Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Työministeri Filatov: Ihmisarvoinen työ edistää kilpailukykyä ja tuottavuutta

Bryssel, 4.12.2006

 

Globalisaatio voidaan nähdä mahdollisuutena niin teollistuneille kuin kehittyvillekin valtioille. Meidän tulee pyrkiä vaurauden oikeudenmukaisempaan jakoon mahdollistamalla ihmisarvoisen ja tuottavan työn tekeminen yhä useammalle. Mahdollisuus ihmisarvoisen työn tekemiseen edistää rauhaa, luottamusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä paikallisesti että globaalilla tasolla, työministeri Tarja Filatov totesi Brysselissä. Hän käytti EU:n puheenvuoron konferenssissa, jonka tavoitteena on edistää ihmisarvoista työtä koko maailmassa.

Maailman kaikista työntekijöistä lähes puolet on alityöllistettyjä tai he eivät ansaitse työllään tarpeeksi, jotta voisivat nousta perheineen köyhyysrajan yläpuolelle. Työn tekeminen yhdistää ihmiselämän kaksi tärkeää puolta, taloudellisen ja sosiaalisen. Mahdollisuus tehdä ihmisarvoista työtä on tärkeää paitsi tulonlähteenä, myös siksi, että sen avulla ihmiset voivat elää taloudellisesti riippumatonta elämää sekä osallistua yhteiskuntaan täysivaltaisina kansalaisina. Ihmisarvoinen työ edesauttaa sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunnetta ja on oleellisessa asemassa, kun valtiot elpyvät konflikteista, Filatov sanoi.

Filatov korosti, että ihmisarvoisen työn ja kunnollisten työolojen avulla voidaan lisätä myös EU:n kilpailukykyä. ICT-teknologian kehittyminen on mahdollistanut työn alueellisen levittäytymisen kokonaan uudella tavalla. Digitaalisen teknologian avulla myös kaikkein vaativimmat tehtävät voidaan standardisoida ja automatisoida niin, että yhä useammat palvelut voidaan ulkoistaa. Tämän kehityksen seuraukset näkyvät jo Euroopassa. Työn maailmanlaajuinen uudelleenjärjestäytyminen edellyttää uudenlaista ajattelua työmarkkinoista ja koulutuksesta myös Euroopassa.

Kaikki valtiot ovat nyt kaksitahoisen haasteen edessä. Jos ne haluavat säilyttää kilpailukykynsä, niiden pitää kehittää sekä työpaikkojensa laatua että uusien, syntyvien työpaikkojen tuottavuutta. Tämä on mahdollista sekä työmarkkinoita että työn laatua kehittämällä.

Tuottavuuden lisääminen lähtee tuottavuuden ja työn laadun yhdistämisestä. Laadukas johtaminen, hyväksi havaittujen käytäntöjen soveltaminen, kannustava työympäristö sekä työntekijöiden luottamus lisäävät tuottavuutta ja yritysten kannattavuutta. Työvoimaansa panostavat yritykset menestyvät todennäköisimmin myös taloudellisesti. Reilu kohtelu, ihmisarvoiset työolot, syrjimättömyys ja sukupuolten välinen tasa-arvo ovat perusasioita, jotka lisäävät työntekijöiden tuottavuutta ja omistautumista työlleen.

Globalisaation myötä työntekijöille ei voida enää taata pitkäaikaisia, vakaita työuria. On luonnollista, että työpaikkoja katoaa globalisaation seurauksena. Työttömyyden riskiin tulee kuitenkin puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Aktiivisella työvoimapolitiikalla lisätään myös tuottavuutta, sillä sen turvin yhä useampi työntekijä uskaltaa siirtyä parempiin ja tuottavampiin töihin. Kun hallitukset muodostavat työllisyyspolitiikkaansa, heidän tulee löytää oikea tasapaino joustavuuden ja turvallisuuden välillä.

Filatov on tyytyväinen siihen, että EU:ssa toimitaan yhteisesti ihmisarvoisen työn puolesta. Euroopan unionin tavoitteena on tukea tuotannollis-taloudellisista syistä irtisanottuja työntekijöitä uuden globalisaatiorahaston avulla, joka saadaan käyttöön näillä näkymin jo ensi vuoden alussa.

 

(Työministeriö)» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi