Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Vuokratyö lisää työllisyyttä - pelisäännöt ovat kunnossa

EK tiedote 7.2.2007

 

Yrityksissä tarvitaan pysyvien ja kokoaikaisten työsuhteiden lisäksi myös määräaikaisia työsuhteita, vuokratyövoimaa tai osa-aikaista työtä. Mahdollisuus käyttää erilaisia työsuhteita ja monipuolisia työaikajärjestelyjä parantaa yritysten kykyä vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Erilaisten työsuhdemuotojen sääntely on kunnossa. Määräaikaisuuksien, osa-aika- ja vuokratyön käyttöä koskevat tarkat pelisäännöt. Esimerkiksi vuokratyössä työntekijä saa aina käyttäjäyrityksen työehtosopimuksen mukaiset edut, ellei ole tehty nimenomaista vuokratyötä koskevaa sopimusta.

Vuokratyövoiman käyttö on yritykselle eräs keino tuotteiden tai palveluiden kysynnässä tapahtuviin muutoksiin. Yrityksille vuokratyövoiman käyttö on joustava tapa saada työntekijöitä tehtäviin, joihin yrityksen ei ole mielekästä käyttää omaa henkilöstöä tai joihin ei muulla tavoin ole henkilöstöä saatavissa. Se on käyttökelpoinen työsuhdemuoto esimerkiksi äkillisissä sairausloman sijaisuuksissa. Myös yritysten rekrytointivaikeuksien kasvu lisää vuokratyön tarvetta.

Vuokratyövoiman käytön rajoittaminen heikentäisi työllisyyttä ja talouskasvua. Yrityksille se tarjoaa lisämahdollisuuden työllistää ja on työsuhdemuoto, jota ei useinkaan voida korvata muilla joustomahdollisuuksilla. Monipuolisten työsuhdemuotojen rajoittaminen uhkaisi monissa tapauksissa myös käyttäjäyrityksen pysyvien kokoaikaisten työsuhteiden jatkamista.

Työn hakeminen vuokratyövoimaa välittävän yrityksen kautta parantaa työnhakijoiden mahdollisuuksia työllistyä. Vuokratyövoimaa käyttävät yritykset vakinaistavat merkittävän osan vuokratyöntekijöistä omille palkkalistoilleen. Useiden vuokratyöntekijöiden, kuten opiskelijoiden, oma elämäntilanne ei mahdollista jatkuvaa työntekoa.

EK:n jäsenyrityksistä joka viidennellä oli lokakuussa 2006 vuokratyövoimaa. Vuokratyövoiman käyttäminen oli yleisintä teollisuuden ja rakennusalan yrityksissä sekä hotelli- ja ravintola-alalla. Yritysten käyttämien vuokratyöntekijöiden määrä on edelleen varsin pieni kilpailijamaihin verrattuna. EK:n syksyn 2006 työvoimatiedustelun mukaan vuokratyövoiman määrä oli 2,6 prosenttia yritysten koko henkilöstöstä. Luku mittaa vuokratyöntekijöiden hetkellistä lukumäärää, mutta ei työpanosta. Kokoaikaisiksi työsuhteiksi muutettuna vuokratyön osuus on arviolta prosentti työvoimasta.
 
Vuokratyötä välittävät yritykset etsivät aktiivisesti työnhakijoille työtä ja työpaikkoja. Ne edistävät näin omalta osaltaan työnvälityksen ja työmarkkinoiden toimivuutta. Arviolta viidennes vuokratyöntekijöistä löytää pysyvän työpaikan vuokrayritysten kautta.

Erilaisia työsuhde- ja työaikajärjestelyjä tarvitaan monista eri syistä. Monien tuotteiden ja palvelujen kysynnässä tapahtuu ennakoituja tai ennakoimattomia vaihteluita. Kuluttajien käyttäytyminen muuttuu. Työntekijöiden tarpeet perheen tai opiskelun takia vaihtelevat eri elämäntilanteissa. Myös työntekijöiden oikeudet moniin vapaisiin ja poissaoloihin vaikuttavat työpaikoilla työn organisointiin, työsuhteisiin ja työaikoihin.
  

Lue aiheesta lisää:

>> Pätkätyöt ja Wal-Mart -ilmiö puhuttavat

 

(Elinkeinoelämän keskusliitto EK)

 

 >> Lisätietoa eri työsuhdemuotojen käytöstä ja tarpeesta (ek.fi)» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi