Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Työturvallisuusrikoksista tuomitaan ainoastaan sakkoja

Vaikka ihmisiä kuolee ja vammautuu rikoksen seurauksena, rangaistuksena on vain sakkoja.

17.1.2007   Uutispäivä Demari    Juhani Aro   

 

 • Työntekijän jalka ruhjoutui suojaamattomassa laastinsekoittajassa. Ei yhteisösakkoa. Työnantajan edustajalle 25 päiväsakkoa.
   
 • Kehnosti kiinnitetty teräspalkki putosi jalan päälle. Jalka jouduttiin amputoimaan.
  Ei näyttöä rikoksesta - ei tuomiota.
   
 • Sormet suojaamattoman höyläkoneen teriin. Ei syytettä työnantajan edustajalle.
   
 • Rakennustyömaan parvekkeen suojakaiteessa 60 cm:n aukko. Siivooja putosi aukosta 16 metriä maahan ja menehtyi. Työnjohtajalle 50 päiväsakkoa (950e) ja vastaavalle mestarille 30 päiväsakkoa (1140e).
   
 • Kaksi sormea suojaamattoman särmäyspuristimen leukojen väliin.
  Toimitusjohtajalle 18 päiväsakkoa (396e).
   
 • Laattamies putosi kuukausia määräysten vastaisesti käytetyiltä alumiinitikkailta ja kuoli. Talotehtaan toimitusjohtajalle 30 päiväsakkoa työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta.
   
 • Käsi suojaamattoman pinnoitepuristimen väliin. Firmalle 2500 e yhteisösakkoja.
  Syytteessä vain firma, ei henkilöitä.

Kaikki luetellut työturvallisuusrikokset ovat tosia ja suhteellisen tuoreita. Niitä kaikkia yhdistää se, että vakavasta, kuolemaankin johtavasta työturvallisuusrikoksesta saa tässä maassa enintään sakkoja. Hyvin usein poliisi ei ota edes tutkittavakseen rikosepäilyä. Myös syyttämättäjättämispäätöksiä tehdään paljon.

Rakennustyöt ovat alttiita työtapaturmille
Kuva: 3T Ratkaisut Oy

 

Yli sata tuomiota vuosittain

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen mukaan työturvallisuusrikoksista langetetaan reilut sata tuomiota vuosittain. 2001 napsahti 123 tuomiota, 2001 122 kpl, 2003 131 kpl ja 2004 yhteensä 118 kappaletta.

Pääsääntöisesti tuomiot ovat sakkotuomioita. Tuoreimman vuoden 2004 tilaston mukaan kaikki tuomiot olivat sakkotuomioita.
Yhdestäkään työturvallisuusrikoksesta ei tullut edes yhdyskuntapalvelua tai ehdollista, ehdottomasta tuomiosta puhumattakaan.

Työturvallisuusrikoksesta määrätään rikoslaissa. Saman lain nojalla tuomitaan niin murhamiehet, pahoipitelijät kuin rahapesijätkin.

Mutta. Esimerkiksi törkeästä veropetoksesta ei vuonna 2004 tuomittu yhtään sakkorangaistusta. Kaikki tuomiot olivat vapaustuomioita. Törkeästä vamman tuottamisestakin sai melkein aina vapausrangaistuksen. Myös törkeästä kotirauhan rikkomisesta seurasi useammin ehdotonta kuin sakkoja.

FAKTA 1

Työturvallisuusrikos

- Työturvallisuusrikos toteutuu silloin, jos työnantaja tai tämän edustaja tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo työturvallisuusmääräyksiä.

- Työturvallisuusrikos on myös kysymyksessä silloin, jos työnantaja tai tämän edustaja tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö valvoa työturvallisuusmääräysten noudattamista alaisessa työssä tai jättää huolehtimatta taloudellisista, toiminnan järjestämistä koskevista tai muista työsuojelun edellytyksistä.

- Työturvallisuusrikoksesta tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

- Rangaistus kuolemantuottamuksesta, vammantuottamuksesta ja vaaran aiheuttamisesta säädetään 21 luvun 8--12§:ssä.

Suomen rikoslaki

FAKTA 2

Työturvallisuusrikkomus

- Työturvallisuusrikkomus on teko tai laiminlyönti, joka on työturvallisuuden kannalta vähäinen.

- Rikkomuksesta voidaan tuomita työnantaja, työnantajan edustaja tai muu työturvallisuuslaissa velvoitettu henkilö, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö lainsäädännössä säädetyt toimenpiteet.

- Samoin tuomitaan henkilö, joka luvattomasti tai ilman pätevää syytä poistaa tai turmelee tapaturman tai sairastumisen vaaran välttämiseksi tarkoitetun laitteen taikka ohje- tai varoitusmerkinnän.

- Työturvallisuusrikkomuksesta tuomitaan sakkorangaistukseen, jonka yleensä määrää virallinen syyttäjä rangaistusmääräys-menettelyssä.

Työturvallisuuslaki

Rangaistuksiltaan työturvallisuusrikokseen verratavia rikoksia vuonna 2004 olivat mm. julkisrauhan rikkominen, salakatselu, yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen, lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, näpistyksen yritys, tuottamuksellinen vapaudenriisto, luvaton pyynti, lievä veropetos, yritysalaisuuden rikkominen, lievä pahoinpitely, syrjintä, varomaton käsittely, työluparikos. Näistä kaikista tuomio oli vain sakkoja, mutta lukumääräisesti näitä oli työturvallisuusrikoksia huomattavasti vähemmän, eikä niissä liene kukaan kuollut.

Työturvallisuusrikoksissa sen sijaan kuolee tai vammautuu pysyvästi suuri joukko ihmisiä. Seuraamus on aina sakko.

 

_________________________________________________

 

SAK: Enimmäisrangaistuksia korotettava

SAK:n päälakimies Timo Koskinen on pannut merkille työturvallisuusrikoksista tuomitut pelkät sakkorangaistukset.

- Lieviin rangaistuksiin on useita syitä.

Työsuojeluviranomaisilla on aivan liian vähän resursseja. Työsuojelurikosten selvittäminen on hankalaa, samoin vastuukysymysten. Ja poliisillekin työturvallisuusrikokset ovat hankalia, Koskinen sanoo.

Työturvallisuusrikokset myös vanhenevat vain kahdessa vuodessa. Usein ne jäävät resurssien puutteen takia selvittämättä ja kokonaan tutkimattakin.

- Viranomaiset joutuvat priorisoimaan. Jos työsuojelurikosten enimmäisrangaistuksia nostettaisiin, ne otettaisiin vakavammin. Nyt rikoksia ei aina viedä edes eteenpäin, Koskinen sanoo.
Kaikenlisäksi käytäntö on muodostunut sellaiseksi, että vain tapahtunut tutkitaan.

- Vasta kun sattuu jotain, ryhdytään toimimaan, sanoo Timo Koskinen.

 

Ilmoitukset hätäkeskuksesta

Anne Alvessalo ja Kirsi Jauhiainen julkaisivat viime syksynä poliisiammattikorkeakoululle tutkimuksen, jonka mukaan poliisin tietoon tulee vain murto-osa työntekijän turvattomuuteen liittyvistä tapauksista ja ainoastaan joka viides poliisin tietoon tullut tapaus etenee syyttäjälle.

Suurin osa jutuista tulee poliisin tietoon muuta kautta kuin työnantajalta tai työsuojelupiiriltä. Useimmiten tieto tulee hätäkeskuksesta.

Vain 17 prosenttia ilmoituksista päätyi vuonna 2003 syyteharkintaan Edes kaikki kuolemaan johtaneet tapaukset eivät tutkimuksen mukaan edenneet syyttäjälle.

Poliisi ei itsekään arvosta työturvallisuusrikosten tutkintaa. Tutkijat arvelevat poliisin osaamisen näissä rikoksissa puutteelliseksi.

 

 

(Uutispäivä Demari, Juhani Aro)

 

 >> Alkuperäinen artikkeli (demari.fi)

 » Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi