eri maissa 2001 (yli 3 päivän poissaoloon johtaneet)

 

Tapaturmia yhteensä

(kpl)

Työtapaturmia tuhatta työntekijää kohden

Islanti

859

5

Iso-Britannia

180 456

6

Ruotsi

48 122

11

Hollanti

88 510

11

Norja

31 795

14

Belgia

59 293

15

Sveitsi

61 871

15

Tanska

42 966

16

Kreikka

68 745

18

Suomi

48 842

20

:

 

 

EU-maat (15)

4 380 351

31

Yhdysvallat

5 069 963

38

Kanada

789 711

52

:

 

 

Viro

40 636

70

Venäjä

4 789 749

74

Intia

30 627 865

76

Kiina

68 909 715

93

:

 

 

Etelä-Afrikka

1 455 861

128

Nigeria

7 167 362

139

Kongo

3 040 348

140

Turkki

2 881 405

141

Etiopia

4 058 577

143

:

 

 

Argentiina

1 186 013

146

Brasilia

11 366 973

151

:

 

 

Thaimaa

5 305 945

158

Bangladesh

8 980 468

173

Vietnam

6 792 118

183

Myanmar (Burma)

3 393 420

184

Kambotsa

1 199 928

192

Lähde: ILO 2005

» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi